BÁO CÁO THÁNG 4-KẾ HOẠCH THÁNG 5_TỔ CB

Tháng Năm 3, 2018 8:17 sáng
TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Tổ: CHUYÊN BIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quảng Lộc, ngày 02 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG  04  NĂM 2018

VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH  THÁNG  05  NĂM 2018

 

 1. Kết quả hoạt động tháng 04/ 2018:
 2. Số lượng: Lớp 8B duy trì 100%; lớp 7 B có 01 HS bỏ học ( Hoàng Minh Chiến)
 3. Thực hiện chương trình: ( Ghi rõ chậm môn nào? Bao nhiêu tiết?)

Thể dục  9 chậm 1 tiết.( Thực hiện hết tuần 35)

 1. Bồi dưỡng HSG: ( Thực hiện bao nhiêu buổi? Không thực hiện môn nào? Lý do?)

– Thực hiện đầy đủ;

 1. Dự giờ:

– Tổng số:26 tiết

– Số giờ dự của Tổ trưởng: 5Tiết  Xếp loại:  Giỏi 02 ( Liêm, Nho)

– Số giờ dự của Tổ phó: 04 tiết  Xếp loại:

 1. Sử dụng đồ dạy:

– Tổng số lượt sử dụng/ tổng số tiết dạy = 443

– Người sử dụng nhiều nhất ( Tên GV, mấy lượt?).

– Người sử dụng ít nhất ( Tên GV, mấy lượt?).

 1. Sử dụng CNTT:

– Tổng số lượt sử dụng/ tổng số tiết dạy = 282

– Người sử dụng nhiều nhất ( Tên, mấy lượt?).

– Người sử dụng ít nhất ( Tên, mấy lượt?).

 1. Tin bài dăng trang Website:

– Tổng số tin bài: 02+ 4 kế hoạch tuần+ 1 kế hoạch tháng.

– Người không có tin bài: đ/c Liêm, Nho, Nhân, Hạnh, Hà, Nhung

 1. Tự làm ĐDDH:

– Đồ dùng tự làm phục vụ các tiết dạy hằng ngày

 1. Hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn:

– Sinh hoạt tổ hay nhóm? Tổ 02, Nhóm 02.

– Nội dung sinh hoạt ( Ghi rõ các nội dung đã thực hiện như: Chuyên đề gì; Thảo luận bài soạn mấy bài, của ai? Trao đổi tháo gỡ khó khăn về kiến thức, PPDH về vấn đề gì?; Trao đổi góp ý giờ dạy của ai? Xếp loại?)

– Thảo luận nhóm được 3 bài soạn: 1 tiếng Anh; 02 TD

– Kiểm tra toàn diện/ chuyên đề ( KT ai? Xếp loại?). đ/c Hạnh; Nho; Liêm; Minh dạy thể hiện chuyên đề ( xếp loại chuyên đề 6 tốt; 1 khá ( đ/c Nhân))

 1. Tham gia các hội thi. HKPĐ thị ;

 

 

 

 

 1. Dự kiến kế hoạch chuyên môn tháng05 năm 2018

KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2018

– Thi đua dạy tốt – học tốt, lập thành tích chào mừng ngày sinh của Bác.

 1. Kế hoạch cụ thể.
Tuần

Thời gian

Nội dung công việc Biện pháp thực hiện Điều chỉnh
 

 

35

 
Từ 30/04

  đến05/ 05

– Thực hiện dạy học chương trình tuần 34 theo TKB.

– Cập nhật điểm kịp thời.

– Ôn tập chuẩn bị kiểm tra HKII

Tất cả GV thực hiện, đảm bảo tiến độ chương trình.

–  GV thực hiện nghiêm túc.

– Ôn tập cho HS, chủ yếu tiếng Anh.

 

 
 

 

36

 
Từ 07/05

  đến12/05

Kiểm tra học kỳ II

Chấm bài và cập nhật điểm.

GV coi thi theo sự phân công của nhà trường.

Tất cả GV thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.

 

 
 

 

37

 
Từ 14/05

 đến 19/ 05

–  Sinh hoạt Tổ CM.

–  Tổng kết tổ.

–  GV cập nhật hồ sơ chuyên môn.

– GV Thanh toán chương trình

Tất cả GV tập trung đánh gía xl năm học.

–  GV bộ môn thực hiện theo kế hoạch cá nhân.

– GV thực hiện theo k.h cá nhân.

 
38

 
Từ 21/05

  đến 26/05

–  Thực hiện theo kế hoạch nhà trường –  GV thực hiện theo kế hoạch.  

                                                         

                 Nơi nhận:                              Hiệu trưởng                                 Tổ trưởng chuyên môn

–          Hiệu trưởng;

–          Lưu hồ sơ tổ CM.

 

 

                                                        Đinh Xuân Quán                                      Đinh Viết Minh