KẾ HOẠCH TUẦN 22 NĂM HỌC 17-18

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 20 tháng 01 năm 2018                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 21 NĂM HỌC 17-18

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 13 tháng 01 năm 2018                    …

KẾ HOẠCH THÁNG 01-2018

            PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                         TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC …

KẾ HOẠCH TUẦN 20 NĂM HỌC 17-18

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 08 tháng 01 năm 2018                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 18 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 16 tháng 12 năm 2017                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 17 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 09 tháng 12 năm 2017                    …

KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM HỌC 2017-2018

    PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                              …

KẾ HOẠCH TUẦN 15 NĂM HỌC 2017-2018

  PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 27 tháng 11 năm 2017                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 14-PHT

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                 LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14 (PHT)   TRƯỜNG  THCS QUẢNG LỘC                                      TỪ  NGÀY 20/11 ĐẾN NGÀY 25/11/ 2017     THỨ/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC Ghi chú Buổi sáng Buổi chiều Thứ 2 20/11  

KẾ HOẠCH TUẦN 14 NĂM 2017-2018

    PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 18 tháng 11 năm 2017 KẾ HOẠCH TUẦN 14 ( Từ ngày 20 tháng 11  đến…