KẾ HOẠCH THÁN 02-2021

Tháng Hai 3, 2021 9:44 sáng

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     / KH – H T                                      Quảng Lộc, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

                                                                             KẾ HOẠCH THÁNG 02                                                                           i. Đánh giá kết quả đạt được trong tháng 01

 1. Công tác số lượng – Phổ Cập:

– Duy trì số lượng 602 / 603.

 1.    Họat động dạy học – giáo dục toàn diện:

+ Thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống như:

Phổ biến các công văn, chỉ thị của cấp trên về trật tự ATGT, ANTT; Phối hợp với Công an xã  tuyên truyền, ký cam kết thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-Cp ngày 27/11/2020 của Chính phủ về Quản lý sử dụng pháo  trong dịp tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân, ký cam kết không sử dụng pháo và vật liệu cháy nổ trong dịp tết; Kỹ năng sử dụng an toàn, vệ sinh thực phẩm; Tổ chức ký cam kết thực hiện an toàn, an ninh trong dịp tết . 100%  Cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia.

+ Tuyên truyền và thực hiện tốt các biện pháp chống dịch COVD-19.

+ Kiểm tra học kỳ 1 theo kế hoạch kiểm tra.

+ Đảm bảo KH BDHSG từ tuần 20.

+ Dạy hướng nghiệp cho khối 9. Phối hợp với phụ huynh làm tốt công tác hướng nghiệp phân luồng.

+ Hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 01, triển khai đợt thi đua “ Mừng Đảng, Mừng xuân” đến hết tháng 02-2021.

 1. Chuyên môn:

+ Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra học kỳ 1.

+ Tập trung hoàn thành việc lên điểm, cộng điểm, xếp loại học sinh cuối kỳ, hoàn thành các biểu mẫu báo cáo, báo cáo PGD đúng thời gian.

+ Sơ kết trong học sinh . GVCN  nộp báo cáo sơ kết lớp đúng hạn vào thứ 2 ngày 18- 01/2021 ( Tại VP).

+ Các tổ và cá nhân đã rà soát lại mức độ hoàn thành chỉ tiêu chất lượng để đánh gia cá nhân cuối kỳ theo tiêu chí đánh giá thi đua ( Cá nhân có bản đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao nêu rõ nhiệm vụ, kết quả đạt được, những tồn tại yếu kém và hướng khắc phục, các giải pháp dạy học hiệu quả để nâng cao chất lượng học kì 2. Các tổ CM đã tổ chức sơ kết tổ vào ngày 18- 01/2021 nộp báo cáo đúng hạn.

+ Các tổ CM duy trì nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn với nội dung thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, thảo luận xây dựng bài soạn phù hợp với từng đối tượng học sinh.

+ Đã chọn lại học sinh giỏi lớp7, 8 để bồi dưỡng sau khi đã có kết quả thi và được chọn đội tuyển tại phòng.

+ Nhóm thể dục thực hiện tốt việc  bồi dưỡng các em được dự thi tỉnh trước khi Phòng bồi dưỡng.

+ Thiết bị, Thư viện hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ hàng tuần. Tổ chức hoạt động theo phần mềm quản lý thư viện, thiết bị, chuẫn bị tốt các loại hồ sơ.

+ Đảm bảo yêu cầu ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH mỗi GV sử dụng màn hình 100% số tiết/ tuần, hoạt động trang Website theo qui định mỗi cá nhân có 01 tin bài trong thán, các loại KH, tin bài gữi về Mail của trường

 1. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL:

+ Triển khai được đợt thi đua “ Mừng Đảng, mừng xuân”.

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp trừ những ngày mưa.

+ Triển khai được các nội dung giáo dục tuyền thống như hát Quốc ca, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa. Thực hiện tốt phát thanh măng non, nội dung tập trung phổ biến ATGT, qui định về cấm chơi chất cháy, chất nổ. Ký cam kết trong học sinh về an toàn dịp tết nguyên đán, tuyên truyền chống dịch COVID-19

 1. Lao động, xây dựng CSVC, hướng nghiệp

+ Chăm sóc, bổ sung bồn hoa, lao động vệ sinh, chăm sóc vườn thực vật, lau dọn các phòng học thực hiện tốt.

+ Sắp xếp lại phòng kho.

+ Dạy hướng nghiệp chủ đề tháng 01 để tư vấn hướng nghiệp nghề cho học sinh lớp 9 sau khi tốt nghiệp THCS.

 1. Tài chính – Văn phòng:

+ Kế toán hoàn thành được các thủ tục tài chính cuối năm chuẫn bị quyết toán năm 2020, chuẫn bị hồ sơ tài chính để BTTND kiểm tra tài chính cuối năm 2020 ( Công đoàn chưa tổ chức thanh tra).

+ Văn phòng cùng chuyên môn hoàn thành được các loại báo cáo cuối kỳ theo lịch PGD vào 15/01/2021.

 1. YTHĐ:

+ Hoạt động theo chức năng, kiểm tra đôn đốc vệ sinh, an toàn trường học hàng ngày thực  hiện được. Huy động đóng BHYT HS thêm được 07 em.

 1. Quản lý:

+ Chỉ đạo công tác sơ kết tổ, lớp, chỉ đạo VP báo cáo số liệu cuối kỳ, báo cáo sơ kết nộp PGD,

+ Chuẫn bị kế hoạch, tổ chức sơ kết  Hội đồng sư phạm vào 23 tháng 01, triển khai kế hoạch tháng trên Webste của trường.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trước tết Nguyên đán.

+ Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua “ Mừng Đảng, mừng xuân”.

+ Chỉ đạo việc dạy thêm cho học sinh lớp 9, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm . Việc dạy thêm học thêm của khối 6,7,8 chưa đúng thủ tục.

+ Chỉ đạo kiểm tra các nội dung trong KH tháng.

+ Quán triệt các qui định trong dịp tết trong học sinh và CBGV.

 1. Công tác khác:                                                                                                                                                                       II, Các nội dung công việc cụ thể triển khai trong tháng 02

              Tháng thi đua“ Mừng Đảng,  mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”

 1. Công tác số lượng – Phổ Cập

– Duy trì số lượng 502/ 602.

– Theo dõi biến động tư tưỡng học sinh kịp thời, vận động học sinh kiên quyết không để học sinh bỏ học sau tết Nguyên đán. Trước mắt tập trung để duy trì số học sinh hay bỏ học dài ngày trước tết ở các lớp.

 1.    Họat động dạy học – giáo dục toàn diện

+ Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về những qui định trong dịp tết Nguyên đán đặc biệt là thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-Cp ngày 27/11/2020 của Chính phủ về Quản lý sử dụng pháo , giáo dục  phổ biến kỷ năng sử dụng an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống bệnh dịch Corona trước, sau tết Nguyên Đán.

+ Thực hiện chương trình hết tuần 23

+ Thực hiện chương trình GD hướng nghiệp theo chủ đề tháng 02 cho khối 9, định hướng phân luồng sau TN.

+ Hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 02 lồng ghép các hoạt động trò chơi dân gian, thi hát dân ca, tiếp tục đợt thi đua “ Mừng Đảng, Mừng xuân”. Chuẩn bị nội dung hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26-3.

+ Tổ chức huấn luyện thêm, tham gia đũ các buổi huấn luyên tập trung ở thị để tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh đối với các học sinh vào đội tuyển.

 1. Chuyên môn

+ Tiếp tục triển khai sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, dạy học sát đối tượng học sinh. Hoàn thành chuyên đề theo công văn 1308/ SGD ĐT.

+ Tập trung bồi dưỡng học sinh thi HKPĐ cấp Tỉnh.

+ Giáo viên tham gia thi GVDG cấp tỉnh chuẩn bị đũ các loại hồ sơ, tích cực nghiên cứu bài dạy để tham gia thi tỉnh vào cuối tháng 2.

+ Thiết bị, Thư viện hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ hàng tuần. Tổ chức hoạt động theo phần mềm quản lý thư viện, thiết bị, chuẫn bị tốt các loại hồ sơ.

+ Đảm bảo yêu cầu ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH mỗi GV sử dụng máy chiếu 100% tiết/ tuần.  Hoạt động Website, đảm bảo đăng tải các loại kế hoạch của nhà trường và các bộ phận kịp thời theo qui định, đảm bảo mỗi cá nhân có 01 tin bài trong tháng. Triển khai hoạt động trường trực tuyến trong GV. Thực hiện có hiệu quả các phân hệ quản lý.

+ Rà soát, sửa lỗi báo cáo đnhs giá KĐCL.

 1. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL

+ Tiếp tục đợt thi đua mừng Đảng, mừng xuân đến ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26-3.

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp trừ những ngày mưa.

+ Triển khai các nội dung giáo dục tuyền thống như hát Quốc ca, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa…

 1. Lao động, xây dựng CSVC, hướng nghiệp

+ Chăm sóc, bổ sung bồn hoa, lao động vệ sinh.

+ San đất phía tây khuôn viên.

+ Tổ chức trồng cây bóng mát và cây xanh phía tây khuôn viên ( Dự kiến trồng 13 cây bàng Đài Loan, 500 cây keo lá tràm).

+ Dạy hướng nghiệp chủ đề tháng 02.

 1. Tài chính – Văn phòng

+ Kế toán hoàn thành các thủ tục tài chính cuối năm chuẫn bị quyết toán năm 2020.  Chuẩn bị điều kiện để BTTr ND kiểm tra tài chính cuối năm 2020. Kinh phí dự phòng chống dịch.

+ Văn phòng hoàn chĩnh các loại báo theo lịch PGD.

 1. YTHĐ

+ Hoạt động theo chức năng, kiểm tra đôn đốc vệ sinh, an toàn trường học hàng ngày, phối hợp tốt với trạm YTế trong việc phòng chống dịch..

 1. Quản lí

+ Họp HĐSP triển khai kế hoạch tháng, triển khai kế hoạch phòng chống dịch Co rona  vào 30/01/2021.

+ Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua “ Mừng Đảng, mừng xuân”.

+ Kiểm tra việc dạy học  sau tết.

+ Chỉ đạo sửa lỗi hồ sơ kiểm định  và  đôn đốc xây dựng, mua sắm CSVC trường đạt chuẩn Quốc gia.

+ Chỉ đạo kiểm tra các nội dung trong tháng.

 1. Công tác khác

+ Triển khai việc sắp xếp, bổ sung hồ sơ KĐCL.

                                                                               

                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                   Đinh Xuân Quán