KẾ HOẠCH THÁNG 10/ 20-21

Tháng Mười 9, 2020 7:31 sáng

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     / KH – HT                                                    Quảng Lộc, ngày 01 tháng 10 năm 2020

                                                                       KẾ HOẠCH THÁNG 10

 

          * Chủ đề trọng tâm của tháng:

      Tháng  tập trung thực hiện phong trào thi đua “ Tháng khuyến học” để nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện các nội dung trọng điểm của các cuộc vận động, và phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20 tháng 10, ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

       I. Đánh giá kết quả đạt được trong tháng 9:

 1. Công tác số lượng – Phổ Cập

– Huy động số lượng 603/605, có 02 em bỏ học trong hè không đến trường.

 1.   Họat động dạy học – giáo dục toàn diện

+ Tổ chức thực hiện  các cam kết  xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự, nội dung đánh giá thi đua hàng tuần, học tập và thực hiên nội quy, quy tắc ứng xử.

Thực hiện được các qui định nề nếp của trường như: trang phục, việc đi học muộn, bỏ tiết. Tuy nhiên việc  vẫn còn học sinh vi phạm về trang phục, ăn quà vặt giáo viên chủ nhiệm thiếu quan tâm nhắc nhỡ, kiểm tra thường xuyên. Thực hiện được các yêu cầu phòng chống dịch COVID 19. Thực hiện đảm bảo an toàn giao thông.

+ Hoàn thành chương trình hết tuần 4.

+ Duy trì nề nếp bồi dưỡng HSG từ lớp 6-9.

+ Hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 9 không thực hiện được.

+  Thi HSG lớp 9 đạt 03 giải, có 03 em vào đội tuyển BD thi tỉnh.

+  Bồi dưỡng học sinh năng khiếu chưa triển khai.

 1. Chuyên môn

+ Tổ tập trung sinh hoạt các chuyên đề về giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình dạy học các môn học theo qui định mới về thực hiện nhiệm vụ năm học.

Tổ KHXH triển khai 02 chuyên đề .

Tổ KHTN triển khai 02 chuyên đề.

+ Hoàn thành kế hoạch tổ, giao chỉ tiêu chất lượng bộ môn.

+ Tổ chức kiến tập, thực tập: Tổ KHTN=40 tiết, tổ KHXH=44 tiết.

+ Việc sử dụng đồ dùng dạy học, sử dụng CNTT chưa đảm bảo qui định ( Tổ KHTN=301 tiết, tổ KHXH=342 tiết).

+ Thiết bị, Thư viện, YT đảm bảo yêu cầu  hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ, Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch mua sắm thêm thiết bị, tài liệu phục vụ dạy học, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tuần.

* Lưu ý:  Một số hoạt động chuyên môn chưa triển khai được hoặc thực hiện chưa hiệu quả theo chủ trương chung của trường như tổ chức  thực hiện chuyên đề chưa tập trung vào giáo viên có kinh nghiệm để phát huy hiệu quả trong năm học.

 1. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL

+ TPT Đội đã phối hợp GVCN trong giáo dục đạo đức học sinh, phối hợp trực ban trong đánh giá thi đua hàng tuần. Tuy nhiên hiệu quả chưa cao.

+ Hoàn thành đại hội chi đội.

+ Chưa chủ  động phối hợp tốt với GVCN triển khai chủ đề hoạt động GDNGLL tháng 9.

+ Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch hoạt động Đội của năm học.

+ Thực hiện được việc kí cam kết giữa học sinh, phụ huynh với nhà trường.

 1. Lao động – Hướng nghiệp – Xây dựng CSVC

Lao động vệ sinh. Chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vườn thực vật cắt cỏ sân trường thực hiện được, song một số lớp chưa thực sự quan tâm thường xuyên, bồn hoa chưa đẹp.

 1. Tài chính, văn phòng, Y tế

+  Kế toán hoàn thành lương, tăng giảm BHXH. Các khoản thu để họp Phụ huynh.

+ VP hoàn thành các QĐ đầu năm, nộp các báo cáo đầu năm.

+ Y tế trường học thực hiện đúng qui định làm việc tại trường, công tác thu BHYT đã triển khai thu thập số liệu.

* Lưu ý: Một số báo cáo chậm, thời gian làm việc không đảm bảo.

 1. Quản lý

+ Tổ chức được HN phụ huynh đầu năm theo điều lệ BĐD CMHS.

+ Hoàn thiện phân công chuyên môn đúng chuyên môn đào tạo, hợp đồng GV.

+ Triển khai kế hoạch tháng, tuần.

+ Kiểm tra việc thực hiện chương trình đến hết tuần 4

+ Chỉ đạo kiến thực tập, sinh hoạt chuyên đề của tổ.

* Quản lý dự giờ còn ít.

 1. Công tác khác

+ Tổ chức phong trào TDTT vào các chiều thứ 2, thứ 5.

II. Các nội dung công việc cụ thể triển khai trong tháng 10

 1. Công tác số lượng – Phổ Cập

– Duy trì số lượng 603 / 603. Kiên quyết không để học sinh bỏ học.

– Cập nhật điều tra PC, lên phần mềm PC, chuẩn bị hồ sơ công nhận năm 2020.

 1. Họat động dạy học – giáo dục toàn diện

+ Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật như tiếp tục thực hiện tuyên truyền GD luật an toàn giao thông, Luật GD mới sửa đổi, Nghị định 20 về PC CMC, giáo dục kỹ năng sống, dạy tích hợp đạo  đức Bác Hồ, tích hợp phòng chống bom mìn và vật liệu chưa nổ, giáo dục an toàn giao thông học đường lồng ghép trong HĐNGLL và môn GDCD. Triển khai hoạt động hưởng ứng pháp luật từ ngày 01/10 đến hết 30/11. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Pháp luật, an toàn giao thông trực tuyến.

+ Thực hiện chương trìnhđến tuần 8. Triển khai và thực hiện việc học thêm đối với khối 9. Tổ chức dạy thêm Văn- Toán- Anh cho HS Khối 6,7,8đảm bảo Kh theo TKB.

+ Thực hiện việc bồi dưỡng học sinh giỏi lớp từ 6-8.

+ Hoàn thành sản phẩm thi sáng tạo KHKT chuẩn bị thi cấp thị vào tháng 11            ( Chuyên môn, các tổ triển khai ý tưởng đảm bảo 01 GV có 01 ý tưởng, mỗi tổ chọn sản phẩm vào tuần 8 tháng để bổ sung, hoàn thiện).

+ Thực hiện việc dạy tích hợp cho từng bộ môn, lưu ý môn GDCD tích hợp đạo đức Bác hồ vào bài dạy.

+ Hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 10, TPT phối hợp với GVCN để có hình thức hoạt động  chung theo khối, lồng ghép với thi trò chơi dân gian, thi hát dân ca vào tuần cuối tháng.

 1. Chuyên môn

+ Các tổ tập trung sinh hoạt và thực hiện việc “Dạy học đáp ứng với các đối tượng học sinh” với yêu cầu dạy học theo hướng nghiên cứu bài học,  đặc biệt là việc giúp đỡ học sinh yếu, kém.Tiếp tục áp dụng cách dạy học, đánh giá, xếp loại giờ dạy theo công văn số 2175/SGD ĐT- GDTrH ngày 03/10/2016 của SGD-ĐT Quảng Bình. Tiếp tục hoàn thành các chuyên đề đã triển khai đăng lên “ Trường học kết nối”. Triển khai chuyên đề cho các nhóm chưa làm.

+ Tổ chức đợt thao giãng, thực tập kết hợp thi GVDG cấp trường chào mừng ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam và ngày Nhà giáo Việt Nam kết thúc hội thi trước 15  tháng 11 (Chuyên môn, các TTCM xây dựng lịch và tổ chức thi). Đảm bảo qui trình, hồ sơ theo hướng dẫn của công văn 1308/ SGD- ĐT.

+ Thực hiện đầy đủ việc sử dụng ĐDDH. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH ( Đảm bảo 100% số tiết dạy). Đ/C VP cập nhật hoạt động trang Website theo qui định mỗi cá nhân có 01 tin bài trong tháng, báo cáo kết quả vào cuối tháng. Triển khai ứng dụng các phần mềm dạy học. Đ/C Lâm, Đ/C Minh, Đ/C Hà  tổ chức hoạt động trang mạng “ Trường học kết nối”.

+ Triển khai phong trào tự làm đồ dùng dạy học ( Báo cáo tên đồ dùng dự định làm cho tổ chuyên môn vào cuối tháng).

PHT chuyên môn hoàn thiện kế hoạch chuyên môn để duyệt ở PGD.

 1. Thiết bị, Thư viện hoạt động theo chức năng (Thư viện xây dựng KH, tổ chức hoạt động và báo cáo “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” vào 07/10). Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần hiệu trưởng duyệt vào sáng thứ 2 hàng tuần.
 2. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp trừ những ngày mưa bão.

+ Triển khai các nội dung giáo dục tuyền thống như hát Quốc ca, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa… Tuyên truyền giáo dục PL, Giáo dục kỹ năng sống vào tuần thứ 2 trong tháng.

+ Phối hợp với các tổ chuyên môn để đa dạng hóa nội dung phát thanh măng non.

 1. Lao động – Xây dựng CSVC

+ Trồng bổ sung  hoa ở hoa các lớp. Lao động vệ sinh. Mua và trồng chậu cãnh của các lớp, chấm xanh, sạch, đẹp vào cuối tháng.

 1. Tài chính, văn phòng:

+ Kế toán hoàn thành chế độ miễn giảm của học sinh, hồ sơ nâng lương, KH thu chi các khoản thu duyệt xã và duyệt phòng.

+ Văn phòng hoàn chĩnh hồ sơ dạy thêm học thêm nộp PGD duyệt vào 07/10/2019, nộp các loại báo cáo theo lịch PGD, làm báo cáo tháng.

 1. YTHĐ :

+ Hoạt động theo chức năng, kiểm tra đôn đốc vệ sinh, an toàn trường học hàng ngày. Tổ chức khám sức khỏe định kì cho HS.  GVCN cùng nhân viên YT Thu hồ sơ BHYT học sinh, lập hồ sơ và tiến hành thu BHYT hoàn thành vào cuối tháng 10.

 1. Quản lý:

+ Phát động đợt thi đua chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10 và ngày Nhà giáo Việt nam 20-11( Đ/C Lâm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện) .

+ Hoàn thiện Kế hoạch năm học, duyeeyj ở xã, duyệt ở PGD. Tổ chức Hội nghị CC.

+ Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm hoc cá nhân với nhà trường.

+ Chỉ đạo công tác PCGD-XMC.

+ Kiểm tra toàn diện GV mỗi tổ 04 GV/ tuần. Dự giờ khắp lượt GV.

+ Chỉ đạo, kiểm tra các cuộc thi cấp trường.

 1. Công tác khác:

+  Cùng Công đoàn tổ chức phong trào TDTT vào các chiều thứ 2, thứ 6.

+ Tổ chức tuần lễ “ Học tập suốt đời” từ 01/10 – 07/10.

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                  (ký tên, đóng dấu)

 

 

                                                                                                                Đinh Xuân Quán