KẾ HOẠCH TUẦN 3/20-21

Tháng Chín 21, 2020 3:38 chiều

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  

                                                                                                      Quảng Lộc, ngày 21 tháng 9 năm 2020

 

                                                                        KẾ HOẠCH TUẦN 03

(Từ ngày 21/09 đến 26/09)

 

  1. Đánh giá công tác tuần 02

–  Số lượng hiện có : 597 hiện chưa đến trường  08 em

– Dạy học: Mất ngày thứ 6, thứ 7 do bão số 5. Giáo viên chủ nhiệm thực hiện chưa tốt kiểm tra sỉ số HS, kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập.

– Tổ chuyên môn sinh hoạt triển khai các loại hồ sơ, xong dự thảo kế hoạch, chưa triển khai dự giờ, thực tập, xong việc giao chỉ tiêu chất lượng.

– Các bộ phận hoạt động bình thường.

– Quản lý: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hoạt động tuần.

  1. Công việc tuần 03:

–  SL-PC: Duy trì số lượng 597, tiếp tục vận động học sinh.

– Dạy học: Thực hiện chương trình tuần 03. Đảm bảo các loại  hình dạy học. Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục kiểm tra sỉ số HS, kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập vào sáng thứ 2. Thi HSG lớp 9 vào chiều 23/9/2020. Triển khai thi ATGT trên mạng, thi “Tuổi trể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

– Tổ chuyên môn triển khai thực hiện chuyên đề theo Công văn 1380 của SGD.

– PHT hoàn thành KH chuyên môn. Triển khai dự giờ, thực tập, sư dụng CNTT.

– Tiếp tục tổ chức lao động phong quang, vệ sinh sau bảo, sắp xếp phòng học trái buổi.

– Các bộ phận: hoàn thành việc xây dựng  các loại kế hoạch được giao.

– Quản lý: Xây dựng kế hoạch năm học. Chuẩn bị nội dung họp phụ huynh đầu năm ( Dự kiến vào ngày chủ nhật 27/9).

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Thứ/ngày Buổi Nộ dung cụng việc Ghi chú
       214/9/20 Sáng Dạy học. SH tổ/nhóm.
Chiều Dạy học. BDHSG 9, SH tổ/nhóm.Dọn phòng học.
       315/9/20 Sáng Dạy dạy học.
Chiều Dạy dạy học. Bồi dưỡng HSG lớp 9
       416/9/20 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy học. Thi HSG lớp 9 tại THCS Quảng Thọ.
       517/9/20 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy học.
       618/9/20 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy học.
       719/9/20 Sáng Dạy học. Giao ban KS.
Chiều Dạy học. Giao ban KC.

 

 

III. Những điều chĩnh                                                                                                                       

 

 

                                                                                                Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                                                    Đinh Xuân Quán