KẾ HOẠCH THÁNG 3/21

Tháng Ba 10, 2021 7:40 sáng

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:     / KH – H T                                                                           Quảng Lộc, ngày 01 tháng 03 năm 2021

                                                                                  KẾ HOẠCH THÁNG 03       

       I. Đánh giá kết quả đạt được trong tháng 02

 1. Công tác số lượng – Phổ Cập

– Duy trì số lượng 602/ 602. Lớp 7C có HS bỏ học dài ngày ( Em Nam).

 1.    Họat động dạy học – giáo dục toàn diện

+ Thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về những qui định trong dịp tết Nguyên đán đặc biệt là thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-Cp ngày 27/11/2020 của Chính phủ về Quản lý sử dụng pháo , giáo dục  phổ biến kỷ năng sử dụng an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống bệnh dịch Corona trước, sau tết Nguyên Đán. Kết quả thực hiện tốt, không có học sinh vi phạm sử dụng pháo, các lớp cơ bản thực hiện tốt việc phòng chống dịch COVID-19.

+ Việc thực hiện nội qui, qui định của trường cơ bả thực hiện tốt. Tuy vậy vẫn còn có một số học sinh còn ăn quà vặt, dêm rác thải nhựa đế trường, bỏ tiết, phá hoại CSVC của trường như đạp vở kính cửa nhà vệ sinh của học sinh, các lớp 8B, 9B,8D, 9D, 6A,7A phá thủng cửa phòng học của lớp.

+ Thực hiện chương trình hết tuần 22

+ Không thực hiện được chương trình GD hướng nghiệp theo chủ đề tháng 02 cho khối 9, định hướng phân luồng sau TN.

+ Hoạt động GD NGLL: Tiếp tục đợt thi đua “ Mừng Đảng, Mừng xuân”. Việc thực hiện  chủ đề tháng 02 lồng ghép các hoạt động trò chơi dân gian, thi hát dân ca không thực hiện được do dịch COVID-19.

+ Tổ chức huấn luyện thêm, tham gia đũ các buổi huấn luyên tập trung ở thị để tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh đối với các học sinh vào đội tuyển.

 1. Chuyên môn

+ Không triển khai được sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, dạy học sát đối tượng học sinh do một số GV tham gia thi GVDG tỉnh.

+ Tập trung bồi dưỡng học sinh thi HKPĐ cấp Tỉnh.

+ Giáo viên tham gia thi GVDG cấp tỉnh chuẩn bị tốt các loại hồ sơ, tích cực nghiên cứu bài dạy,  tham gia thi tỉnh tốt ( Cả 3 GV tham gia thi đều đạt trong đó có 1 giải Nhì).

+ Thiết bị, Thư viện hoạt động tốt theo chức năng , nhiệm vụ hàng tuần. Tổ chức hoạt động theo phần mềm quản lý thư viện, thiết bị, chuẫn bị tốt các loại hồ sơ.

+ Đảm bảo yêu cầu ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH.  Hoạt động Website, đảm bảo đăng tải các loại kế hoạch của nhà trường và các bộ phận kịp thời theo qui định, đảm bảo mỗi cá nhân có 01 tin bài trong tháng. Thực hiện có hiệu quả các phân hệ quản lý. Tích cực thực hiện phần mềm TEMIC.

+ Chưa sửa lỗi báo cáo đánh giá KĐCL.

 1. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL

+ Tiếp tục đợt thi đua mừng Đảng, mừng xuân đến ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26-3.

+ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về thực hiện các biện pháp chống dịch. Ký cam kết và thực hiện tốt không sử dụng pháo trong dịp Tết.

+ Tham gia thi viết thư UPU lần thứ 50.

+ Tham gia cuộc thi: An toàn giao thông cho nụ cười học đường.

+ Triển khai các nội dung giáo dục tuyền thống như hát Quốc ca, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa…tại lớp

 1. Lao động, xây dựng CSVC, hướng nghiệp

+ Trồng được 13 cây bóng mát hưởng ứng phong trào Tết trồng cây.

+ San đất, làm cỏ phía tây khuôn viên để trồng cây không thực hiện được.

 1. Tài chính – Văn phòng

+ Kế toán tích cực hoàn thành các thủ tục tài chính cuối năm chuẫn bị quyết toán năm 2020.  Chuẩn bị điều kiện để BTTr ND kiểm tra tài chính cuối năm 2020. Kinh phí dự phòng chống dịch.

+ Văn phòng hoàn chĩnh các loại báo theo lịch PGD.

 1. YTHĐ

+ Hoạt động theo chức năng, kiểm tra đôn đốc vệ sinh, an toàn trường học hàng ngày, phối hợp tốt với trạm YTế trong việc phòng chống dịch…

 1. Quản lí

+ Triển khai kế hoạch tháng, triển khai kế hoạch phòng chống dịch Corona kịp thời, kiểm tra thực hiện phòng chống dịch hàng ngày.

+ Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua “ Mừng Đảng, mừng xuân”.

+ Kiểm tra việc dạy học  sau tết.

+ Chỉ đạo kiểm tra các nội dung trong tháng.

 1. Công tác khác

+ Triển khai việc sắp xếp, bổ sung hồ sơ KĐCL.

II. Các nội dung công việc cụ thể triển khai trong tháng

        *Tháng thi đua chào mừng lần thứ 111ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 1. Công tác số lượng – Phổ Cập:

– Tập trung duy trì số lượng học sinh đạt số lượng 602/602.

– Theo dõi biến động tư tưỡng học sinh kịp thời, tích cực vận động,  kiên quyết  không để học sinh lợi dụng việc nghỉ chống dịch để tiếp tục nghỉ học. GVCN kiểm soát chặt chẽ,  hạn chế học sinh bỏ học hàng ngày.

– Chuẩn bị tốt các loại hồ sơ để Bộ Giáo dục – Đào tạo kiểm tra PC.

 1.    Họat động dạy học – giáo dục toàn diện:

+ Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, tập trung phổ biến luật ATGT, kỹ năng phòng chống dịch bệnh COVID-19, phổ biến trong các buổi phát thanh măng non hàng tuần của tháng. Dứt điểm học sinh đi trể, nghỉ học, bỏ tiết.  GVCN bám lớp suốt buổi học để duy trì nề nếp học sinh và theo dõi việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã được phổ biến.Tuyên truyền việc bảo vệ CSVC, sử dụng điện…

+ Thực hiện chương trình hết tuần 26.  Học thêm đối với khối 9 theo kế hoạch.

+ Thực hiện đầy đũ kế hoạch bồi dưỡng HSG lớp 6 – 8. Chẩn bị thi HSG cấp thị đợt 2 vào tháng 4.

+ Thực hiện chương trình GD hướng nghiệp theo chủ đề tháng 02 + 03 cho khối 9.

+ Hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 03.

 1. Chuyên môn:

+ Sinh hoạt chuyên đề dạy học theo hướng nghiên cứu bài học phù hợp với đối tượng học sinh ( Tập trung thảo luận bài soạn), đặc biệt tập trung việc tổ chức hoạt động cho học sinh yếu đảm bảo tất cả các môn đều triển khai. Tiếp tục sinh hoạt chuyên đề các chuyên đề còn lại của các nhóm bộ môn.

+ Tổ chức thao giảng, kiểm tra chuyên đề dạy học lần 2. Phối hợp cụm chuyên môn để thao giảng đối với các các bộ môn có 2 GV trở xuống.

+ Thực hiện có nề nếp các yêu cầu chuyên môn như: Dự giờ, sử dụng ĐDDH, làm thêm đồ dùng tự làm, các biểu bảng, phiếu học tập phục vụ hoạt động của học sinh đảm bảo không có tiết dạy chay , sử dụng CNTT, tin bài trang Webiste…

+ Thực hiện việc tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh có hiệu quả, kiên quyết không dạy học theo kiểu hỏi đáp, thầy vừa trả lời vừa ghi bảng. Các tổ chuyên môn phải kiểm soát được việc dạy học của giáo viên tổ mình.

+ Đảm bảo thời lượng buổi BD, ôn thi đúng qui định của nhà trường.

+ Tăng cường ôn luyên thêm trong các giờ lên lớp chuẩn bị cho KSCL của PGD vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Chuyên môn chuẩn bị điều kiện để kết hợp KSCL các môn của trường.

+ Hoàn thiện sửa lỗi báo cáo và minh chứng kiểm định chất lượng.

 1. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL:

+ Tiếp tục đợt thi đua chào mừng lần thứ 110 ngày Quốc tế Phụ nữ  08-3 và 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Triển khai các nội dung giáo dục tuyền thống, tổ chức hát Quốc ca trên nề nhạc vào các buổi chào cờ, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa…Tích cực trong giáo dục đạo đức học sinh.

+ Thi  múa dân vũ toàn trường. Chọn đội múa dân vũ để quay VIDEO gữi Địa chỉ đỏ.

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp.  Triển khai các hoạt động đội chuẩn bị cho kiểm tra Đội của năm học.

+ Tổ chức cuộc thi “ Thách thức tài năng Toán học Việt Nam năm 2021”; Thi         “ Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử  đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” trên địa bà thị xã.

+ Chuẩn bị để dự thi TPT Đội giỏi.

 1. Lao động, xây dựng CSVC, hướng nghiệp, xanh hóa nhà trường

+ Chăm sóc cắt tỉa cây cãnh, bồn hoa, làm vườn thực vật, vệ sinh khu vực được phân công, vệ sinh lau chùi lớp học, bàn, ghế, không để viết vẽ bậy lên bàn, ghế,tường nhà.

+ Dạy hướng nghiệp chủ đề tháng 02 + 03.

+ Cào bằng, làm sạch sỏi đá, cỏ vườn trường phía tây để làm vườn thực vật.

 1. Tài chính – Văn phòng:

+ Kế toán hoàn thành việc quyết toán năm 2020.

+ Văn phòng hoàn chĩnh các loại báo theo lịch PGD.

 1. Thiết bị, Thư viện: hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ hàng tuần. Thư viện chuẩn bị hồ sơ và điều kiện công nhận thư Tiên tiến. Thiết bị, chuẫn bị tốt các loại hồ sơ theo dõi sử dụng thiết bị, sử dụng CNTT báo cáo hằng tuần vào chiều thứ 6, báo cáo tháng cho VP vào 22 và cho hiệu trưởng vào 30 của tháng.
 2. YTHĐ:

+ Hoạt động theo chức năng, kiểm tra đôn đốc vệ sinh, an toàn trường học hàng ngày, khám và làm hồ sơ YTHĐ đúng qui định. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh hàng ngày.

 1. Quản lý:

+ Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua chào mừng lần thứ 110 ngày Quốc tế Phụ nữ 08 – 3 và 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sơ kết đợt thi đua ( Đ/C Lâm tập hợp sơ kết).

+ Kiểm tra việc dạy học khắp lượt GV, Kiểm tra việc dạy ôn lớp 9, BD HSG, thực hiện chuyên đề của các tổ chuyên môn. Kiểm tra chuyên đề các bộ phận. Kiểm tra chuyên đề dạy học, thao giảng lần 2, phối hợp cụm chuyên môn để tổ chức thao giảng cho GV các bộ môn chỉ có 2 người.

+ Chỉ đạo các hoạt động ngày 26 – 3.

+ Chỉ đạo việc sửa lỗi báo cáo KĐCL.

+ Tích cực tham mưu để hoàn thành việc xây 6 phòng bộ môn, Xây hàng rào phía trước, xây nhà bảo vệ, lát gạch sân trường.

+ Chỉ đạo việc sắp xếp CSVC, thiết bị khi phòng bộ môn hoàn thành.

 1. Công tác khác: Duy trì hoạt động bóng chuyền Nam vào buổi chiều.

                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

Đinh Xuân Quán