KẾ HOẠCH TUẦN 12- NV TV

Kế hoạch hoạt động của Thư viện tuần 12 (Từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017)   * Đánh giá kết quả hoạt động tuần 11: – Những kế hoạch đặt  ra trong tuần 11 đều đã hoàn thành. – Trong tuần đã triển khai đổi báo…

KẾ HOẠCH TUẦN 11 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 28 tháng 10 năm 2017                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 10

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 21 tháng 10 năm 2017                    …

KẾ HOẠCH THÁNG 9, 10/2017 VÀ TUẦN 01-09

Kế hoạch hoạt động Thư viện (Từ ngày 01/08 đến ngày 19/08/2017)   * Từ ngày 1/8 đến 12/8: Trả phép, Họp HĐSP, Vệ sinh , dọn dẹp phòng TV. * Kế hoạch hoạt động từ 14-19/8:   Thứ Nội dung công việc