KẾ HOẠCH THÁNG 1-2021

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              TRƯỜNG THCS…

KẾ HOẠCH THÁNG 12/ 20-21

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC           …