Chương trình bồi dưỡng HSG Vật lý

Tháng Ba 16, 2016 5:48 chiều

CHƯƠNG TRÌNH DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Môn: Vật Lý 8 + 9

BUỔI TÊN BÀI DẠY SỐ TIẾT GHI CHÚ
1,2,3 PHẦN 1: QUANG HỌC
CHƯƠNG I: SỰ TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG – SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG
Phương pháp giải các bài toán quang hình, vẽ sự truyền thẳng của ánh sáng và sự phản xạ ánh sáng. 09

4,5
6,7 CHƯƠNG II: SỰ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – PHƯƠNG PHÁP VẼ ẢNH QUA THẤU KÍNH
Các bài toán về khúc xạ ánh sáng.
Thấu kính, các bài toán về thấu kính.

06
06 Lớp 8 không học.

8,9 PHẦN 2: NHIỆT HỌC
CHƯƠNG III: CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT VÀ SỰ CHUYỂN TRẠNG THÁI
Giải các bài toán về hiện tượng nhiệt và quá trình chuyển trạng thái nhiệt.

06

10,11,12
13,14,15,16
17 CHƯƠNG IV: NĂNG LƯỢNG NHIỆT – CÁC QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NHIỆT LƯỢNG
Giải các bài toán nhiệt bằng quan điểm năng lượng.
Giải các bài tập về chuyển hoá trạng thái.
Kiểm tra khảo sát đội tuyển

09
12
03

18,19,20

21,22,23

24,25,26
27,28,29
PHẦN 3: ĐIỆN HỌC
CHƯƠNG V: DÒNG ĐIỆN – ĐỊNH LUẬT ÔM
Một số kĩ năng cơ bản về: Mạch tương đương, bài toán chia dòng.
Bài toán chia thế – Phép chia tỷ lệ – Vai trò của Vônkế, ampekế.
Quy tắc chuyển mạch.
Mạch cầu cân bằng và không cân bằng.

09

09

09
09
Lớp 8 không học.

30,31,32
33,34,35
36,37,38
39,40,41
42,43,44 CHƯƠNG VI: ĐIỆN NĂNG – CÔNG VÀ CÔNG SUẤT – TÁC DỤNG NHIỆT CỦA DÒNG ĐIỆN
Toán biện luận công thức.
Toán tìm định mức của bộ đèn.
Mạch có biến trở – toán biện luận.
Toán định mức.
Tác dụng nhiệt của dòng điện.

09
09
09
09
09 Lớp 8 không học.

45,46
47,48 CHƯƠNG VII: TỪ TRƯỜNG VÀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
Xác định lực từ.
Biến thế, truyền tải điện năng đi xa.
06
06 Lớp 8 không học.

49,50,51

52,53
54,55 PHẦN 4: CƠ HỌC
CHƯƠNG VIII: ĐỘNG HỌC
Phương pháp giải các các bài toán chuyển động bằng cách lập phương trình.
Giải các bài toán bằng đồ thị hoặc giản đồ véc tơ.
Phương pháp giải bài toán bằng phương pháp tổng hợp.

09

06
06

56,57,58

59,60,61

62,63
64
65,66,67
68,69,70
CHƯƠNG IX: ĐỘNG LỰC HỌC
Giải các bài toán động lực học bằng phương pháp phân tích lực và ứng dụng các dạng cân bằng.
ứng dụng định luật Acsimét để giải các bài toán cơ học chất lỏng và chất khí.
Các bài toán dưới quan điểm năng lượng.
Kiểm tra khảo khát.
Giải các bài toán trong các kỳ thi HSG.
Tổng ôn tập – Giải đề.

09

09

09
03
09
09WP_20151113_005