KẾ HOẠCH TUẦN 2/ 20-21

Tháng Chín 14, 2020 9:25 sáng

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  

                                                                     Quảng Lộc, ngày 14 tháng 9 năm 2019

 

                                                                         KẾ HOẠCH TUẦN 02

(Từ ngày 14/9 đến 19/09)

I. Đánh giá công tác tuần 01

–  Số lượng tham gia học trong tuần là 598/605. Hiện có 08 em chưa đến trường (K9=05, K8=02, K6=01) Việc vận động học sinh đến trường có thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao.

– Dạy học: Thực hiện xong tuần 1, nề nếp dạy đảm bảo, học học sinh đi trể nhiều. Học sinh vi phạm trang phục, giày dép còn nhiều, ăn quà vặt nhiều. Dạy BDHSG thực hiện tốt.

– Phòng chống COVID-19 thực hiện đảm bảo.

– Tổ chuyên môn có triển khai làm kế hoạch tổ, cá nhân, nhưng chưa hoàn thành. Việc tổ chức dự giờ  có triển khai nhưng ít.

– Tổ chức lao động vệ sinh tốt.

– Kế toán – Văn phòng:  Hoàn thành các loại báo cáo  trong tháng.

– Quản lý : Đã triển khai KH tháng, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch tuần.

  II.   Công việc tuần 02:

  1. Triển khai vận động học sinh, huy động hết số học sinh thực có đến cuối năm học trước đặc biệt là học sinh lớp 9, báo cáo vào cuối tuần.
  2. Dạy học:                                                                                                                                                                                           Thực hiện chương trình tuần 02. Thực hiện đũ BD HSG lớp 9.

Tổ chức chào cờ tại lớp, triển khai thực hiện ATGT. Quán triệt thực hiện phòng chống dịch, các qui định của nhà trường về nội qui, nề nếp. Chấm dứt sử dụng rác thải nhựa.

Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục kiểm tra sỉ số HS, kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập vào sáng thứ 2 báo cáo kết quả cho HT vào thứ 3.

3. Chuyên môn

+ Tổ chuyên môn sinh hoạt triển khai các loại hồ sơ, xong  kế hoạch nộp lãnh đạo, xong  kế hoạch các nhân, các loại chương trình dạy học, triển khai dự giờ, sinh hoạt nhóm đổi mới PPDH.

4. Tiếp tục tổ chức lao động làm vệ sinh các phòng học.

5.  Các  bộ phận: VP-YT hoàn thành các quyết định đầu năm, các loại KH hoạt động, kiểm tra công tác vệ sinh. Kế toán chuẩn bị hồ sơ thu nộp, hoàn thành hồ sơ quỉ phụ huynh.

6. Quản lý: Xây dựng kế hoạch năm học, xây dựng KH xây dựng, mua sắm các loại hồ sơ thu nộp chuẩn bị họp Phụ huynh. Duyệt KH tổ, KH cá nhân. Kiểm ta dạy học.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Thứ/ngày Buổi Nộ dung cụng việc Ghi chú
       214/9/20 Sáng Dạy học. SH tổ/nhóm.Duyệt KH tổ,KH cá nhân
Chiều Dạy học. BDHSG 9, SH tổ/nhóm.
       315/9/20 Sáng Dạy dạy học.
Chiều Dạy dạy học. Bồi dưỡng HSG lớp 9
       416/9/20 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy học. Bồi dưỡng HSG lớp 9.
       517/9/20 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy học. Bồi dưỡng HSG lớp9
       618/9/20 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy học. Bồi dưỡng HSG lớp9
       719/9/20 Sáng Dạy học. Giao ban KS.
Chiều Dạy học. Bồi dưỡng HSG lớp9. Giao ban KC.

 

  III. Những điều chĩnh                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                  Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                          Đinh Xuân Quán