KẾ HOẠCH THÁNG 2/ 2020

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                     …

KẾ HOẠCH TUẦN 23- TỔ KHTN

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         TỔ: KHTN                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     KẾ HOẠCH TUẦN 23 Từ ngày 20  đến 25 tháng 01 năm 2020 Nội dung công việc