KẾ HOẠCH TUẦN 5/ 20-21

Tháng Mười 5, 2020 8:08 sáng

 

PHÒNG GD- ĐT TX BA ĐỒN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Quảng Lộc, ngày 05 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TUẦN 05

(Từ ngày 05/10 đến 10/10)

  1. Đánh giá công tác tuần 04

–  Số lượng hiện có : 603/605, có 02 em bỏ học trong hè không vận động được, có 01 em 9C vừa trở lại trường nhưng đi học không đều. Học sinh vắng học trong tuần có 27 lượt.

– Dạy học: Thực hiện được  chương trình tuần 04. Nề nếp dạy học tốt. Vẫn còn học sinh sử dụng rác thải nhựa, chui hàng rào, ăn quà vặt.

– Chuyên môn: Mỗi tổ 02 chuyên đề song chưa hoàn thiện. Sử dụng đồ ĐDDH, CNTT đảm bảo.

– Đội tổ chức được các hoạt nề nếp, triển khai xong Đại hội chi đội.

– Lao động vệ sinh tốt tốt.

– Quản lý: Đang xây dựng kế hoạch năm học. Thựchiện được việc dự giờ.

  1. Công việc tuần 05:

– Tiếp tục vận động học sinh. Duy trì số lượng 603/603. Theo dõi chặt số lượng học sinh ( Có sổ theo dõi hàng ngày).

– Dạy học: Thực hiện chương trình tuần 05. Xiết chặt việc thực hiện nề nếp.

– Tổ chuyên môn sinh hoạt bàn giải pháp tổ chức dạy học có hiệu quả. Dự giờ, thực tập. Chuyên môn  tiếp tục thực hiện  chuyên đề. Thực hiện tốt việc dự giờ, sử dụng CNTT.

– Đội tiếp tục triển khai các hoạt động đầu buổi, cuối buổi.

– Tiếp tục tổ chức lao động phong quang, vệ sinh.

– Các bộ phận hoạt động theo chức năng. Văn phòng làm hồ sơ dạy thêm học thêm. Kế toán làm lương tháng 10.Thư viện cho HS mượn sách, tổ chức tuhuwcj hiện kế hoạch tuần lễ học tập suốt đời. Thiết bị cho mượn và báo cáo sử dụng Đ D DH, CNTT.

– Quản lý: Xây dựng kế hoạch năm học gữi PGD và duyệt xã. Chỉ đạo chuyên môn hoàn thành các đầu việc đã giao.

– Công tác khác: Họp chi bộ vào chiều thứ 2.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Thứ/ngày Buổi Nộ dung cụng việc Ghi chú
       205/10/20 Sáng Dạy học. SH tổ/nhóm.
Chiều Dạy học. BDHSG 9, SH tổ/nhóm.
       306/10/20 Sáng Dạy dạy học.
Chiều Dạy dạy học. Bồi dưỡng HSG lớp 9
       407/10/20 Sáng Dạy học.Bồi dưỡng HSG lớp 9
Chiều Dạy học.Bồi dưỡng HSG lớp 9
       508/10/20 Sáng Dạy học.Bồi dưỡng HSG lớp 9
Chiều Dạy học.Bồi dưỡng HSG lớp 9
       609/10/20 Sáng Dạy học.Bồi dưỡng HSG lớp 9
Chiều Dạy học.Bồi dưỡng HSG lớp 9
       710/10/20 Sáng Dạy học. Giao ban KS.
Chiều Dạy học. Giao ban KC.

 

III những điều chĩnh

                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                              Đinh Xuân Quán