KẾ HOẠCH TUẦN 13/2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 11 tháng 11 năm 2017                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 12

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 04 tháng 11 năm 2017  …

KẾ HOẠCH THÁNG 11

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:     / KH – H T                                   Quảng Lộc, ngày 04 tháng 11 năm 2017 KẾ HOẠCH THÁNG…

KẾ HOẠCH TUẦN 10

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                 LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10 (PHT) TRƯỜNG  THCS QUẢNG LỘC                                          TỪ  NGÀY 23/10.  ĐẾN NGÀY 28/10/ 2017     THỨ/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC Ghi chú Buổi sáng Buổi chiều Thứ 2 23/10  

KẾ HOẠCH TUẦN 11 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 28 tháng 10 năm 2017                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 10

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 21 tháng 10 năm 2017                    …