HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY

Tháng Mười 6, 2016 8:55 sáng

ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ CÁC CB, GV NGHIÊN CỨU ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỘT CÁCH CHÍNH XÁC, KHÁCH QUAN TIẾT DẠY CỦA ĐỒNG NGHIỆP.

HƯƠNG DAN DANH GIA GIO DAY