KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                       TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC             …

KẾ HOẠCH TUẦN 24 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 05 tháng 02 năm 2018                    …

KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC             …

KẾ HOẠCH TUẦN 13 NĂM HỌC 17-18

    PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 29 tháng 01 năm 2018                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 22 NĂM HỌC 17-18

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 20 tháng 01 năm 2018                    …

KẾ HOẠCH TUẦN 17-TỔ KHXH

  TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: KHXH                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                       KẾ HOẠCH TUẦN 17 Từ ngày 11/12 đến 16 tháng 12 năm 2017 Nội dung công việc Biện pháp thực…

KẾ HOẠCH TUẦN 17 NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc                                                                        Quảng Lộc, ngày 09 tháng 12 năm 2017                    …

KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM HỌC 2017-2018

    PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                              …

KẾ HOẠCH TUẦN 15-TỔ KHXH

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: KHXH                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       KẾ HOẠCH TUẦN 15 Từ ngày 27/11 đến 2 tháng 12 năm 2017 Nội dung…

KẾ HOẠCH TUẦN 14-KHXH

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TỔ: KHXH                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       KẾ HOẠCH TUẦN 14 Từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 2017 Nội dung công việc Biện pháp thực hiện