KẾ HOẠCH TUẦN 22 NĂM HỌC 17-18

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 20 tháng 01 năm 2018                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 17-NV THƯ VIỆN

Kế hoạch hoạt động của Thư viện tuần 17 (Từ ngày 11/12 đến ngày 16/12/2017)   * Đánh giá kết quả hoạt động tuần 16: – Những kế hoạch đặt  ra trong tuần 16 đều đã hoàn thành. – Trong tuần đã triển khai đổi báo…

KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM HỌC 2017-2018

    PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                              …
ha

KẾ HOẠCH THÁNG 12-NV THƯ VIỆN

KẾ HOẠCH THÁNG 12 Năm học 2017-2018   1/ Đánh giá kết quả hoạt động tháng 11 Phục vụ tốt công tác mượn, trả tài liệu của giáo viên và học sinh. Đã tuyên truyền và cho học sinh ôn thi học sinh giỏi lớp 8,…
ha

KẾ HOẠCH TUẦN 16-NV THƯ VIỆN.

Kế hoạch hoạt động của Thư viện tuần 16 (Từ ngày 4/12 đến ngày 09/12/2017)   * Đánh giá kết quả hoạt động tuần 15: – Những kế hoạch đặt  ra trong tuần 15 đều đã hoàn thành. – Trong tuần đã triển khai đổi báo…
ha

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THU VIỆN- TUẦN 13

Kế hoạch hoạt động của Thư viện tuần 13 (Từ ngày 13/11 đến ngày 18/11/2017)   * Đánh giá kết quả hoạt động tuần 12: – Những kế hoạch đặt  ra trong tuần 12 đều đã hoàn thành. – Trong tuần đã triển khai đổi báo…
NGUYỄN NGỌC HÀ

KẾ HOẠCH TUẦN 12- NV TV

Kế hoạch hoạt động của Thư viện tuần 12 (Từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017)   * Đánh giá kết quả hoạt động tuần 11: – Những kế hoạch đặt  ra trong tuần 11 đều đã hoàn thành. – Trong tuần đã triển khai đổi báo…
ha

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 Năm học 2017-2018 1/ Đánh giá kết quả hoạt động tháng 10 – Tổ chức phục vụ công tác mượn, trả tài liệu của giáo viên và học sinh có hiệu quả. – Tham gia đầy đủ Hội nghị…
ha

KẾ HOẠCH TUẦN 11-NV THƯ VIỆN

Kế hoạch hoạt động của Thư viện tuần 11 (Từ ngày 30/10 đến ngày 04/11/2017)   * Đánh giá kết quả hoạt động tuần 10: – Những kế hoạch đặt  ra trong tuần 10 đều đã hoàn thành. – Trong tuần đã triển khai đổi báo…

KẾ HOẠCH TUẦN 11 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 28 tháng 10 năm 2017                    …