Kế hoạch tuần 35, kế hoạch tháng 5 thư viện năm học 2017 – 2018

Tháng Năm 5, 2018 9:52 sáng

                                    Kế hoạch hoạt động của Thư viện tuần 35

                                         (Từ ngày 30/04 đến ngày 5/05/2018) 

* Đánh giá kết quả hoạt động tuần 34:

– Những kế hoạch đặt  ra trong tuần 34 đều đã hoàn thành.

– Đã trình kế ho¹ch hoạt động tuần 34 của bộ phận lên cho BGH duyệt

– Làm công tác nghiệp vụ.

* Kế hoạch hoạt động tuần 35: 

Thứ Nội dung công việc Ghi chú
Sáng Chiều
2 Nghỉ lễ Nghỉ lễ  
3

 

Nghỉ lễ Nghỉ lễ  
4 Nghỉ  
5 Xử lý nghiệp vụ

Phục vụ HS đọc sách tại TV

Xử lý nghiệp vụ

Phục vụ HS đọc sách tại TV

Thu hồi sách từ HS

 
6 Xử lý nghiệp vụ

Phục vụ HS đọc sách tại TV

Thu hồi sách từ HS

Xử lý nghiệp vụ

Phục vụ HS đọc sách tại TV

Thu hồi sách từ HS

 
 

7

Xử lý nghiệp vụ

Phục vụ HS đọc sách tại TV

Thu hồi sách từ HS

Họp HĐSP  

                                                         Quảng Lộc, ngày 03 tháng 05 năm 2018

    Duyệt của BGH                                        Người làm kế hoạch

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hà

  

                                             Kế hoạch thư viện tháng 5

                                                   Năm học 2017-2018

1/ Đánh giá kết quả hoạt động tháng 4

 • Phục vụ tốt công tác mượn, trả tài liệu của giáo viên và học sinh.
 • Nhận, xử lý báo, tạp chí mới nhập và đưa ra phục vụ
 • Tổ chức thành công : Ngày sách Việt Nam  lần thứ 5

–    Làm công tác nghiệp vụ

 • Báo cáo số lượt mượn, đọc của giáo viên lên Ban giám hiệu vào hàng tuần và cuối tháng.

2/ Kế hoạch hoạt động tháng 5

 –  Tham gia đánh phách cho kỳ thi KSCL HKII

 • Kiểm tra, vệ sinh sắp xếp, bảo quản kho sách làm cho sách luôn thoáng mát chống mối mọt bụi bẩn.
 • Thu hồi tài liệu, sách báo ở giáo viên và học sinh, xử lý kho sách, chuẩn bị kế hoạch bảo quản kho sách trong hè.
 • Xử lý những trường hợp làm hư hỏng rách nát mất mát sách.
 • Tổ chức quyên góp sách cũ phục vụ năm học mới.
 • Tập hợp kết quả mượn, đọc sách báo của học sinh trong năm để báo cáo lên BGH nhằm xét thi đua cuối năm
 • Tổng kết công tác thư viện năm học.
 • Báo cáo kết quả hoạt động thư viện.
 • Kiểm kê thư viện cuối năm nhằm thanh lý những tài liệu hư hỏng rách nát.

 

 Quảng Lộc, ngày 03 tháng 05 năm 2018

          Duyệt của BGH                                         Người làm kế hoạch

 

 

         Nguyễn Thị Ngọc Hà