GV: Địa Lý

VÙNG TÂY BẮC

Vùng Tây Bắc  Vùng Tây Bắc là vùng miền núi phía Tây của miền Bắc Việt Nam, có chung đường biên giới với Lào và Trung Quốc. Vùng này được gọi là Tây Bắc Bắc Bộ và là một trong 3 tiểu vùng của Bắc…
CHUYÊN MÔN ; NGỮ VĂN
CN: LỚP 8D

VĂN HỌC-NIỀM ĐAM MÊ CỦA TÔI

Tôi nhớ những năm tiểu học, khi có ai đó hỏi tôi thích môn gì nhất, tôi nghĩ mãi mà không trả lời được vì khi đó không hiểu rõ mình thực sự thích môn gì . Nhưng từ khi lên…