KẾ HOẠCH TUẦN 13-TỔ KHXH

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: KHXH                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       KẾ HOẠCH TUẦN 13 Từ ngày 13 đến 18 tháng 11 năm 2017 Nội dung công việc

KẾ HOẠCH TUẦN 12

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 04 tháng 11 năm 2017  …

KẾ HOẠCH TUẤN 11-TỔ KHXH

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: KHXH                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 11 Từ ngày 30/10 đến 5/11 năm 2017 Nội dung công việc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 Năm học 2017-2018 1/ Đánh giá kết quả hoạt động tháng 10 – Tổ chức phục vụ công tác mượn, trả tài liệu của giáo viên và học sinh có hiệu quả. – Tham gia đầy đủ Hội nghị…

KẾ HOẠCH TUẦN 11-NV THƯ VIỆN

Kế hoạch hoạt động của Thư viện tuần 11 (Từ ngày 30/10 đến ngày 04/11/2017)   * Đánh giá kết quả hoạt động tuần 10: – Những kế hoạch đặt  ra trong tuần 10 đều đã hoàn thành. – Trong tuần đã triển khai đổi báo…

Giải thích câu: Học học nữa học mãi của Lê-Nin.

” Nhân ngày hội đọc sách” Học tập là công việc vô cùng quan trọng đôi với cuộc đời mỗi con người. Nếu không học tập, chúng ta sẽ chỉ là người vô dụng. Học là quá trình tiếp nhận và lĩnh…

VÙNG TÂY BẮC

Vùng Tây Bắc  Vùng Tây Bắc là vùng miền núi phía Tây của miền Bắc Việt Nam, có chung đường biên giới với Lào và Trung Quốc. Vùng này được gọi là Tây Bắc Bắc Bộ và là một trong 3 tiểu vùng của Bắc…

Bão ơi đừng về nữa!

  Bão ơi đừng về nữa! ( Viết khi nghe tin bão số 11 lại vào Quảng Bình) Đừng ghé trường em nữa bão ơi! Tháng trước bão qua quét sạch rồi Mái tốc, cửa xiêu, tan hoang hết Đường em đến lớp ngập mất rồi.   Hàng…