KẾ HOẠCH TUẦN 34 NĂM HỌC 17-18

Tháng Tư 23, 2018 9:25 sáng

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                                       Quảng Lộc, ngày 23 tháng 04 năm 2018

                                                    KẾ HOẠCH TUẦN 34

( Từ ngày 23 tháng 04  đến ngày 28 tháng 04 năm 2018)                                                                                                   I. Đánh giá công tác tuần 32.                                                                                                                                                     1. Học sinh nghỉ học trong tuần có giảm, ca sáng 40 lượt, ca chiều lượt. Một số HS vẫn bỏ học dài ngày: Nam 9C, Dũng 9A, Anh 9B, An 7D, Lệ 7C, Hoàng 6B.                                                                                                                             2. Thực hiện các hoạt động toàn diện tuần 33 cơ bản tốt. Thực hiện kỹ cương  dạy học đảm bảo. Thực hiện đảm bảo kế hoạch BDHSG. Thi nghề 131/131, thực hiện tốt.                                                                                                            3. Chuyên môn: Xong ngân hàng đề kiểm tra kì 2. Thực hiện qui định về CNTT cơ bản đảm bảo cơ số tiết. Việc dạy học vẫn chưa khắc phục được kiểu hỏi đáp, quản lý việc học tập của học sinh yếu.                                                       4. Đội duy trì được nề nếp hoạt động, tổ chức thi “ Giao thông học đường”, tổ chức thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh.                                                                                                                                              5. Lao động: Cắt tỉa bồn hoa, vun luống vườn thực vật thực hiện chưa thường xuyên, vệ sinh khu vực được  phân công, lớp học một số lớp chưa tốt như 9A,9B,8D,6D.                                                                                                              6. Các bộ phận hoạt động bình thường.                                                                                                                                              7. Quản lý: Hiệu trưởng kiểm tra Xanh – Sạch – Đẹp, Duyệt Quyết toán 2017. PHT không làm việc gì về chuyên môn.                                                                                                                                                                                                               II. Kế hoạch hoạt động tuần 34

1. Kiểm tra chặt chẽ số lượng học sinh, tiếp tục các giải pháp duy trì số lượng. Dứt điểm học sinh chơi Game bỏ học. Phối hợp CA bắt học sinh về.                                                                                                                                                    2. Thực hiện các hoạt động toàn diện tuần 34. Tập trung thực hiện kỹ cương  dạy học.

Thi HSG cấp trường thứ 3, thứ 5, thứ 6. Khắc phục học sinh đi trể ( Chủ nhiệm, TPT phân công theo dõi các quán hàng

  1. Chuyên môn: Tập trung dạy học đảm bảo không dạy chay, không dạy học theo kiểu “ Hỏi đáp”, thảo luận bài soạn. TT, TP tăng cường dự giờ để điều chĩnh dạy học. Chọn đề KS kỳ 2 vào sáng thứ 2. Biên tập xong đề thi vào thứ 3và in bản chính. In xong đề thi HSG của trường vào thứ 2. Coi và chấm thi HSG xongvào ngày thứ 7. Tăng cường luyện tập, ôn tập trong quá trình dạy học. Hoàn thành kiểm tra TX học sinh lên điểm sổ cái và phần mềm điểm.
  2. Đội duy trì nề nếp hoạt động, phát thanh tuyên truyền việc thực hiện các qui định. Tổ chức thi “ Giao thông học đường”, thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh, thi “Sáng tạo xanh”.
  3. Lao động: Cắt tỉa bồn hoa, trồng bổ sung hoa,  vun luống vườn thực vật, vệ sinh khu vực đượcc phân công, lớp học sạch sẽ ( GVCN tổ chức làm vệ sinh vào đầu buổi, giờ ra chơi và cuối buổi học). Cấm ăn quà vặt ( TPT, Trực ban, Lớp trực ban theo dõi, ghi tên báo cáo HT hàng tuần). Lớp trực ban vệ sinh khu vực vệ sinh HS. Làm cỏ vườn thực vật xong trước ngày thứ 3.
  4. YT phối hợp KT kiểm tra vệ sinh khu vực vệ sinh HS, lau chùi sạch sẽ.  KT bổ sung hồ sơ quyết toán 2017. VP nộp bộ đề KS, lịch KS cho PGD vào 27/4.
  5. Quản lý: Tập trung dự giờ, kiểm tra chuyên đề dạy học. Chỉ đạo làm đề, chỉ đạo thi HSG. Chỉ đạo, kiểm tra Xanh – Sạch – Đẹp
  6. Tổ chức các hoạt động TDTT.

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Thứ/ngày Buổi Nộ dung công việc Ghi chú
       2/23/ 04/18 S Dạy học – SH TCM – Họp HĐ chọn đề.
C Dạy học – SH TCM – Xong in dề HSG.
       3/24/04/18 S Dạy hoc – Thi HSG 6,7 môn Văn.
C Dạy học- thi HSG lớp 8 ( 9 môn).
       4/25 /04/18 S Nghĩ lễ
C Nghĩ lễ
       5/26/04/18 S Dạy học – Thi HSG lớp 6,7 môn Toán
C Dạy học lúc 11 giờ – Chấm thi HSG- Họp chi bộ
       6/27/04/18 S Dạy học – Thi HSG lớp 6,7 môn Tiếng Anh.
C Dạy học – Chấm thi HSG HSG lớp 8. Nộp đề KS.
       7/28/04/18 S Dạy học – Giao ban. Xong in sao đề KS
C Dạy học – Giao ban.

III. Những thay đổi

 Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                               Đinh Xuân Quán