KẾ HOẠCH THÁNG 10/ 20-21

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:     / KH…

KẾ HOẠCH TUẦN 5/ 20-21

  PHÒNG GD- ĐT TX BA ĐỒN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc   Quảng Lộc, ngày 05 tháng 10 năm 2020   KẾ HOẠCH TUẦN 05 (Từ ngày 05/10 đến 10/10) Đánh giá công…