KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018-2019

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                       Độc lập – Tự do- Hạnh phúc Số:     / KH – HT                                             Quảng Lộc, ngày 01 tháng 08 năm 2018              …

KẾ HOẠCH TUẦN 6-TỔ CHUYÊN BIỆT

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: CHUYÊN BIỆT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       KẾ HOẠCH TUẦN 06 Từ ngày 24 đến 29 tháng 9 năm 2017 Nội…