BÁO CÁO THÁNG 10- KẾ HOẠCH THÁNG 11-TỔ CB

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Tổ: CHUYÊN BIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Lộc, ngày 30 tháng 10 năm 2017 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN…

KẾ HOẠCH TUẦN 11 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 28 tháng 10 năm 2017                    …

NHỚ VỀ NGƯỚI THẦY CŨ

Nhớ về người thầy cũ Hai mươi năm rồi vẫn in đậm trong em Hình bóng thầy giữa bốn bề kỷ niệm Ngày hội của ngành hàng năm đã đến Sống nhớ nguồn nghĩa nặng tình sâu Lá cứ vàng cho cây nảy chổi tơ Từng bài…

KẾ HOẠCH TUẦN 10

 TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 10 Từ ngày 23 đến 28 tháng 10 năm 2017

BÁO CÁO THÁNG 9 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10.

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Tổ: CHUYÊN BIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Lộc, ngày 01 tháng 10 năm 2017 BÁO CÁO TÌNH HÌNH…

Kế hoạch tuần 09, Năm học 2017-2018.

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    KẾ HOẠCH TUẦN 09 Từ ngày 16 đến 21 tháng 10 năm 2017 Nội dung công…