KẾ HOẠCH TUẦN 8/2018-2019

Tháng Mười 8, 2018 10:53 sáng

PHÒNG GD- ĐT TX BA ĐỒN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                        Quảng Lộc, ngày 08 tháng 10 năm 2018

                                                                     KẾ HOẠCH TUẦN 08

(Từ ngày 08/10 đến 13/10)

  1. Đánh giá công tác tuần 07

– Học sinh vắng học KS=22, KC=21, đi trể  nhiều KS=38.

– Dạy học: Thực hiện chương trình tuần 07. Đảm bảo các loại hình dạy học.

– Tổ chuyên môn sinh hoạt, tổ chức dạy học có hiệu quả. Tổ chức nghiên cứu cách đánh giá tiết dạy mới. Triển khai được các ý tưởng về HS làm STKHKT. Dự giờ, sử dụng đồ dùng, CNTT thực hiện tốt. Thao giảng Tn=02, XH=02.

– Đội tiếp tục triển khai các hoạt động đầu buổi, giữa buổi. Chưa triển khai chương trình phát thanh măng non.

– Lao động phong quang, vệ sinh  KS tốt, KC còn bẩn. Bồn hoa lớp 6C không chú ý trồng cây chuổi ngọc.

– Các bộ phận hoạt động theo chức năng, văn phòng hoàn thành các loại kế hoạch, quyết định. Thư viện cho HS mượn sách, xây dựng được KH, thực hiện được các nội dung hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

– Quản lý: Tổ chức thành công Hội nghị CC-VC.

– Kiểm tra toàn diện:  TN=02 (Cô Thảo S, Cô Thảo), XH=02 9 Cô Thanh xếp Tốt, Thầy Bình xếp Tốt).

– Công tác khác:  Triển khai bóng chuyền được.

       2. Công việc tuần 08:

– Triển khai cập nhật  phần mềm. Làm  HS phổ cập ( Đ/C Lâm phụ trách).

– Dạy học: Thực hiện chương trình tuần 08. Khảo sát chất lượng khối 8,9.

– Tổ chuyên môn tiếp tục SH chuyên đề, xây dựng KH thao giảng và triển khai thực hiện. Chuyên môn triển khai làm sản phẩm KHKT.

– Đội tiếp tục triển khai các hoạt động đầu buổi, cuối buổi. Triển khai chương trình phát thanh măng non vào đầu buổi tập trung giáo dục Pháp luật, kỷ năng sống.

– Tiếp tục tổ chức lao động phong quang, vệ sinh, vườn thực vật.

– Các bộ phận hoạt động theo chức năng. Thư viện cho HS mượn sách, báo cáo tuần lễ hưỡng ứng học tập suốt đời vào 08/10. YT kiểm tra sức khỏe, KT vệ sinh, hoàn thiện hồ sơ đóng BHYT học sinh và giáo  viên. VP mua giấy KSCL, hồ sơ KS.

– Quản lý: Triển khai lại cách kiểm tra, đánh giá HĐSP của giáo viên. Xây dựng KH và triển khai KSCL theo đề của PGD. Kiểm tra dạy học theo  kế hoạch.

– Công tác  khác: Bóng chuyền, bài viết thi tìm hiểu về Biên phòng. ( Công đoàn chủ trì).

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

 

Thứ/ngày Buổi Nộ dung cụng việc Ghi chú
       208/10/18 Sáng Dạy học, SH tổ/nhóm( Tổ XH). QL, TTCM xem xét đề tài KHKT.
Chiều Dạy học, BDHSG Sử 8, SH tổ/nhóm(Tổ TN),Chào cờ khối chiều.
       39/10/18 Sáng Dạy học. BDHSG 6+7.
Chiều Dạy học.Bồi dưỡng HSG lớp 8.
       410/10/18 Sáng Dạy học.Bồi dưỡng HSG  6, 7.
Chiều KC nghỉ, KSCL 8,9Bồi dưỡng HSG 8.
       511/10/18 Sáng Dạy học.Bồi dưỡng HSG 6,7.
Chiều Dạy học.Bồi dưỡng HSG lớp 8.
       612/10/18 Sáng Dạy học.Bồi dưỡng HSG 6,7.
Chiều Dạy học. Giao ban lãnh đạo.Bồi dưỡng HSG lớp 8.
       713/10/18 Sáng Dạy học, Giao ban khối sáng.Bồi dưỡng HSG 6, 7.
Chiều Dạy học.Giao ban khối chiều. 

 

  III. Những điều chĩnh                                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                 Hiệu trưởng

                                                                                                     Đinh Xuân Quán