KẾ HOẠCH THÁNG 2/ 2020

Tháng Hai 7, 2020 8:58 sáng

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     / KH – H T                                                                  Quảng Lộc, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

                                                                                           KẾ HOẠCH THÁNG 02

                                           I. Đánh giá kết quả đạt được trong tháng 01

 1. Công tác số lượng – Phổ Cập:

– Duy trì số lượng 596 / 596.

 1.    Họat động dạy học – giáo dục toàn diện:

+ Thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống như:

Phổ biến các công văn, chỉ thị của cấp trên về trật tự ATGT, ANTT; Phối hợp với Công an thị tuyên truyền Pháp lệnh về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nghị định số 36/NĐ-CP trong dịp tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân, ký cam kết không sử dụng pháo và vật liệu cháy nổ trong dịp tết; Kỹ năng sử dụng an toàn, vệ sinh thực phẩm; Tổ chức ký cam kết thực hiện an toàn, an ninh trong dịp tết. Nhìn chung học sinh thực hiện nghiêm túc, không có vi phạm nào xẫy ra, ANTT, của trường đảm bảo, sức khỏe của học sinh đảm bảo tốt.

+ Đảm bảo dạy hết các tiết còn lại của kỳ 1, tổ chức chữa bài kiểm tra kỳ 1. Thực hiện chương trình học kỳ 2  xong tuần 22 . Đảm bảo chưong trình học thêm, bồi dưỡng HSG.

+ Hội khỏe Phù Đổng Cấp cụm đạt 12 giải nhất. Xếp thứ nhất cụm.

+ Hoạt động GDNGLL chủ đề tháng 01 thực hiện tốt, triển khai đợt thi đua “ Mừng Đảng, Mừng xuân” đến hết tháng 03-2019.

+ Sơ kết trong học sinh, nộp báo cáo sơ kết lớp đúng qui định.

 1. Chuyên môn:

+ Các tổ tổ chức sơ kết tổ, nộp báo cáo sơ kết tổ đúng lịch. Tổ và cá nhân rà soát  mức độ hoàn thành chỉ tiêu chất lượng để đánh gia cá nhân cuối kỳ theo tiêu chí đánh giá thi đua, có bản đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao nêu rõ nhiệm vụ, kết quả đạt được, những tồn tại yếu kém và hướng khắc phục, các giải pháp dạy học hiệu quả để nâng cao chất lượng học kì 2. Không thực hiện được cấc hoạt động chuyên môn như thảo luận bài soạn, triển khai chuyên đề, các giải pháp nâng cao chất lượng.

+ Thực hiện được nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn với nội dung thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo Công văn 1308 của Sở GD& ĐT, trao đổi cách soạn giảng.

+ Thiết bị, Thư viện hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ hàng tuần. Tổ chức hoạt động theo phần mềm quản lý thư viện, thiết bị, chuẫn bị tốt các loại hồ sơ.

+ Việc ứng dụng CNTT, sử dụng ĐDDH trong đổi mới PPDH thực hiện chưa đạt 100% số tiết theo PPCT (Tổ TN: ĐDDH 400 tiết, CNTT=402; Tổ XH: ĐDDH=408, CNTT=449). Hoạt động trang Website trong tháng các tổ CM không đăng tải KH lên Website, tin bài của GV chưa đảm bảo.

 1. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL:

+ Triển khai đợt thi đua “ Mừng Đảng, mừng xuân”.

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp, chất lượng hoạt động được nâng lên, lồng ghép được nội dung của xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực..

 1. Lao động, xây dựng CSVC, hướng nghiệp

+ Chăm sóc, bổ sung bồn hoa, lao động vệ sinh thực hiện được.

 1. Tài chính – Văn phòng:

+ Kế toán hoàn thành các thủ tục tài chính cuối năm 2019, chưa  kiểm tra được  tài chính cuối năm 2019.

+ Văn phòng thực hiện đầy đũ, kịp thời các loại báo cáo cuối kỳ theo lịch PGD.

 1. YTHĐ:

+ Nhân viên Ytế không có. Việc thực hiện mua BHYT Đến nay còn nhiều em không mua.

 1. Quản lý:

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch tháng đúng thời gian, và yêu cầu.

+ Thực hiện  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trước tết Nguyên đán.

+ Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua “ Mừng Đảng, mừng xuân”.

+  Tổ chức đảm bảo việc sơ kết học kì 1.

+ Dự giờ còn ít

.II.Các nội dung công việc cụ thể triển khai trong tháng 02

    Tháng thi đua“ Mừng Đảng,  mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”

 1. Công tác số lượng – Phổ Cập

– Duy trì số lượng 596 / 596.

– Theo dõi biến động tư tưỡng học sinh kịp thời, vận động học sinh kiên quyết không để học sinh bỏ học sau tết Nguyên đán. Trước mắt tập trung để duy trì số học sinh hay bỏ học dài ngày trước tết ở các lớp.

 1.    Họat động dạy học – giáo dục toàn diện

+ Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về những qui định trong dịp tết Nguyên đán ( Đ/C Lan, HT), giáo dục  phổ biến kỷ năng sử dụng an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống bệnh dịch Corona ( Đ/C Hòa) sau tết Nguyên Đán

+ Thực hiện chương trình hết tuần 25.

+ Thực hiện chương trình GD hướng nghiệp theo chủ đề tháng 02 cho khối 9, định hướng phân luồng sau TN.

+ Hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 02 lồng ghép các hoạt động trò chơi dân gian, thi hát dân ca, tiếp tục đợt thi đua “ Mừng Đảng, Mừng xuân”. Chuẩn bị nội dung hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26-3.

+ Triển khai bồi dưỡng lại học sinh giỏi từ 6-8 tại trường ngay từ tuần 24.

+ Tăng cường luyện tập chuẩn bị thi đấu thể thao cấp thị trong tháng 2.

 1. Chuyên môn

+ Tiếp tục triển khai sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, dạy học sát đối tượng học sinh. Hoàn thành chuyên đề theo công văn 1308/ SGD ĐT.

+ Tập trung bồi dưỡng học sinh thi HKPĐ cấp Thị.

+ Thiết bị, Thư viện hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ hàng tuần. Tổ chức hoạt động theo phần mềm quản lý thư viện, thiết bị, chuẫn bị tốt các loại hồ sơ.

+ Đảm bảo yêu cầu ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH mỗi GV sử dụng máy chiếu 100% tiết/ tuần.  Hoạt động Website, đảm bảo đăng tải các loại kế hoạch của nhà trường và các bộ phận kịp thời theo qui định, đảm bảo mỗi cá nhân có 01 tin bài trong tháng. Triển khai hoạt động trường trực tuyến trong GV. Thực hiện có hiệu quả các phân hệ quản lý.

 1. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL

+ Tiếp tục đợt thi đua mừng Đảng, mừng xuân đến ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26-3.

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp trừ những ngày mưa.

+ Triển khai các nội dung giáo dục tuyền thống như hát Quốc ca, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa…

 1. Lao động, xây dựng CSVC, hướng nghiệp

+ Chăm sóc, bổ sung bồn hoa, lao động vệ sinh. Bổ sung, trồng lại vườn thực vật.

+ Dạy hướng nghiệp chủ đề tháng 02.

 1. Tài chính – Văn phòng

+ Kế toán hoàn thành các thủ tục tài chính cuối năm chuẫn bị quyết toán năm 2019.  Chuẩn bị điều kiện để BTTr ND kiểm tra tài chính cuối năm 2018. Kinh phí dự phòng chống dịch.

+ Văn phòng hoàn chĩnh các loại báo theo lịch PGD.

 1. YTHĐ

+ Hoạt động theo chức năng, kiểm tra đôn đốc vệ sinh, an toàn trường học hàng ngày, phối hợp tốt với trạm YTế trong việc phòng chống dịch..

 1. Quản lí

+ Họp HĐSP triển khai kế hoạch tháng, triển khai kế hoạch phòng chống dịch Co rona  vào 04/02/2020.

+ Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua “ Mừng Đảng, mừng xuân”.

+ Kiểm tra việc dạy học  sau tết.

+ Xây dựng KH KĐCL và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia từ tuần 24.

+ Chỉ đạo kiểm tra các nội dung trong tháng.

 1. Công tác khác

+ Triển khai việc sắp xếp, bổ sung hồ sơ KĐCL.

                                                                               

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                                   Đinh Xuân Quán