KẾ HOẠCH TUẦN 15-19/20

Tháng Mười Một 26, 2019 7:59 sáng

PHÒNG GD- ĐT TX BA ĐỒN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số     / KHT-HT                                  Quảng Lộc, ngày 25 tháng 11 năm 2019

                                                                  KẾ HOẠCH TUẦN 15

(Từ ngày 25/11 đến 30/11)

  1. Đánh giá công tác tuần 14

– Học sinh: 599, vắng học 158 lượt, trể 40 lượt.

– Dạy học: Thực hiện chương trình tuần. Đảm bảo các loại hình dạy học. Hiện tượng ăn hàng còn có ở các lớp 9D, 7C, 7D. 8D không tắt điện giờ TD.Trang phục không đúng qui định còn nhiều lớp. Có hiện tượng đánh nhau ở lớp 6A.

– Tổ chuyên môn không sinh hoạt. Hướng dẫn HS làm STKHKT ( Đ/C Liêm, Đ/C Thành, Đ/C Hà). Sử dụng đồ dùng, CNTT đảm bảo. Thao giảng chào mừng 20-11 hai tiết.

– Đội  triển khai tốt các hoạt động đầu buổi, giữa buổi. Phát thanh măng non 02 lần.

– Lao động phong quang, vệ sinh tốt.

– Các bộ phận hoạt động đúng chức năng.

– Quản lý: Chỉ đạo và thực hiện hoàn thành KH tuần.

– Công tác khác:  Triển khai bóng chuyền được.

  1. Công việc tuần 15:

Thực hiện các hoạt động toàn diện tuần 15, chú trọng một số công việc sau:

– Khắc phục nhược điểm tuần 14.

– Chào cờ lồng ghép sơ kết thi đua đợt 1.

– Dạy học: Thực hiện chương trình tuần 15.

– Tổ chuyên môn. Tiếp tục làm, hoàn thiện sản phẩm KHKT để dự thi. Tiếp tục thảo luận cách soạn giáo án. Hoàn thành đề kiểm tra học kỳ1 theo kế hoạch tháng. Tăng cường BDHSG lớp 9 thêm buổi.

– Đội tiếp tục triển khai các hoạt động đầu buổi, cuối buổi. Triển khai chương trình phát thanh măng non vào đầu buổi tập trung giáo dục Pháp luật, kỷ năng sống nhân đợt thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam. Và phút phút tưởng niệm nạn nhân tủ vong vì tai nạn giao thông.

– Tiếp tục tổ chức lao động phong quang, vệ sinh, vườn thực vật.

– Triển khai công tác thu, đặc biệt đối với BHYT.

– Công tác khác: Họp chi bộ tháng 11 vào chiều thứ 6.

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

 

Thứ/ngày Buổi Nộ dung cụng việc Ghi chú
       225/11/19 Sáng Chào cờ – Dạy học.
Chiều SH tổ CM.
       326/11/19 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy thêm, BDHSG.
       427/10/19 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy thêm, BDHSG.
       528/10/19 Sáng Dạy học.
Chiều BDHSG, dạy thêm, dạy phụ đạo.
       629/11/19 Sáng Dạy học.
Chiều BDHSG, dạy thêm, dạy phụ đạo. Giao ban.
       730/11/19 Sáng Dạy học
Chiều BDHSG. Dạy thêm

 

 

  III. Những điều chĩnh                                                                                                                        

 

 

                                      

                                                                                                              Hiệu trưởng

 

                                                                                                           Đinh Xuân Quán