KẾ HOẠCH TUẦN 22 NĂM HỌC 17-18

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 20 tháng 01 năm 2018                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 21 NĂM HỌC 17-18

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 13 tháng 01 năm 2018                    …

KẾ HOẠCH THÁNG 01-2018

            PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                         TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC …

KẾ HOẠCH TUẦN 20 NĂM HỌC 17-18

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 08 tháng 01 năm 2018                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 18 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 16 tháng 12 năm 2017                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 17-NV VP

 PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN   TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TUẦN 17 NĂM HỌC 2017 – 2018 (Từ ngày 11/12 đến 16/12/2017) Thứ Sáng Chiều Ghi chú Hai (11/12) – Chào cờ – Xử lý nghiệp vụ – Lên kế…

KẾ HOẠCH TUẦN 17-NV THƯ VIỆN

Kế hoạch hoạt động của Thư viện tuần 17 (Từ ngày 11/12 đến ngày 16/12/2017)   * Đánh giá kết quả hoạt động tuần 16: – Những kế hoạch đặt  ra trong tuần 16 đều đã hoàn thành. – Trong tuần đã triển khai đổi báo…
MỸ HÀ

KẾ HOẠCH TUẦN 17-TỔ KHXH

  TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: KHXH                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                       KẾ HOẠCH TUẦN 17 Từ ngày 11/12 đến 16 tháng 12 năm 2017 Nội dung công việc Biện pháp thực…

KẾ HOẠCH TUẦN 17 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 09 tháng 12 năm 2017                    …
GV TD

KẾ HOẠCH TUẦN 17-TỔ CB

    TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       KẾ HOẠCH TUẦN 17 Từ ngày 11 đến 16 tháng 12 năm 2017 Nội dung công việc Biện pháp thực…