KẾ HOẠCH THÁNG 12/NĂM HỌC 2019-2020

Tháng Mười Hai 6, 2019 4:06 chiều

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     / KH – H T                                                         Quảng Lộc, ngày 05 tháng 12 năm 2019

                                                                      KẾ HOẠCH THÁNG 12

I.   Đánh giá kết quả đạt được trong tháng 12

 1. Công tác số lượng – Phổ Cập:

– Duy trì số lượng đạt 599/599 = 100%.

– PC đạt mức độ 3 ( Độ tuổi 15-18 tốt nghiệp THCS 95,8%) đã được kiểm tra công nhận.

 1.   Họat động dạy học – giáo dục toàn diện:

+ Thực hiện được việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống với các nội dung về ATGT, tuyên truyền về ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, phòng chống dịch sốt xuất huyết, lồng ghép GD đạo đức Bác Hồ thông qua chào cờ, phát thanh của Đội.

+ Hoàn thành chương trình hết tuần 15.

+ Bồi  bồi dưỡng HSG toàn cấp đảm bảo kế hoạch. GV có học sinh tham gia bồi dưỡng ở thị  bồi dưỡng thêm cho học sinh đảm bảo 01 buổi/ tuần. Sau khi chọn lại đội tuyển có 04 em được chọn bồi dưỡng tiếp để thi tĩnh ( 01 em môn Lý, 01 em môn Sinh, 02 em môn Địa).

+ Thực hiện dạy thêm, ôn tập thi vào THPT đảm bảo.

+ Thực hiện được hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 11, duy trì hình thức hoạt động  chung toàn trường, lồng ghép với thi trò chơi dân gian, thi hát dân ca, hội diễn văn nghệ chủ đề Nhà giáo, mái trường, ca ngợi quê, hương đất nước vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam vào sáng 20-11. Kết quả: Nhất 8A, Nhì 9A, 9C.

+ Triển khai được việc luyện tập để thi đấu các môn thể thao chuẩn bị cho HKPĐ cấp trường, cấp cụm. Tuy nhiên việc luyện tập chưa nhiều, một số môn thi đấu chưa triển khai được.

+ Luyện tập học sinh dự thi và nộp hồ sơ thi sáng tạo KHKT cấp thị đúng thời gian, dự thi đạt giải Ba.

+ Học sinh bồi dưỡng tại thị tham gia đũ buổi, đúng giờ.

 1. Chuyên môn:

+ Các tổ hoàn thành xong chuyên đề theo Công văn 1308/ SGD ĐT.

+ Thảo luận bài soạn tập trung vào việc tổ chức dạy học như thế nào để huy động, kiểm tra hết các đối tượng học sinh, giúp đỡ học sinh yếu kém, đáp ứng với yêu cầu tiết dạy theo công văn 2175/SGDĐT:ấCcs tổ không có báo cáo.

+ Thành lập ngân hàng đề, mỗi môn/ khối  ra 03 bộ đề kiểm tra học kỳ 1, mỗi bộ có 02 mã đề theo công văn số 1516/SGDĐT- GDTrH ngày 07/7/2018 của Giám đốc Sở GD Đ, có đáp án và hướng dẫn chấm gữi vào File của trường vào cuối tháng hoàn thành đúng thời gian.

+ Việc ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH tổ TN thực hiện được 587 tiết/ 800 tiết, tổ XH thực hiện được 672 tiết/ 808 tiết 9 Tổ Xh báo cáo sai so với báo cáo thiết bị, sao lại của tổ TN), đa số GV sử dụng không đạt yêu cầu. Hoạt động trang Website không có báo cáo thực hiện.

+ Dự giờ của TT, TP: TT tổ TN 08 tiết, TP tổ TN 10 tiết; TT tổ XH 08 tiết, TP tổ XH 0 tiết.

+ Dự giờ của GV: Tổ TN = 64 tiết, Tổ XH 75 tiết.

+ Thiết bị theo dõi, báo cáo kịp thời việc sử dụng ĐDDH.

+ Thư viện hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ hàng tuần. Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần. Tổ chức hoạt động theo phần mềm quản lý thư viện, thiết bị.

 • Thi đua Giáo viên: thứ 1 Cô Tâm; thứ 2 Cô Lan; thứ 3: Lương; xếp cuối cô Nhị Hà,  Cô Hạnh, Cô Liên.
 1. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL:

+ Thực hiện đợt 1thi đua giành bông hoa điểm tốt, giờ học tốt, buổi học tốt, tuần học tốt. Kết quả:

– Các lớp: thứ 1: 9A; thứ 2: 7A, 8A; thứ 4: 6A, Xếp cuối cùng: thứ 16: 8D, thứ 15: 8C.

+ Phối hợp với Công đoàn tổ chức được hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam vào sáng 20 tháng 11.

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp.

+ Triển khai các nội dung giáo dục tuyền thống như hát Quốc ca, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa… Tăng cường xiết chặt nề nếp, thực hiên các qui định, nội qui của nhà trường.

+ Tổ chức phát thanh măng non đầu buổi, cuối buổi các nội dung về GD Pháp luật.

 1. Lao động – Hướng nghiệp – Xây dựng CSVC – Xây dựng trường Xanh, Sạch, Đẹp

+ Chăm sóc, bổ sung bồn hoa, lao động vệ sinh, vườn thực vật. Kết quả hấm  Xanh – Sạch – Đẹp: Nhất 9B; Nhì 7A,  Ba 6A, xếp cuối: 6B, 9D .

 1. Tài chính – Văn phòng – Ytế

+  Hoàn thành các công việc về tài chính trong tháng

+ Văn phòng – Ytế:  Hoàn chĩnh hồ sơ đăng bộ, chuyển đi, chuyển đến, nộp các loại báo cáo theo lịch PGD, làm báo cáo tháng…Ytế Không đảm bảo việc khám sức khỏe định kỳ theo kế hoạch, việc đóng BHYT còn chậm.

 1. Quản lý:

+ Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, sơ kết đợt thi đua 26/11.

+ Kiểm tra chuyên đề chất lượng bài soạn 27/30 giáo viên, kết quả: Tốt=22, Khá=4.

+ Chỉ đạokiểm tra toàn diện đến hết tháng 11 được 26 GV/31GV. Kết quả: Tốt 22 Khá 4. Còn  03 GV của tổ TN chưa KT trong đó có 1GV đang nghỉ sinh,  01 GV tổ XH chưa kiểm tra do đang nghỉ sinh.

+ Dự giờ thăm lớp: HT = 10 tiết, PHT = 14 tiết.

+ Chỉ đạo, kiểm tra các cuộc thi trong tháng đã nêu trong các phần trên.

+ Chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt và triển khai việc dạy học theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề.

+ Chỉ đạo chuẩn bị điều kiện để kiểm tra PCGD- XMC đảm bảo yêu cầu công nhận.

 1. Công tác khác:

+ Tổ chức phong trào TDTT vào các buổi chiều, tham gia giải bóng chuyền nam cụm đạt kết quả thấp.                                                             

+ Tổ chức tọa đàm ngày 20-11 ở  trường sáng 20/11 đảm bảo tính gọn nhẹ, hiệu quả.

A. Các nội dung công việc cụ thể triển khai trong tháng

           *Tháng  tập trung nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện các nội dung trọng điểm của các cuộc vận động và phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỹ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 29 năm ngày quốc phòng toàn dân và sơ kết học kỳ 1 .

 1.   Công tác số lượng – Phổ Cập:

– Duy trì số lượng 599 / 599. Chú ý huy động số HS có biểu hiện bỏ học dài ngày.

– Kiểm tra hoàn chĩnh hồ sơ để Tỉnh kiểm tra vào 03/12. Kiểm tra cộng đồng học tập vào giữa tháng 12.

 1. Họat động dạy học – giáo dục toàn diện:

+ Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật ( Luật trẻ em 2016, Luật Tôn giáo), giáo dục kỹ năng sống, qui định về việc cấm pháo và chất cháy nổ  ( Ban phổ biến, giáo dục PL phổ biến trong các buổi chào cờ hàng tuần, phối hợp Công an thị tuyên truyền trong toàn trường). GVCN có giải pháp chống học sinh đi muộn, GVBM chống học sinh bỏ tiết. GVBM tích cực kiểm tra việc ghi bài, sách vở học sinh.

+ Hoàn thành chương trình học kỳ 1, bù chương trình đảm bảo chặt chẽ về mặt hồ sơ (Các môn còn tiết sau khảo sát dạy hết chương trình sau khi chấm xong bài học kì).

+ Đảm bảo kế hoạch bồi dưỡng HSG 6,7,8 đến hết tuần 18 ( những GV bồi dưỡng lớp 9 không còn bồi dưỡng ở thị chuyển sang bồi dưỡng lớp 8, phối hợp với GV bồi dưỡng 8 để phân chia nội dung bồi dưỡng, lịch bồi dưỡng. Bồi dưỡng thêm cho học sinh dự bồi dưỡng ở thị để thi tỉnh 01 buổi/ tuần của tuần 16. Thi HSG tỉnh vào 10/12.

+ Đảm bảo chương trình dạy ôn thi vào THPT, lưu ý lựa chọn kiến thức của các kiểu đề thi vào THPT những năm trước đây vào các chuyên đề  để ôn luyện.

+ Hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 12, tổ chức kỷ niệm 74 năm ngày thành lập QĐND và 29 năm ngày QPTD, Đội cùng GV Lịch sử triển khai thi kể chuyện lịch sử kết hợp HKPĐ cấp trường vào 22-12 ( TPT, Giáo viên thể dục lên kế hoạch tổ chức và thực hiện).

+ Khảo sát học kì 1: Các môn Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học, thực hành Công nghệ xong trước 22/12. Các môn còn lại  bắt đầu từ 23/12 và hoàn thành chậm nhất vào 30/12 ( Có kế hoạch KS cụ thể). Hoàn thành việc chấm bài, lên điểm, sơ kết điểm, xếp loại HK, HL xong trước ngày 04/01. Bắt đầu học kỳ 2 vào 06/01/2018. Tổng hợp kết quả báo cáo vào 07/01.

+ Tổ chức tốt việc bồi dưỡng, luyện thi tài năng tiếng Anh chuẩn bị cho thi cấp thị vào giữa tháng 01/2019.

 1. Chuyên môn:

+ Rà soát việc thực hiện chương trình đảm bảo hoàn thành chương trình HK1 chậm nhất vào 22/12. Tăng cường ôn tập, phụ đạo chuẫn bị cho KSCL ( GV có KH phụ đạo học sinh yếu).

+ Sinh hoạt chuyên môn tổ chức việc học tập lại thông tư 58/TT-BGD ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh. Hoàn thành chế độ cho điểm trước ngày 22/12 ở sổ cái, xong  nhập điểm thành phần vào phần mềm VN.EDU xong trước 22/12.

+ Chuyên môn xây dựng lịch khảo sát chất lượng học kỳ 1.

+ Hội đồng chọn đề thi chọn đề Kiểm tra kì 1 hoàn thành việc chọn đề, nộp bộ đề qua mail nhdtpgdthixabadon@gmail.com vào 13/12, nộp KH kiểm tra học kỳ 1 qua emạl: tothcs_bd@quangbinh.edu.vn vào 13/12, sao in đề xong vào ngày 22/12. Lưu ý đề thi môn Tiếng anh thực hiện theo công văn 1824/SGD ĐT-GDTrH ngày 4/9/2015. Phần thi viết học sinh làm bài trên tờ đề thi.

+ Nhóm Thể dục và TPT Đội xây dựng kế hoạch và triển khai HKPĐ cấp trường.

+ Thiết bị, Thư viện hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ hàng tuần. Tổ chức hoạt động theo phần mềm quản lý thư viện, thiết bị.

+ Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH ( Sử dụng hết thời lượng các tiết học), đảm bảo hoạt động trang Website theo qui định.

 1. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL:

+ Triển khai đợt thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND và ngày QPTD, phối hợp tổ chức kỷ niệm ngày quốc phòng toàn dân và HKPĐ cấp trường ( PHT + TPT+ GVTD phối hợp thực hiện).

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp trừ những ngày mưa.

+ Tiếp tục triển khai các nội dung giáo dục tuyền thống như hát Quốc ca, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa, tuyên truyền GD pháp luật, kỹ năng sống qua phát thanh măng non.

 1. Lao động, xây dựng CSVC, xanh hóa trường học, hướng nghiệp

+ Chăm sóc, bổ sung bồn hoa, vườn thực vật, lao động vệ sinh thường xuyên.

 1. Các bộ phận:

–  Kế toán – Văn thư: Hoàn thành chế độ, các thủ tục tài chính cuối năm. Tăng, giảm bảo hiểm xã hội. Đăng kí giấy thi vào 05/12. Nộp các loại báo cáo theo lịch, làm các loại báo cáo cuối kỳ theo lịch PGD. Nhận giấy thi vào 23/12 và nộp tiền giấy thi, Nhận đề thi và giấy thi cùng HT vào 20/12. Nộp báo cáo kết quả KS đề chung vào 04/01,  các báo cáo cuối kỳ vào 05/01. Thảo các QĐ phục vụ kiểm tra học kỳ.

– TB: Lên danh sách phòng thi theo hướng dẫn tổ chức khảo sát chất lượng học kỳ 1 của PGD, chuẩn bị biên bản kiẻm tra học kỳ

– YTHĐ : KT làm thay BHYT thu tiền làm thủ tục mua BHYT cho HS.

 1. Quản lý:

+ Họp hội đồng sư phạm tháng 12, triển khai kế hoạch tháng vào chiều 06 tháng 12 năm 2019.

+ Gặp mặt học sinh dự thi tỉnh vào chiều 09/12.

+ Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND và 27 năm ngày QPTD và HKPĐ trường.

+ Dự giờ kiểm tra dạy học. Kiểm tra việc lưu bài kiểm tra của học sinh.

+ Chỉ đạo xây dựng.

+ Quyết định thành lập hội đồng chọn đề thi, hội đồng coi, chấm KS, kế hoạch khảo sát.

+ Kiểm tra các điều kiện chuẩn bị  khảo sát, tổ chức khảo sát chất lượng kì 1.

+ Chỉ đạo lập các báo cáo cuối kỳ 1, chỉ đạo sơ kết học kì 1.

+ Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ( Ôn thi vào THPT).

+ Kiểm tra chế độ cho điểm, lên điểm phần mềm EDU.VN.

                  HIỆU TRƯỞNG                                                             

                                                      

                                                                                                                Đinh Xuân Quán