KẾ HOẠCH TUẦN 35 NĂM HỌC 17-18

Tháng Năm 2, 2018 8:23 sáng

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                                       Quảng Lộc, ngày 28 tháng 04 năm 2018

                                                         KẾ HOẠCH TUẦN 35

( Từ ngày 30 tháng 04  đến ngày 05 tháng 05 năm 2018)

    I./Đánh giá công tác tuần 34.

1.Học sinh nghỉ học trong tuần có giảm, ca sáng 23 lượt, ca chiều 43  lượt. Một số HS vẫn bỏ học dài ngày: Nam 9C, Dũng 9A, Hùng 9B, Anh 9B, An 7D, Pháp 7D, Lệ 7C, Hoàng 6B.                                                                                            2. Thực hiện các hoạt động toàn diện tuần 34 cơ bản tốt. Thực hiện kỹ cương  dạy học đảm bảo. Thực hiện đảm bảo kế hoạch thi HSG.                                                                                                                                                                            3. Chuyên môn: Xong ngân hàng đề kiểm tra kì 2. Hoàn thiện việc chon, biên tập và in sao đề.                                      4. Đội duy trì được nề nếp hoạt động, tổ chức thi “ Giao thông học đường”, tổ chức thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh. Tuyên truyền bệnh mùa hè.                                                                                      5. Lao động: Chăm sóc vườn thực vật thực hiện chưa thường xuyên, vệ sinh khu vực được phân công, lớp học một số lớp chưa tốt như 9A,9B,8D,6D. vẫ tồn tại học sinh ăn quà vặt, trực ban chưa theo dõi được. GVCN chưa quan tâm đến việc nhắc nhở  học sinh ăn quà vặt.                                                                                                                                     6. Các bộ phận hoạt động bình thường.                                                                                                                                             7. Quản lý: Hiệu trưởng kiểm tra Xanh – Sạch – Đẹp, chỉ đạo hoàn thành các đầu việc trong tuần.                                 IIKế hoạch hoạt động tuần 35                                                                                                                                         1. Kiểm tra chặt chẽ số lượng học sinh, tiếp tục các giải pháp duy trì số lượng. Dứt điểm học sinh chơi Game bỏ học. Phối hợp Cha xứ, HĐMV vận động học sinh trở lại trường, theo dõi báo cáo tình hình bỏ học của HS hàng ngày.                                                                                                                                                                                                                 2. Thực hiện các hoạt động toàn diện tuần 3. Tập trung thực hiện kĩ cương  dạy học.

Khắc phục hiện tượng ăn quà vặt ( Chủ nhiệm, TPT theo dõi nhắc nhở HS. Trực ban theo dõi chặt học sinh vi phạm). Nghỉ lễ thứ 2, thứ 3, học lại từ thứ 4, thực hiện BDHSG bình thường theo KH.

  1. Chuyên môn: Tập trung dạy học đảm bảo không dạy chay, không dạy học theo kiểu “ Hỏi đáp”, thảo luận bài soạn. TT, TP tăng cường dự giờ để điều chĩnh dạy học. Tăng cường luyện tập, ôn tập trong quá trình dạy học. Hoàn thành kiểm tra TX, ĐK học sinh lên điểm sổ cái và phần mềm điểm xong trước thứ 6.
  2. Đội duy trì nề nếp hoạt động, phát thanh tuyên truyền việc thực hiện các qui định. Tổ chức thi “ Giao thông học đường”, thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh, thi “Sáng tạo xanh”.
  3. Lao động: Cắt tỉa bồn hoa, trồng bổ sung hoa,  vun luống vườn thực vật, vệ sinh khu vực đượcc phân công, lớp học sạch sẽ ( GVCN tổ chức làm vệ sinh vào đầu buổi, giờ ra chơi và cuối buổi học). Cấm ăn quà vặt ( TPT, Trực ban, Lớp trực ban theo dõi, ghi tên báo cáo HT hàng tuần). Lớp trực ban vệ sinh khu vực vệ sinh HS. Làm cỏ vườn thực vật xong trước ngày thứ 6.
  4. YT phối hợp KT kiểm tra vệ sinh khu vực vệ sinh HS, lau chùi sạch sẽ.  KT bổ sung hồ sơ quyết toán 2017. VP nộp bộ đề, danh sách dự thi HSG 7, 8 vào 02- 4.
  5. Quản lý: Tập trung dự giờ, xây dựng KH khảo sát. Chỉ đạo, kiểm tra: Xanh – Sạch – Đẹp. xây dựng KH tháng 5, triển khai họp HĐSP vào thứ 7.
  6. Tổ chức các hoạt động TDTT.

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

 

Thứ/ngày Buổi Nộ dung công việc Ghi chú
       2/30/ 04/18 S Nghĩ lễ
C Nghĩ lễ
       3/01/05/18 S Nghĩ lễ
C Nghĩ lễ
       4/02 /05/18 S Dạy học – BD HSG – Nộp dề HSG.
C Dạy học – BD HSG.
       5/03/05/18 S Dạy học – BD HSG – HNHT.
C Dạy học – BD HSG.
       6/04/05/18 S Dạy học – BD HSG
C Dạy học – BD HSG.
       7/05/05/18 S Dạy học
C Dạy học trưa – Giao ban – Họp HĐSP, HĐKS

III. Những thay đổi

 Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                               Đinh Xuân Quán