Giải thích câu: Học học nữa học mãi của Lê-Nin.

” Nhân ngày hội đọc sách” Học tập là công việc vô cùng quan trọng đôi với cuộc đời mỗi con người. Nếu không học tập, chúng ta sẽ chỉ là người vô dụng. Học là quá trình tiếp nhận và lĩnh…
Jpeg

TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 9 TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN.

TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 9 TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN. NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN – THCS QUẢNG LỘC —————————————————————————— I.PHẦN MỎ ĐẦU 1.1.Lý do chọn đề tài Trước đây, bộ môn Giáo dục công dân (GDCD) không được coi trọng…