KẾ HOẠCH TUẦN 33-TỔ CB

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ HOẠCH TUẦN 33 Từ ngày 16  đến 21 tháng 04 năm 2018 Nội…

KẾ HOẠCH TUẦN 33 P.HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 2017 – 2018

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                 LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 32 (PHT)   TRƯỜNG  THCS QUẢNG LỘC                                      TỪ  NGÀY 16/04 ĐẾN NGÀY 22/04/2018 THỨ/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC Ghi chú Buổi sáng Buổi chiều Thứ 2 16/04   –         Chào…

KẾ HOẠCH TUẦN 32-TỔ CB

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ HOẠCH TUẦN 32 Từ ngày 08  đến 13 tháng 04 năm 2018 Nội dung công việc Biện pháp thực…