KẾ HOẠCH TUẦN 29/19-20

Tháng Sáu 17, 2020 2:49 chiều

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                                       Quảng Lộc, ngày 15 tháng 06 năm 2020

                                                                         KẾ HOẠCH TUẦN 29

( Từ ngày 08 tháng 15  đến ngày 20 tháng 06 năm 2020)

 

  1. Đánh giá công tác tuần 27

– Số lượng học sinh:  Còn 590 em. Vắng 62 lượt.

– Thực hiện chống dịch cơ bản tốt.

– Dạy học: Thực hiện nghiêm túc nội dung tuần 28.

– Chuyên môn: Tổ chuyên môn  xong chuyên đề, thao giảng .

– Đội triển khai được công tác tuyên truyền trên loa phát thanh.

– Công tác kiểm định chất lượng đã triển khai đánh giá được tiêu chuẩn 1, tiêu chuẩn 2. Một số thành viên trách nhiệm chưa cao.

– Các lớp có chuyển  biến trong chăm sóc và tưới cây, tích cực có lớp 6C.

Lưu ý một số tồn tại:

+ Tưới cây ít, còn dùng nước sạch để tưới như 7A,7B.

+ Sử dụng điện không tiết kiệm.

II. Kế hoạch hoạt động tuần 29

  1. Duy trì số lượng đảm bảo 590/590. Theo dõi chặt chẽ học sinh, có biện pháp ngăn chặn HS bỏ học. Đâm bảo công tác chuyên cần chuẩn bị kiểm tra học kỳ đũ số lượng.
  2. Thực hiện các hoạt động toàn diện tuần 29 ( Tuần 28 theo chương trình điềuchỉnh).

Tập trung nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện đầy đũ việc BDHSG, dạy ôn lớp 9.

  1. Chuyên môn: Tiếp tục sinh hoạt tổ, nhóm. Hoàn thành ra đề kiểm tra kỳ 2, sao in đóng gói xong dề kiểm tra. Bố trí dạy thay cho các thành viên hội đồng đánh giá chất lượng.
  2. Đội duy trì nề nếp hoạt động, phát thanh tuyên truyền việc thực hiện các qui định về chống dịch. Tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm, ATGT học đường, phòng chống đuối nước, phòng chống cháy nổ.Triển khai các hoạt động ngày vì môi trường.
  3. Lao động: Tiếp tục vệ sinh phong quang trường, lớp, cắt tỉa, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh ( Lưu ý việc tưới câykhông dùng nước sạch).
  4. Kiểm định chất lượng: Tiếp tục đánh giá các tiêu chí ( Các nhóm chủ động đánh giá) hoàn thành vào ngày thứ 3 (16/6).
  5. Các bộ phận thực hiện đăng KH lên Website. Làm việc theo chức năng.
  6. Quản lý: Kiểm tra dạy học, công tác chống dịch. Chỉ đạo hoàn thành hồ sơ tự đánh giá chất lượng. Báo cáo tổng kết ANTT, sơ kết bảo vệ ANTQ.Giám sát các hạng mục xây dựng CSVC.
  7. Công tác khác:

+ Bóng chuyền vào thứ 2, thứ 5.

+ Tích cực thu các khoản thu.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

 

Thứ/ngày Buổi               Nội dung công việc Ghi chú
       215/06/20 Sáng Chào cờ – Dạy học, Tổ XH sinh hoạt. ĐGCL. Hoàn thành đánh giá chất lượng theo KH. Hoàn thành in sao đề KT
Chiều Dạy học – TổTN sinh hoạt. ĐGCL.
       316/06/20 Sáng Dạy học – BD khối 8+6. ĐGCL.
Chiều Dạy học – BD khối 9+7. Dạy ôn K9.Nộp ĐGCL.
       417/06/20 Sáng Dạy học  – BD khối 8+6.
Chiều Dạy học – BD khối 9+7. Dạy ôn K9.
       518/06/20 Sáng Dạy học – BD khối 8+6.
Chiều Dạy học – BD khối 9+7.
       619/06/20 Sáng Dạy học – BD khối 8+6.
Chiều Dạy học – BD khối 9+7.
       720/06/20 Sáng Dạy học – BD khối 8+6. Giao ban khối sáng.
Chiều Dạy học – BD khối 9+7. Giao ban khối chiều.

 

III. Những thay đổi

 

 

                                                                                                                           Hiệu trưởng

                                                                                                                                  Đinh Xuân Quán