Dạy học theo chủ đề tích hợp – Môn Ngữ văn 7 Đinh Thị Thắm- Tổ KHXH

Tháng Ba 3, 2016 4:18 chiều

Dạy học theo chủ đề tích hợp – Môn Ngữ văn 7
Tiết 114- 115; Văn bản: Ca Huế trên sông Hương (Hà Ánh Minh)
Đinh Thị Thắm- Tổ KHXH
2. Mục tiêu dạy học
a. Kiến thức:
Giúp học sinh:
– Hiểu về văn bản nhật dụng thể loại bút kí.
– Giá trị nghệ thuật, văn hóa của ca Huế.
– Vẻ đẹp của con người xứ Huế.
Thông qua tiết học học sinh:
– Hiểu được nét độc đáo, tinh tế trong cách biểu diễn, thưởng thức của một sinh hoạt văn hóa ( Kiến thức âm nhạc).
– Ảnh hưởng của vị trí địa lí, kinh tế đến sự hình thành của các làn điệu ca Huế ( Kiến thức địa lí).
– Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX (kiến thức Lịch sử).
b. Kĩ năng
-Đọc hiểu văn bản nhật dụng về di sản văn hóa dân tộc.
-Phân tích văn bản nhật dụng (kiểu loại thuyết minh).
-Tích hợp kiến thức Tập làm văn để viết văn thuyết minh.
-Kĩ năng thu thập thông tin, quan sát và trình bày một vấn đề.
-Kĩ năng cảm thụ âm nhạc (Tích hợp môn Âm nhạc)
-Kĩ năng đọc bản đồ (Tích hợp kiến thức Địa lí)
-Kĩ năng ra quyết định khi vận dụng kiến thức vào thực tế
-Kĩ năng lắng nghe và hoạt động nhóm
c.Thái độ
– Xác định được ý thức trách nhiệm, yêu quý trân trọng, góp phần giữ gìn và phát huy những di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc. (Kiến thức môn Giáo dục công dân 7; Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa).
– Tích cực tìm hiểu các làn điệu ca Huế, tập biểu diễn một số làn điệu ca Huế. Từ đó, học hát bài “Thương em có đủ mười điều” (điệu lí hoài xuân, đặt lời mới Quách Mộng Lân) ( Tích hợp môn Âm nhạc)
d.Kĩ năng sống
-Tự nhận thức: về giá trị của các di sản văn hóa dân tộc.
-Làm chủ bản thân: nâng cao ý thức gìn giữ và bảo vệ các di sản văn hóa của dân tộc và của địa phương.
-Giao tiếp: trao đổi, trình bày suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về nét độc đáo của hình thức sinh hoạt văn hóa ca Huế trên sông Hương.
WP_20151113_005

WP_20151113_004
3. Đối tượng dạy học của dự án
-Học sinh lớp 7
4. Ý nghĩa dự án
Ca Huế xuất thân từ chốn cung đình mà không hoàn toàn là nhạc cung đình, một thể loại âm nhạc được công chúng gìn giữ, phát triển, lưu truyền, mà không hoàn toàn là nhạc dân gian. Ca Huế đã trở thành một trong những loại hình nghệ thuật dân tộc đặc trưng của Việt Nam nói chung và của vùng Bình Trị Thiên nói riêng. Tuy nhiên đối với thế hệ trẻ trong thời kì công nghệ số, có quá nhiều thứ để quan tâm thì việc tìm hiểu về loại hình văn hóa của dân tộc còn thơ ơ. Thông qua văn bản “Ca Huế trên sông Hương” của tác giả Hà Ánh Minh chúng tôi mong muốn sẽ dẫn dắt các em tìm về màu của dân tộc, tìm về một thể loại âm nhạc vừa mang giá trị nghệ thuật, giá trị văn hóa, giá trị nhân văn sâu sắc. Đồng thời qua việc tích hợp với môn : Địa lí, Âm nhạc, Giáo dục công dân… giáo dục các em yêu quý truyền thống văn hóa của dân tộc, yêu thích và tìm hiểu những nét đẹp văn hóa của dân tộc từ đó có ý thức giữ gìn những loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc nói chung và của địa phương Quảng Bình nói riêng.
Thông qua dự án thực hiện chúng tôi mong muốn học sinh có thể nắm vững kiến thức của bài học, hiểu đúng các thông tin mà giáo viên truyền tải. Có khả năng nắm được, hiểu được ý nghĩa của các sự việc, hiện tượng, giải thích, chứng minh được ý nghĩa của các sự việc, hiện tượng ấy. Học sinh biết sử dụng các kiến thức đã học vào một hoàn cảnh cụ thể, giải quyết được mọi tình huống trong thực tiễn, những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội, tự tin biểu diễn bài hát trước tập thể.
Dự án này đóng vai trò quan trọng góp phần đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực và năng lực sáng tạo của học sinh. Giúp người giáo viên kiểm tra đánh giá được năng lực học tập của học sinh, thái độ học tập của học sinh để từ đó thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.
5.Thiết bị dạy học, học liệu
– Giáo án, bài giảng, thiết bị dạy học, tư liệu dạy học (Băng hình, hình ảnh về ca Huế)
– Một số bài viết về ca Huế
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học
I. Ổn định tổ chức
II.Kiểm tra bài cũ
III.Bài mới
Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới
Gv sử dụng kĩ thuật: hỏi chuyên gia nêu câu hỏi sau:
-Em đã tới Huế chưa? Hãy nêu một số hiểu biết của em về mảnh đất này?
Gv chốt nội dung bằng cách chiếu một số hình ảnh về xứ Huế và giới thiệu vào bài mới.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh đọc, tìm hiểu chung về văn bản
-Mục tiêu: Đọc hiểu chú thích, khái niệm thể loại bút kí
-Phương pháp: Vấn đáp, trình bày, giới thiệu.
2.1: Hướng dẫn học sinh đọc.
2.2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu từ khó trong văn bản.
2.3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu thể loại văn bản.
2.4: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chủ đề của văn bản.
2.5: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phương thức biểu đạt của văn bản.
Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh đọc – hiểu văn bản
3.1: Tìm hiểu chung về ca Huế
-Mục tiêu: Giúp học sinh thấy được sự đa dạng, phong phú của các làn điệu ca Huế.
-Phương pháp: Hoạt động nhóm, phân tích, bình giảng, nêu vấn đề…
-Tích hợp: Kiến thức Âm nhạc để cảm nhận âm hưởng của một số làn điệu ca Huế. Kiến thức Địa lí, Lịch sử để giải thích sự phong phú, đa dạng của các làn điệu ca Huế.
-Tích hợp kiến thức Tiếng việt phép liệt kê, Tập làm văn: văn bản thuyết minh.
3.2: Nghệ thuật biểu diễn và thưởng thức ca Huế
-Mục tiêu: Giúp học sinh thấy được nét độc đáo trong nghệ thuật biểu diễn và cách thưởng thức ca Huế.
-Phương pháp: Nêu vấn đề, hoạt động nhóm, phân tích, bình giảng…
-Tích hợp: Kiến thức Âm nhạc để cảm nhận nét độc đáo trong nghệ thuật biểu diễn ca Huế.
-Tích hợp kiến thức Tiếng việt: phép liệt kê.
3.2: Nguồn gốc ca Huế
-Mục tiêu: Học sinh biết được nguồn gốc ca Huế.
-Phương pháp: Nêu vấn đề, hoạt động nhóm, phân tích, bình giảng…
-Tích hợp: Kiến thức Lịch sử, Âm nhạc để hiểu thêm về nguồn gốc ca Huế.
Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh khái quát nội dung chính của bài học.
Giáo viên tổ chức cho học sinh hệ thống hóa những kiến thức về nội dung và nghệ thuật của văn bản.
Hoạt động 5: Hướng dẫn học sinh luyện tập những nội dung được học
Gv dùng kĩ thuật thực hành đóng vai hướng dẫn Hs thực hiện yêu cầu theo nhóm.
-Nhóm 1:Với vai trò là một hướng dẫn viên du lịch, em hãy giới thiệu để đoàn khách của mình biết về vẻ đẹp của ca Huế trên sông Hương.
-Nhóm 2: Đóng vai một nghệ sĩ hát ca Huế em hãy hát tặng đoàn khách du lịch một bài ca Huế (Hs hát bài Thương em có đủ mười điều, Điệu lí hoài xuân, đặt lời mới: Quách Mộng Lân).
-Tích hợp: Kiến thức Giáo dục công dân hiểu giá trị ca Huế và phát huy giá trị của di sản này. Học sinh chia sẻ suy nghĩ về cách ứng xử với di sản văn hóa.
IV. Củng cố
-Vẽ sở đồ khái quát về vẻ đẹp ca Huế
V.Hướng dẫn về nhà
-Tìm hiểu và học hát một số làn điệu ca Huế.
-Tìm hiểu về tình hình thực tế của sinh hoạt văn hóa ca Huế hiện nay và vấn đề đặt ra.
-Tìm hiểu thêm về các loại hình sinh hoạt văn hóa ở địa phương em.