KẾ HOẠCH TUẦN 10

Tháng Mười 29, 2017 11:29 sáng

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                 LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10 (PHT)

TRƯỜNG  THCS QUẢNG LỘC                                          TỪ  NGÀY 23/10.  ĐẾN NGÀY 28/10/ 2017

 

 

THỨ/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC Ghi chú
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2

23/10

 

–         Chào cờ

–         Lên lịch hoạt động tuần

–         Kiểm tra nề nếp dạy học

–         Dự SH nhóm CM

–         Lên lớp

–         Chào cờ

 
Thứ 3

24/10

 

     – Dự giờ,

– Kiểm tra nề nếp dạy học

 

     –    Lê lớp

–   Dự ĐHLĐ

 
Thứ 4

25/10

 

–         Dự giờ GV

–         Kiểm tra hồ sơ GV

–         Dự giờ GV

–         Kiểm tra hồ sơ GV

 
Thứ 5

26/10

 

–         Dự giờ

–         Kiểm tra hồ sơ GV

–         Kiểm tra hồ sơ GV  
Thứ 6

27/10

 

–         Kiểm tra nề nếp dạy học

–         Hoàn thành hồ sơ kiểm tra toàn diện GV trong tuần

     –   Kiểm tra nề nếp dạy học

–   Giao ban lãnh đạo

 
Thứ7

28/10

 

–         Kiểm tra nề nếp dạy học

–         Giao ban ca sáng

–         Kiểm tra nề nếp dạy học

–         Giao ban ca chiều

 
CN

29/10

Nghĩ Nghĩ  

                                        

Quảng Lộc, ngày 23 tháng 10 năm 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Người làm kế hoạch

    PHT

 

 

Nguyễn Đình Nguyên