KẾ HOẠCH TUẦN 6-TỔ CHUYÊN BIỆT

Tháng Chín 22, 2018 11:09 chiều

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 06

Từ ngày 24 đến 29 tháng 9 năm 2017

Nội dung công việc Biện pháp thực hiện Ghi chú
– Dạy học chương trình tuần 06 theo TKB.

–  Dự giờ thăm lớp, ổn định nề nếp dạy – học.

–  Duy trì số lượng hiện có.

 

–  Sinh hoạt Tổ CM.

+ Báo cáo tiến độ thực hiện chương trình.

+ Chọn nội dung thể hiện chuyên đề;

–  Kiểm tra toàn điện 01 đ/c.

–  Kiểm tra các loại H.sơ cá nhân.

–  Thực hiện ứng dụng CNTT vào dạy học.

– GV tham gia hiến máu nhân đạo.

Tất cả GV thực hiện, đảm bảo tiến độ chương trình.

–  Dự giờ đảm bảo theo quy định.

–  GVCN tăng cường bám lớp.

–  Tập trung tổ triển khai kế hoạch.

–  GV báo cáo cụ thể.

–  Nhóm tiếng anh.

–  Đ/c Hạnh .

–  GV thực hiện theo quy định

–  Thực hiên theo quy định.

– đ/c Nhung; Hà.

 

 

                                                                                  Quảng lộc, ngày 24 tháng 9 năm 2018           

         DUYỆT KẾ HOẠCH                                                                           TTCM

                              

 

 

 

 

                 Đinh Xuân Quán                                                                  Đinh Viết Minh