KẾ HOẠCH TUẦN 17 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 09 tháng 12 năm 2017                    …

KẾ HOCHJ TUẦN 16 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 02 tháng 12 năm 2017                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 15 NĂM HỌC 2017-2018

  PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 27 tháng 11 năm 2017                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 14 NĂM 2017-2018

    PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 18 tháng 11 năm 2017 KẾ HOẠCH TUẦN 14 ( Từ ngày 20 tháng 11  đến…

KẾ HOẠCH TUẦN 13/2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 11 tháng 11 năm 2017                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 12- TỔ KHTN

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 12  THÁNG  11  NĂM 2017   Tuần Thời gian Nội dung công việc Biện pháp thực hiện Điều chỉnh     12   Từ 06/11   đến11/ 11 – SH Tổ CM vào lúc 14 h 30 – Ký duyệt hồ sơ GA…

KẾ HOẠCH TUẦN 11-TỔ KHTN

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Tổ: KH TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Lộc, ngày 27 tháng 10 năm 2017   BÁO CÁO   TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUẦN…

KẾ HOẠCH TUẦN 11 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 28 tháng 10 năm 2017                    …

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10- THIẾT BỊ

PHÒNG GD& ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC   Kế hoạch hoạt động của thiết bị tuần 10 (Từ ngày 23/10 đến 28/10)     Thứ/ ngày Sáng Chiều Ghi nhớ Hai 23/10 Chào cờ, cho…

Kế hoạch tuần 8-9

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Tổ: KH TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Lộc, ngày 13 tháng 10 năm 2017     BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM…