KẾ HOẠCH TUẦN 10

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC        TỔ: HÀNH CHÍNH     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TUẦN 10 (Từ ngày 23/10 đến 28/10/2017) Thứ Sáng Chiều Ghi chú Hai (23/10) – Chào cờ – Xử lý nghiệp vụ – Lên kế hoạch hoạt động tuần – Nộp BC tháng,…