TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 9 TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN.

TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 9 TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN. NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN – THCS QUẢNG LỘC —————————————————————————— I.PHẦN MỎ ĐẦU 1.1.Lý do chọn đề tài Trước đây, bộ môn Giáo dục công dân (GDCD) không được coi trọng…