Tổ Chức

CHI BỘBí thư: Đinh Xuân QuánP.BT: Nguyễn Hoài Lâm

Ủy viên: Phan Thị Thu Hòa

 

NHÀ TRƯỜNG

Hiệu trưởng: Đinh Xuân Quán

P.Hiệu trưởng: Nguyễn Đình Nguyên

 

 

CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch: Nguyễn Hoài Lâm

BCH: Trần Ngọc Nho

BCH: Nguyễn Thị Tuyết Lan

TỔ KHXH

Tổ trưởng: Dương Thị Mỹ Hà

Tổ phó: Nguyễn Thị Tuyết Lan

 

ĐOÀN – ĐỘI

Bí thư: Phan Thị Thu Hòa

TPT: Phan Thị Thu Hòa

TỔ KHTN

Tổ trưởng: Nguyễn Hoài Lâm

Tổ phó: Lê Thị Phương Thảo

THANH TRA

Trưởng ban: Trần Ngọc Nho

P.ban: Đinh Viết Minh

Ban viên: Lương Thị Lệ

TỔ CHUYÊN BIỆT

Tổ trưởng: Đinh Viết Minh

Tổ phó: Nguyễn Thị Nhị Hà

 

TỔ HÀNH CHÍNH

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Anh

TỔ CHỦ NHIỆM

Tổ trưởng: Đinh Xuân Quán

Tổ phó: Phan Thị Thu Hòa