Giới thiệu

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC: Là đơn vị trực thuộc quản lý của PGD&ĐT TX Ba Đồn. Trường được tách ra từ trường cấp 1-2 Quảng Lộc từ năm 1990. Trường được xây dựng trên Thôn Vĩnh Phước, Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Trạch ( nay là Thị xã Ba Đồn). Trong quá trình hoạt động và phát triển, trường đã đóng góp rất nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục nước nhà nói chung và Thị nhà nói riêng...

 

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC: Đơn vị trực thuộc quản lý của Phòng GD&ĐT TX Ba Đồn, Trường được xây dựng trên địa bàn thôn Vĩnh Phước, xã Quảng Lộc, Huyện Quảng trạch (nay thuộc Thị xã Ba Đồn), Trong quá trình hoạt động và phát triển trường đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục nước nhà nói chung và của Phòng GD TX nói riêng….