KẾ HOẠCH THÁNG 4/2021

Tháng Tư 12, 2021 10:04 sáng

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     / KH – H T                                                                                               Quảng Lộc, ngày 01 tháng 04 năm 2021

                                                                              KẾ HOẠCH THÁNG 04       

       I.  Đánh giá kết quả đạt được trong tháng 03

 1. Công tác số lượng – Phổ Cập:

– Duy trì số lượng học sinh đạt số lượng 601/602. Có 01 em HS lớp 9C theo gia đình vào sinh sống ở Miền Nam ( Em Quảng).

– Học sinh bỏ học hàng ngày còn kha nhiều, tập trung ở lớp 9D.

 1.    Họat động dạy học – giáo dục toàn diện:

+ Thực hiện được việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, tập trung phổ biến luật ATGT, kỹ năng phòng chống dịch bệnh COVID-19, phổ biến trong các buổi phát thanh măng non hàng tuần của tháng.  GVCN bám lớp suốt buổi học để duy trì nề nếp học sinh và theo dõi việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã được phổ biến.Tuyên truyền việc bảo vệ CSVC, sử dụng điện… Chưa dứt điểm học sinh đi trể, nghỉ học, bỏ tiết. Việc sử dụng điện chưa đảm bảo yêu cầu.

+ Thực hiện chương trình hết tuần 27.5.  Học thêm đối với khối 9 theo kế hoạch.

+ Thực hiện đầy đũ kế hoạch bồi dưỡng HSG lớp 6 – 8.

+ Thực hiện chương trình GD hướng nghiệp theo chủ đề tháng 02 + 03 cho khối 9 chưa làm được.

+ Hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 03 không làm được do trời mưa.

+ HKPĐ tỉnh không có giải.

 1. Chuyên môn:

+ Sinh hoạt chuyên đề dạy học theo hướng nghiên cứu bài học phù hợp với đối tượng học sinh ( Tập trung thảo luận bài soạn), đặc biệt tập trung việc tổ chức hoạt động cho học sinh yếu đảm bảo tất cả các môn đều triển khai. Đã hoàn thành sinh hoạt chuyên đề các chuyên đề còn lại của các nhóm bộ môn.

+ Hoàn thành  thao giảng, kiểm tra chuyên đề dạy học lần 2. Phối hợp cụm chuyên môn để thao giảng xong đối với các các bộ môn có 2 GV trở xuống.

+ Thực hiện có nề nếp các yêu cầu chuyên môn như: Dự giờ, sử dụng ĐDDH, làm thêm đồ dùng tự làm, các biểu bảng, phiếu học tập phục vụ hoạt động của học sinh đảm bảo không có tiết dạy chay , sử dụng CNTT, tin bài trang Webiste…

+ Thời lượng buổi BD, ôn thi chưa đảm bảo đúng qui định của nhà trường.

+ Thi GVDG cấp tỉnh đạt cả 03 GV, Có 01 giải Nhì ( Đ//C Minh).

+ Hoàn thiện sửa lỗi báo cáo và minh chứng kiểm định chất lượng.

 1. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL:

+ Chưa sơ kết được đợt thi đua chào mừng lần thứ 110 ngày Quốc tế Phụ nữ  08-3 và 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Triển khai các nội dung giáo dục tuyền thống, tổ chức hát Quốc ca trên nề nhạc vào các buổi chào cờ, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa…Tích cực trong giáo dục đạo đức học sinh.

+ Thi  múa dân vũ toàn trường. Chọn đội múa dân vũ để quay VIDEO gữi Địa chỉ đỏ thực hiện tốt.

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp.

+ Tổ chức đượccuộc thi   “ Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử  đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”.

 1. Lao động, xây dựng CSVC, hướng nghiệp, xanh hóa nhà trường

+ Chăm sóc cắt tỉa cây cãnh, bồn hoa, làm vườn thực vật, vệ sinh khu vực được phân công, vệ sinh lau chùi lớp học, bàn, ghế, không để viết vẽ bậy lên bàn, ghế,tường nhà cơ bản thực hiện tốt.

+ Hoàn thành việc cào bằng, làm sạch sỏi đá, cỏ vườn trường phía tây để làm vườn thực vật.

 1. Tài chính – Văn phòng:

+ Kế toán hoàn thành việc quyết toán năm 2020.

+ Văn phòng hoàn thành các loại báo theo lịch PGD.

 1. Thiết bị, Thư viện: hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ hàng tuần. Thư viện chuẩn bị đũ  hồ sơ và điều kiện công nhận thư Tiên tiến. Thiết bị, chuẫn bị tốt các loại hồ sơ theo dõi sử dụng thiết bị, sử dụng CNTT.
 2. YTHĐ:

+ Hoạt động theo chức năng, kiểm tra đôn đốc vệ sinh, an toàn trường học hàng ngày, khám và làm hồ sơ YTHĐ đúng qui định. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh hàng ngày.

 1. Quản lý:

+ Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua chào mừng lần thứ 110 ngày Quốc tế Phụ nữ 08 – 3 và 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chưa sơ kết đợt thi đua.

+ Kiểm tra việc dạy ôn lớp 9 nhìn chung thực hiện được các qui định, tuy nhiên có Đ/C dạy không có bài soạn ( Đ/C Lâm), giáo án không có ngày dạy ( Đ/C Tuấn,                                                                 Đ/C Dũng, Đ/C Mỹ Hạnh, Đ/C Mỹ Hà. Kiểm tra chuyên đề dạy học, thao giảng lần 2, phối hợp cụm chuyên môn để tổ chức thao giảng cho GV các bộ môn chỉ có 2 người.

+ Chỉ đạo các hoạt động ngày 26 – 3.

+ Chỉ đạo việc sửa lỗi báo cáo KĐCL.

+ Tích cực tham mưu để hoàn thành việc xây 6 phòng bộ môn, Xây hàng rào phía trước, xây nhà bảo vệ, lát gạch sân trường.

+ Chỉ đạo việc sắp xếp CSVC, thiết bị khi phòng bộ môn hoàn thành.

 1. Công tác khác: Hoạt động bóng chuyền vào buổi chiều thực hiện lỗ đổ.

          II.  Các nội dung công việc cụ thể triển khai trong tháng

          Tháng cao điểm thi đua dạy tốt, học tốt để nâng cao chất lượng, tiến tới chào mừng kỹ niệm 131 năm ngày sinh của Bác Hồ.

 1. Công tác số lượng – Phổ Cập:

– Tập trung duy trì số lượng học sinh đạt số lượng 601/602 .GVCN lớp 9B phối hợp cùng gia đình xin giáy chuyển đi cho em Quảng.

– Theo dõi biến động tư tưỡng học sinh kịp thời, tích cực vận động,  kiên quyết  không để học sinh lợi dụng việc nghỉ chống dịch để tiếp tục nghỉ học. GVCN kiểm soát chặt chẽ,  hạn chế học sinh bỏ học hàng ngày.

– Chuẩn bị tốt các loại hồ sơ để Bộ Giáo dục – Đào tạo kiểm tra PC.

 1.    Họat động dạy học – giáo dục toàn diện:

+ Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, tập trung phổ biến luật ATGT, kỹ năng phòng chống dịch bệnh COVID-19, triển khai và thực hiện Kế hoạch phòng chống ma túy và tội phạm,phổ biến trong các buổi phát thanh măng non hàng tuần của tháng. Dứt điểm học sinh đi trể, nghỉ học, bỏ tiết.  GVCN bám lớp suốt buổi học để duy trì nề nếp học sinh và theo dõi việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã được phổ biến.Tuyên truyền việc bảo vệ CSVC, sử dụng điện…

+ Thực hiên kế hoạch đánh giá ngoài chất lượng 4 môn: Văn, Anh văn, Toán, Sinh của PGD vào 02 tháng 4.

+ Thực hiện chương trình hết tuần 31,5.  Học thêm đối với khối 9 theo kế hoạch.

+ Thực hiện đầy đũ kế hoạch bồi dưỡng HSG lớp 6 – 8.

+ Thực hiện chương trình GD hướng nghiệp, phân luồng cho khối 9.

+ Hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 04.

 1. Chuyên môn:

+ Sinh hoạt tập trung thảo luận bài soạn, đặc biệt tập trung việc tổ chức hoạt động cho học sinh yếu đảm bảo tất cả các môn đều triển khai. Hoàn chĩnh hồ sơ chuyên đề các môn Ngữ văn, Hóa học để nộp PGD vào 26 tháng 4.

+ Thực hiện có nề nếp các yêu cầu chuyên môn như: Dự giờ, sử dụng ĐDDH, làm thêm đồ dùng tự làm, các biểu bảng, phiếu học tập phục vụ hoạt động của học sinh đảm bảo không có tiết dạy chay , sử dụng CNTT, tin bài trang Webiste…

+ Thực hiện việc tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh có hiệu quả, kiên quyết không dạy học theo kiểu hỏi đáp, thầy vừa trả lời vừa ghi bảng. Các tổ chuyên môn phải kiểm soát được việc dạy học của giáo viên tổ mình.

+ Quản lý chuyên môn xây dựng kế hoạch, nội dung, triển khai bòi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên theo kế hoạch năm học của nhà trường.

+ Đảm bảo thời lượng buổi BD, ôn thi đúng qui định của nhà trường.

+ Tổ chức thi học sinh giỏi 9 môn văn hóa lớp 9 và mon tin đối với lớp 8, nộp bộ đề thi và kết quả về  PGD trước ngày 15 tháng 4 qua email của Tổ THCS trước ngày 15/5/2021. Chuẩn bị thi HSG cấp thị đợt 2 vào 02 tháng 6.

+ Tăng cường ôn luyện  thêm trong các giờ lên lớp chuẩn bị cho KSCL của PGD vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Chuyên môn chuẩn bị điều kiện để kết hợp KSCL các môn của trường.

+ Thực hiện sinh hoạt chuyên đềvề thực hiện chủ đề STEM tại trường THCS Nguyễn Hàm Ninh vào 19 tháng 4 năm 2021 theo kế hoạch PGD.

+ Hoàn thiện sửa lỗi báo cáo và minh chứng kiểm định chất lượng.

 1. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL:

+ Tiếp tục đợt thi đua chào mừng lần thứ 110 ngày Quốc tế Phụ nữ  08-3 và 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Triển khai các nội dung giáo dục tuyền thống, tổ chức hát Quốc ca trên nề nhạc vào các buổi chào cờ, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa…Tích cực trong giáo dục đạo đức học sinh.

+ Thi  múa dân vũ toàn trường. Chọn đội múa dân vũ để quay VIDEO gữi Địa chỉ đỏ.

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp.  Triển khai các hoạt động đội chuẩn bị cho kiểm tra Đội của năm học.

+ Tiếp tục cuộc  thi  “ Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử  đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” trên mạng.

 1.     Lao động, xây dựng CSVC, hướng nghiệp, xanh hóa nhà trường

+ Chăm sóc cắt tỉa cây cãnh, bồn hoa, làm vườn thực vật, vệ sinh khu vực được phân công, vệ sinh lau chùi lớp học, bàn, ghế, không để viết vẽ bậy lên bàn, ghế,tường nhà.

+ Tổ chuacs phân luồng đối với học sinh lớp 9.

+ Cải tạo phòng thiết bị thành phòng thư viện.

 1. Tài chính – Văn phòng:

+ Kế toán hoàn thành việc quyết toán năm 2020.

+ Văn phòng hoàn chĩnh các loại báo theo lịch PGD.

 1. Thiết bị, Thư viện: hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ hàng tuần. Thư viện chuẩn bị hồ sơ và điều kiện công nhận thư Tiên tiến của Sở GD-ĐT. Thiết bị, chuẫn bị tốt các loại hồ sơ theo dõi sử dụng thiết bị, sử dụng CNTT báo cáo hằng tuần vào chiều thứ 6, báo cáo tháng cho VP vào 22 và cho hiệu trưởng vào 30 của tháng.
 2. YTHĐ:

+ Hoạt động theo chức năng, kiểm tra đôn đốc vệ sinh, an toàn trường học hàng ngày, khám và làm hồ sơ YTHĐ đúng qui định. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh hàng ngày.

 1. Quản lý:

+ Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua chào mừng kỹ niệm ngày sinh của bác Hồ đến hết tháng sơ kết đợt thi đua ( Đ/C Lâm phụ trách).

+ Kiểm tra việc dạy học GV, Kiểm tra việc dạy ôn lớp 9, BD HSG, thực hiện chuyên đề của các tổ chuyên môn.

+ Chỉ đạo các hoạt động ngày 19 tháng 5.

+ Chỉ đạo việc sửa lỗi báo cáo KĐCL.

+ Tích cực tham mưu để hoàn thành việc xây 6 phòng bộ môn, Xây hàng rào phía trước, xây nhà bảo vệ, lát gạch sân trường.

+ Chỉ đạo việc sắp xếp CSVC, thiết bị khi phòng bộ môn hoàn thành.

 1. Công tác khác: Duy trì hoạt động bóng chuyền vào buổi chiều.

                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                   Đinh Xuân Quán