KẾ HOẠCH TUẦN 35 THIẾT BỊ NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Năm 3, 2018 8:16 sáng

PHÒNG GD& ĐT TX BA ĐỒN

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC 

                               Kế hoạch hoạt động của thiết bị tuần 36

(Từ ngày 30/04 đến 05/05)

Thứ/ ngày Sáng Chiều Ghi nhớ
Hai 30/04 Nghĩ lễ Nghĩ lễ  
Ba 01/05 Nghĩ lễ Nghĩ lễ  
Tư   02/05 Làm KH tuần, BB KSCL kỳ II GV mượn-trả  
Năm  03/05 Nghỉ Nghỉ  
Sáu  04/05 Vệ sinh phòng TB, cân đối quỹ Cân đối quỹ  
Bảy 05/05 GV mượn-trả, vệ sinh Họp HĐSP thi KSCL kỳ II  

Hiệu trưởng:                                                      Phụ trách thiết bị:

 

 

          Đinh Xuân Quán                                                    Nguyễn Thị Hiền