KẾ HOẠCH THÁNG 2/ 2020

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                     …

KẾ HOACH TUẦN 21/19-20

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc Số     / KHT-HT                                       Quảng Lộc, ngày 13 tháng 01 năm 2020  …