KẾ HOẠCH THÁNG 1-2021

Tháng Một 11, 2021 3:24 chiều

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:     / KH – H T                                                                               Quảng Lộc, ngày 08 tháng 01 năm 2021

 

                                                                      KẾ HOẠCH THÁNG 01

 I.  Đánh giá kết quả đạt được trong tháng 12

 1. Công tác số lượng – Phổ Cập:

– Duy trì số lượng 5602 / 603.

 1. Họat động dạy học – giáo dục toàn diện:

+ Thực hiện đượcviệc tuyên truyền phổ biến pháp luật và giáo dục kỹ năng sống về phòng chống cháy nổ, cấm sử dụng chất cháy nổ, phòng chống đuối nước thông qua chào cờ đầu tuần và các buổi phát thanh măng non.

+ Hoàn thành chương trình học kỳ 1, bù chương trình đảm bảo chặt chẽ về mặt hồ sơ.

+ Đảm bảo kế hoạch bồi dưỡng HSG 6,7,8 đến hết tuần 18. Học sinh thi tỉnh đạt 01 giải.

+ Tổ chức hoàn thành và có hiệu quả hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 12, tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND và 29 năm ngày QPTD với  nội dung thi vẽ tranh về Anh bộ đội Cụ Hồ kết hợp HKPĐ cấp trường vào 13-12.

+ Kiểm tra học kì 1: Đảm bảo việc thực hiện kế hoạch kiểm tra học kỳ 1 theo lịch của PGD kết hợp với lịch trường. Tổ chức coi chấm kiểm tra đảm bảo nghiêm túc đúng qui định. Hoàn thành việc chấm bài, lên điểm, sơ kết điểm, xếp loại HK, HL xong trước ngày 08/01.

 1. Chuyên môn:

+ Đảm bảo việc thực hiện hết chương HK1 vào 02/01/2021. Giáo viên tích cực ôn tập, phụ đạo chuẫn bị cho HS kiểm tra học kỳ.

+ Tổ chuyên môn thực hiện được việc tổ chức việc học tập lại thông tư 58/TT-BGD ĐT và Thông tư 26/TT- BGD ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh. Tổ chuyên môn hoàn thành các chuyên đề của kỳ 1. Đảm bảo việc hoàn thành chế độ cho điểm trước ngày 02/01/2021 ở sổ cái, xong  nhập điểm thành phần vào phần mềm VN.EDU xong trước 02/01/2021.

+ Hội đồng ra đề KS hoàn thành việc ra đề, nộp bộ đề qua mail nhdtpgdthixabadon@gmail.com, sao in đề xong trước ngày 02/01/2021 đúng kế hoạch.

+ Triển khai được đợt thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND và ngày QPTD, phối hợp tổ chức kỷ niệm ngày quốc phòng toàn dân và HKPĐ cấp trường. Nhóm Thể dục và TPT Đội  triển khai thành công HKPĐ cấp cụm  đúng kế hoạch. Xếp thứ ba cụm với 05 giải nhất.

+ Thiết bị, Thư viện hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ hàng tuần. Tổ chức hoạt động theo phần mềm quản lý thư viện, thiết bị.

+ Ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH: Tổ KHTN sử dụng  804 t/ 888t, Tổ KHXH sử dụng 779 t/808t. Sử dụng ĐDDH: Tổ KHTN sử dụng  821 t/ 888t, Tổ KHXH sử dụng 890t/808t. Bài đăng trên Webste không có báo cáo.

+ Dự giờ: Tổ KHTN = 57 tiết trong đó TT = 06 tiết;Tổ KHXH = 58 tiết trong đó TT = 04 tiết, TP = 04 tiết.

+ Thảo luận bài dạy: Tổ KHTN = 0 bài; Tổ KHXH = 6 bài.

 1. Hoạt động Đội và GDNGLL

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp.

+ GDNGLL kết hợp với kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân thực hiện tốt.

+ Triển khai được các nội dung giáo dục tuyền thống như hát Quốc ca, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa, tuyên truyền GD pháp luật, kỹ năng sống qua phát thanh măng non.

 1. Lao động, xây dựng CSVC, xanh hóa trường học, hướng nghiệp

+  Chăm sóc, bổ sung bồn hoa, vườn thực vật, lao động vệ sinh thường xuyên thực hiện tốt.

 1. Các bộ phận:

–  Kế toán: Hoàn thành chế độ, các thủ tục tài chính cuối năm. Tăng, giảm bảo hiểm xã hội.

– Văn phòng thực hiện tốt các yêu cầu báo cáo,  các loại hồ sơ kiểm tra học kỳ.

– YTHĐ : Không có nhân viên YT, việc mua bảo hiểm Yt học sinh thực hiện chậm.

 1. Quản lý:

+ Triển khai kế hoạch tháng.

+ Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua chào mừng lần thứ 76 ngày thành lập QĐND và 28 năm ngày QPTD và HKPĐ cụm.

+ Dự giờ kiểm tra dạy học HT=9 tiết, PHT=11 tiết. Kiểm tra việc lưu bài kiểm tra của học sinh.

+ Quyết định thành lập hội đồng chọn đề thi, hội đồng coi, chấm KS, kế hoạch khảo sát.

+ Kiểm tra các điều kiện chuẩn bị  khảo sát, tổ chức kiểm tra kì 1.

+ Chỉ đạo lập các báo cáo cuối kỳ 1, chỉ đạo sơ kết học kì 1.

+ Kiểm tra chế độ cho điểm, lên điểm phần mềm EDU.VN đảm bảo kịp thời, đầy đũ.

II.Các nội dung công việc cụ thể triển khai trong tháng 01

                         * Tháng thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân

 1. Công tác số lượng – Phổ Cập:

– Duy trì số lượng 602 / 602. GVCN bám lớp, tích cực nắm bắt diễn biến số lượng học sinh, phối hợp nhà trường, BĐDCMHS, Cha xứ để vận động ngăn chặn học sinh bỏ học trước và sau tết Nguyên đán.

 1.     Họat động dạy học – giáo dục toàn diện:

+ Kiểm tra học kỳ 1 theo kế hoạch kiểm tra.

+ Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống (GVCN phổ biến trong các tiết chào cờ hàng tuần). Phổ biến các công văn, chỉ thị của cấp trên về trật tự ATGT, ANTT, Pháp lệnh về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nghị định số 36/NĐ-CP trong dịp tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân ( Đ/C Quán). Tổ chức ký cam kết thực hiện an toàn, an ninh trong dịp tết ( TPT).

+ Dạy vét các tiết còn lại ( Tiết trả bài của môn Toán, môn Ngữ văn) của kỳ 1, tổ chức chữa bài kiểm tra kỳ 1 của  tuần sau khảo sát ( Từ 11- 16/01). Thực hiện chương trình học kỳ 2 từ 18 tháng 01. Đảm bảo chương trình học thêm đối với khối 9 theo kế hoạch.

+ Đảm bảo KH BDHSG từ tuần 20.

+ Dạy hướng nghiệp cho khối 9. Phối hợp với phụ huynh làm tốt công tác hướng nghiệp phân luồng.

+ Hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 01, triển khai đợt thi đua “ Mừng Đảng, Mừng xuân” đến hết tháng 02-2017.

 1. Chuyen môn:

+ Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra học kỳ 1.

+ Tập trung hoàn thành việc lên điểm, cộng điểm, xếp loại học sinh cuối kỳ, hoàn thành các biểu mẫu báo cáo vào 09/01/2021 để báo cáo PGD vào 15/1.

+ Sơ kết trong học sinh ( Theo lớp) vào thứ 7 ngày 16- 01/2021. GVCN nộp báo cáo sơ kết lớp vào thứ 2 ngày 18- 01/2021 ( Tại VP).

+ Các tổ và cá nhân rà soát lại mức độ hoàn thành chỉ tiêu chất lượng để đánh gia cá nhân cuối kỳ theo tiêu chí đánh giá thi đua ( Cá nhân có bản đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao nêu rõ nhiệm vụ, kết quả đạt được, những tồn tại yếu kém và hướng khắc phục, các giải pháp dạy học hiệu quả để nâng cao chất lượng học kì 2. Tổ chức sơ kết tổ vào ngày 18- 01/2021 ( Báo cáo sơ kết tổ phải đánh giá được những việc đã làm được, những việc chưa làm được so với kế hoạch, phân tích rõ nguyên nhân của những yếu kém, kết quả đánh giá kỳ 1 từng thành viên trong tổ), nộp báo cáo sơ kết tổ, báo cáo cá nhân vào 19- 01/2021.

+ Tiếp tục duy trì nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn với nội dung thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, thảo luận xây dựng bài soạn phù hợp với từng đối tượng học sinh.

+ Chọn lại học sinh giỏi lớp7, 8 để bồi dưỡng sau khi đã có kết quả thi và được chọn đội tuyển tại phòng.

+ Nhóm thể dục bồi dưỡng các em được dự thi tỉnh trước khi Phòng bồi dưỡng.

+ Thiết bị, Thư viện hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ hàng tuần. Tổ chức hoạt động theo phần mềm quản lý thư viện, thiết bị, chuẫn bị tốt các loại hồ sơ.

+ Đảm bảo yêu cầu ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH mỗi GV sử dụng màn hình 100% số tiết/ tuần, hoạt động trang Website theo qui định mỗi cá nhân có 01 tin bài trong thán, các loại KH, tin bài gữi về Mail của trường ( Đ/C Lâm biên tập để gữi trang Webste của trường).

 1. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL:

+ Triển khai đợt thi đua “ Mừng Đảng, mừng xuân”.

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp trừ những ngày mưa.

+ Triển khai các nội dung giáo dục tuyền thống như hát Quốc ca, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa. Tăng cường phát thanh măng non, nội dung tập trung phổ biến ATGT, qui định về cấm chơi chất cháy, chất nổ. Ký cam kết trong học sinh về an toàn dịp tết nguyên đán.

 1. Lao động, xây dựng CSVC, hướng nghiệp

+ Chăm sóc, bổ sung bồn hoa, lao động vệ sinh, chăm sóc vườn thực vật.

Chấm xanh, sạch đẹp tháng 01. Lau dọn các phòng học mới.

+ Sắp xếp lại phòng kho.

+ Dạy hướng nghiệp chủ đề tháng 01 để tư vấn hướng nghiệp nghề cho học sinh lớp 9 sau khi tốt nghiệp THCS.

 1. Tài chính – Văn phòng:

+ Kế toán hoàn thành các thủ tục tài chính cuối năm chuẫn bị quyết toán năm 2020, chuẫn bị hồ sơ tài chính để BTTND kiểm tra tài chính cuối năm 2020. Tăng, giảm bảo hiểm xã hội.

+ Văn phòng cùng chuyên môn hoàn chĩnh các loại báo cáo cuối kỳ theo lịch PGD vào 15/01/2021.

 1. YTHĐ:

+ Hoạt động theo chức năng, kiểm tra đôn đốc vệ sinh, an toàn trường học hàng ngày. Chuẩn bị các loại hồ sơ để cấp trên kiểm tra công tác Y tế trường học. Tiếp tục huy động đóng BHYT HS.

 1. Quản lý:

+ Chỉ đạo công tác sơ kết tổ, lớp, chỉ đạo VP báo cáo số liệu cuối kì, HT viết sơ kết nộp PGD và báo cáo sơ kết trong HĐSP.

+ Chuẫn bị kế hoạch, tổ chức sơ kết  Hội đồng sư phạm trước 25 tháng 01, triển khai kế hoạch tháng trên Webste của trường.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trước tết Nguyên đán.

+ Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua “ Mừng Đảng, mừng xuân”.

+ Chỉ đạo việc dạy thêm cho học sinh lớp 9, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm.

+ Chỉ đạo kiểm tra các nội dung trong KH tháng.

+ Quán triệt các qui định trong dịp tết trong học sinh và CBGV.

+ Phân công và chỉ đạo trực Tết Nguyên đán.

 1. Công tác khác:

+ GVCN triệu tập hội nghị PH lớp thông báo kết quả kỳ 1, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ kỳ 2 vào tuần 21.                                                                 

                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

      

                                                                                                                                                  Đinh Xuân Quán