KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018-2019

Tháng Mười 1, 2018 2:37 chiều

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                       Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số:     / KH – HT                                             Quảng Lộc, ngày 01 tháng 08 năm 2018

                                                                        KẾ HOẠCH THÁNG 8

Đây là tháng cán bộ giáo viên trả phép, tổ chức ôn thi lại cho số HS yếu các khối 6-8, tổ chức thi xét lên lớp ở lại sau hè cho HS, học trước chương trình năm học mới 02 tuần, tổ chức lao động, chuẫn bị CSVC, chuẫn bị khai giảng năm học mới.

                         A-  Đánh giá công tác tháng 7.

 1. Công tác ôn tập chuẩn bị tuyển vào THPT đó được thực hiện đầy đủ theo kế hoạch, đảm bảo các khâu lên lớp.
 2. Hoàn thành hồ sơ tuyển vào THPT: Có 128/ 133 tốt nghiệp THCS đạt 96,2%.
 3. Các loại hồ sơ báo cáo cuối năm thực hiện đầy đủ.
 4. Tuyển sinh vào lớp 6 đạt: 130/149 =87,2% ( Trong đó chuyển đi TS nơi khác 02 em, 1 em /5 KT đã TS, 02 em nơi khác đến TS).
 5. Số CB-GV đi học nâng cao trình độ 01 Đ/C, bồi dưỡng trong hè 01 Đ/C, tập huấn 05 Đ/C.
 6. Trong quá trình nghỉ hè nhìn chung tất cả CBGV, HS đều thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
 7. Tham gia trực hè đảm bảo, ANTT trong hè cơ bản đảm bảo. Việc chăm sóc bồn hoa, cây xanh chưa được GVCN quan tâm.
 8. Quản lý nhà trường tham mưu được kế hoạch phát triển CSVC, kế hoạch biên chế năm học cho năm học mới.
 9. Trong hè trường tổ chức tham quan đạt kết quả tốt
 10. Trường đang tổ chức điều tra PC theo kế hoạch của PGD đảm bảo yêu cầu.
 11. Việc tổ chức bồi dưỡng HSG lớp 8 tại vùng có một số bộ môn không có học sinh ( Văn, Sử, Anh, Tin).
 12. Trả phép hè, Đ/C Nguyên vắng, Đ/C Thủy nghỉ sinh.
 13. Công tác tháng 8
 14. Công tác số lượng – Phổ Cập:

– Triển khai điều tra PC, hoàn thành hồ sơ điều tra vào 17/8.

– Hoàn thành công tác TS vào lớp 6 ( GVCN + Tổ TS hàn thành vào 15 – 8.

– Nắm số lượng học sinh để vận động trở lại trường từ 01 – 8, kiên quyết vận động và duy trì số lượng học sinh của trường có đến cuối năm học 2017 – 2018.

– Tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, Chính quyền địa phương, hội khuyến học để có giải pháp vận động số  học sinh bỏ học trở lại trường. Treo khẩu hiệu có nội dung cho ngày “ Toàn dân đưa trẻ đến trường” lồng ghép với kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02 – 9 ( Đ/C Liêm). Viết bài tuyên truyền về giáo dục của nhà trường gửi ban văn hóa xã tuyên truyền ( Đ/C Hà).

 1. Họat động dạy học – giáo dục toàn diện:

+ Tổ chức học ôn  thi lại từ 13 – 8 đến 17- 8, báo cáo thi lại, lên lớp, ở lại khi có lịch PGD, ( CM, GVCN, GVBM có học sinh thi lại chịu trách nhiệm huy động, ôn tập  ra đề và tổ chức thi lại, lưu giữ hồ sơ thi lại ), hoàn thành học bạ sau thi lại.

+ Chẩn bị sách vở, dụng cụ học tập ( Việc mưa vở không bắt buộc mua tại trường). Học sinh lớp 6 mua sách Tiếng Anh hệ 10 năm.

+ Bắt đầu học chương trình năm học mới vào 20 – 8. Hoàn thành chương trình hết tuần 2. Đảm bảo chương trình học tin học ( Đ/C Lâm phụ trách).

+ Tiếp tục bồi dưỡng HSG lớp 9 từ 13 – 8, bố trí chéo lịch của vùng để BD ( GV BD lớp 8 năm học 2017 – 2018 chịu trách nhiệm về Thi HSG lớp 9 Năm học 2018 – 2019).

 1. Chuyên môn:

+  Chia lại lớp theo hướng mỗi khối có 01 lớp học sinh bồi dưỡng các môn thi HSG. Các lớp còn lại chia đều chất lượng và đều học sinh các thôn. Hoàn thành trước 05 – 8 ( CM, TT, GVCN, VP chịu trách nhiệm thực hiện).

+ Phân công chuyên môn xong vò 03-8. Bố trí  thời khóa biểu để  dạy chính khóa 18 – 8 để tổ chức  dạy chính khóa vào 20 – 8.

+ Tập huấn đổi mới KT – ĐG theo lịch PGD vào 13, 14 – 8.

+ Tổ tập trung sinh hoạt các chuyên đề về giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình dạy học các môn học theo qui định mới về thực hiện nhiệm vụ năm học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức – kỷ năng, dạy học bám sát đối tượng, sử dụng bản đồ tư duy…  Tổ chức kiến tập, thực tập ngay từ tuần đầu của năm học.

+ Các tổ lấy phiếu tín nhiệm bầu TT, TP nộp HT vào 13 – 8.

+ Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng xây dựng kể hoạch trên cơ sở chỉ tiêu và kết quả của năm học 2017 – 2018. Kế hoạch phải được xây dựng theo hướng đổi mới theo tinh thần của việc đổi mới hoạt động tổ chuyên môn đã được tập huấn. Nộp kế hoạch cho hiệu  trưởng vào 19 – 8. Giao chỉ tiêu chất lượng cho từng giáo viên nộp cùng kế hoạch.

+ Thiết bị, Thư viện, YT hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch mua sắm thêm thiết bị, tài liệu phục vụ dạy học, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tuần báo cáo Hiệu trưởng duyệt.

 1. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL:

+ Triển khai luyện tập nghi thức: Đội hình, đội ngũ, diễu hành, đội trống, đội cờ, phút sinh hoạt truyền thống… chuẫn bị cho khai giảng ( Có lịch luyện tập  từ 13  đến   18 – 8).

– Hướng dẫn mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời trong Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

– Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo qui định. Duy trì nền nếp các bài thể dục nói trên, tập luyện thường xuyên suốt năm học.

– Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về cảnh quan sư phạm và môi trường thân thiện (xây dựng, giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn; học tập và rèn luyện có hiệu quả; rèn luyện các kỹ năng sống, các hoạt động trãi nghiệm sáng tạo và vui chơi lành mạnh,…)

– Tìm hiểu, chăm sóc, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02 – 9.

– Qui định trang phục đồng phục để học sinh tự mua, trường không tổ chức mua chung.

 1. Lao động – Hướng nghiệp – Xây dựng CSVC

– Tiếp tục trồng thêm và chăm sóc bồn hoa các lớp. Lao động vệ sinh lớp học, khu vực vệ sinh thường xuyên, trồng và chăm sóc vườn thực vật ( Hoàn thành trước 18 – 8).

– San nền sân khu vực đang thi công, vệ sinh trường, lớp học hoàn thành trước khai giảng  ( BLĐ phân công công việc phù hợp với các khối lớp).

 1. Tài chính, văn phòng:

+ Kế toán lương tháng 8, các thủ tục về tài chính, chuẩn bị đủ hồ sơ tài chính, tài sản để bàn giao kế toán xong trước 16 – 8.

+ VP hoàn thành các QĐ đầu năm, nộp các báo cáo đầu năm.

+ Xây dựng kế hoạch hoat động năm, tháng, tuần để hiệu trưởng duyệt, kế hoạch tuần duyệt hàng tuần vào thứ 2 hàng tuần.

 1. Quản lý:

+ Chỉ đạo việc huy động học sinh đầu năm, vận động học sinh đến trường, chuẩn bị tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường..

+ Chỉ đạo việc phân công chuyên môn đầu năm, việc dạy ôn, thi lại, bồi dưỡng HSG. Hoàn thiện phân công chuyên môn nộp PGD khi có yêu cầu. Tờ trình xin hợp đồng giáo viên thay cô Thủy nghỉ sinh.

+ Xây dựng và triển khai việc chuẫn bị cho khai giảng năm học mới.

+ Xây dựng kế hoạch năm học theo hướng dẫn mới, duyệt ở xã, chỉ đạo xây dựng KH các tổ, các bộ phận.

+ Xây dựng kế hoạch tăng trưởng CSVC, thông qua BĐDCMHS chuẩn bị cho công tác thu năm học mới.

+ Tham mưu với địa phương vận động học sinh bỏ học đến trường. Mua sắm trang thiết bị, tăng trưởng CSVC.

+ Ra các quyết định đầu năm.

+ Triển khai kế hoạch tháng, tuần.

+ Kiểm tra việc thực hiện chương trình đến hết tuần 2.

 1. Công tác khác:

+ Nhà trường phối hợp công đoàn tổ chức phong trào TDTT vào các buổi chiều.

                                                                             Hiệu trưởng

                                                                                   Đinh Xuân Quán