KẾ HOẠCH TUẦN 14-PHT

Tháng Mười Một 23, 2017 11:18 sáng

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                                 LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14 (PHT)

  TRƯỜNG  THCS QUẢNG LỘC                                      TỪ  NGÀY 20/11 ĐẾN NGÀY 25/11/ 2017

 

 

THỨ/NGÀY NỘI DUNG CÔNG VIỆC Ghi chú
Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2

20/11

 

–         Nghỉ lễ 20/11 –         Nghỉ lễ 20/11  
Thứ 3

21/11

 

     – Dự giờ,

– Kiểm tra nề nếp dạy học

 

     –    Lên lớp

 

 
Thứ 4

22/11

 

–         Dự giờ GV

–         Kiểm tra hồ sơ GV

–         Dự giờ GV

–         Kiểm tra hồ sơ GV

 
Thứ 5

23/11

 

–         Dự giờ

–         Kiểm tra hồ sơ GV

–         Kiểm tra hồ sơ GV  
Thứ 6

24/11

 

–         Kiểm tra nề nếp dạy học

 

    –   Kiểm tra nề nếp dạy học

 

 
Thứ7

25/11

 

–         Kiểm tra nề nếp dạy học

–         Giao ban ca sáng

–         Kiểm tra nề nếp dạy học

–         Giao ban ca chiều

 
CN

26/11

Nghĩ Nghĩ  

                                        

Quảng Lộc, ngày 20 tháng 11 năm 2017.

                                                                                                                                                  Người làm kế hoạch

    PHT

 

 

Nguyễn Đình Nguyên