KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA

Tháng Hai 7, 2020 9:04 sáng
 

                                                         

 

 

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /KH-HT                                                                 Quảng Lộc, ngày 05 tháng 02 năm 2020

                                               KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA(nCoV) GÂY RA

Thực hiện Công văn số 201/SGDĐT-CTrTT ngày 03/02/2020 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 03/02/2020 của UBND thị xả Ba Đồn; Công văn số 09/PGD ĐT ngày 04/02/2020 của Phòng Giáo dục- Đào tạo thị xả Ba Đồn về việc triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona  gây ra, trường xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona  gây ra như sau:

  1. Mục tiêu

Ngăn ngừa việc xâm nhập dịch bệnh trong học sinh, trong cán bộ ,nhân viên của nhà trường và cộng đồng dân cư trên địa bàn. Phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona để báo cáo kịp thời dến cơ quan có chức trách nhằm hạn chế việc lây lan bệnh và hạn chế số người mắc bệnh.

  1. Các nội dung triển khai thực hiện tại đơn vị
  2. Tập trung công tác tuyên truyền

Tuyên truyền tác hại của dịch bệnh, các con đường lây nhiểm, cách phòng chống dịch bệnh cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh bắt đầu từ buổi chào cờ đầu tiên vào ngày 03 tháng 02 năm 2020, thường xuyên nhắc nhỡ học sinh về cách phòng chống bệnh vào đầu các buổi hoc ( qua phát thanh măng non), giờ sinh hoạt cuối tuần và các giờ chào cờ đầu tuần cho đến khi có công bố hết dịch.

Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, trấn an tư tưởng, không gây hoang mang, không chủ quan nhưng cũng không quá bi quan trước tình hình bệnh dịch đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. Ngăn chặn các hiện tượng đưa tin không đúng sự thật, like các thông tin không rõ nguồn gốc.

  1. Thành lập ban chống dịch ( Có quyết định kèm theo) và phân công việc của ban chống dịch

– Đ/C Hiệu trưởng – Trưởng ban: Xây dựng kế hoach, chỉ đạo chung, phối hợp vaowí cấp trên để xữ lý các tình huống có thể xẩy ra.

– Đ/C Phiệu trưởng – Phó ban: Trực chỉ đạo, thu tập tập hợp thông tin hàng ngày, báo cáo Trưởng ban, chỉ đạo công tác vệ sinh, tẩy rửa các phòng học, công trình vệ sinh, lao động vệ sinh khuôn viên.

– Tổng phụ trách Đội: Thông tin tuyên truyền trên phát thanh măng non, phối hợp Đ/C Phó ban tổ chức , kiểm tra công tác vệ sinh hàng ngày.

– Giáo viên chủ nhiệm: Tuyên truyền công tác phồng chống bệnh hằng ngày, qua sinh hoạt cuối tuần, nắm thông tin hàng ngày về tình hình học sinh, gia đình học sinh, báo cáo cho Đ/C Phó ban trực vào cuối ngày hoặc khi có sự việc đột xuất.

– Kế toán: Dự kiến kinh phí để phối hợp với ytế xã hoặc Trung tâm YTế dự phòng phun thuốc khử trùng, khử độc khi cần thiết.

– Bảo vệ trường: Làm vệ sinh thường xuyên hàng ngày hai khu vực vệ sinh. Quản lý chặt chẽ người lạ vào trường.

  1. Tổ chức công tác vệ sinh, khử độc khử trùng khu vực nhà trường

Trong thời gian học sinh nghỉ học, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt đầy đũ hàng ngày để lao động vệ sinh, tẩy rữa phòng học, thông rãnh nếu có ứ đọng nước ( Bắt đầu từ ngày 05/02/2020 cho đến khi học sinh học trở lại).

Sau khi học sinh học trở lại duy trì việc vệ sinh thường xuyên theo kế hoạch xây dựng trường học xanh sạch đẹp, môi trường sư phạm an toàn thân thiện..

Tổ chức phun kử độc khử trùng khi có kế hoạch của thị xã.

  1. Tổ chức học tập các tình huống, các hoạt động chính theo kế hoạch 77/KH-UBND để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh xữ lý tình huống theo chức trách nhiệm vụ và khả năng cho phép của mình.
  2. Công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Sau khi học sinh trở lại trường cần tổ chức tốt các hoạt động:

– Thực hiện việc kiểm tra vệ sinh các nhân hằng ngày ( GVCN+TPT phối hợp kiểm tra).

– Theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh, kịp thời báo cáo với ban phòng chống để phối hợp với trạm YTế xữ lý theo các tình huống ( GVCN chịu trách nhiệm thực hiện).

  1. Họp BĐ DCMHS để phối hợp tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

III. Tổ chức thực hiện

– Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xây dựng KH phòng chống, phổ biến đến tận cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

– Các thành viên trong ban phòng chống dịch bệnh nghiêm túc thực hiện công việc được phân công, đảm bảo kịp thời, chính xác.

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

   

                                                                                                      Đinh Xuân Quán