KẾ HOẠCH TUẦN 20/10-20

Tháng Một 6, 2020 8:13 sáng

 

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số     / KHT-HT                                       Quảng Lộc, ngày 06 tháng 01 năm 2020

                                               KẾ HOẠCH TUẦN 20

( Từ ngày 06 tháng 01  đến ngày 11 tháng 01 năm 2020)

 1. Đánh giá công tác tuần 19

           Tổ chức xong việc khảo sát chất lượng học kỳ 1 đúng kế hoạch.

Số lượng học sinh tham gia 597/ 598 ( Bỏ học 01 em lớp 9D).

Kỳ khảo sát được tiến hành bình thường, nghiêm túc. Giáo viên chấp hành phân công coi thi tốt, đảm bảo qui chế. Học sinh cơ bản thực hiện đúng qui chế. Tuy nhiên vẫn còn có hiện tượng xã giấy sau buổi KT.

Đã tổ chức chấm đúng qui chế thi, đảm bảo khách quan, đảm bảo thời gian.

Việc lên điểm thống kê đúng thời gian, thực hiện đầy đũ trên phần mềm VN.EDU.

Hoàn thành xếp loại cuối kỳ, nộp các biểu mẫu cuối kỳ đúng hạn.

 1. Kế hoạch hoạt động tuần 20
 2. Duy trì số lượng đảm bảo 597/597. Theo dõi chặt chẽ học sinh, bó biện pháp ngăn chặn HS bổ học trước tết Nguyên đán.
 3. Thực hiện các hoạt động toàn diện tuần 20. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học  ngay tuần đầu học kỳ. Triển khai bồi dưỡng kỳ 2. Học sinh thi OTE tăng cường luyện tập  chuẩn bị cho thi cấp thị.
 4. Sơ kết các lớp vào ngày thứ 7 ( Dùng tiết SH cuối tuần tuần). Sơ kết học sinh toàn trường vào sáng thứ 2 ( Vào tiết chào cờ).
 5. Chuyên môn: Tiếp tục sinh hoạt tổ, tập trung hoàn thành việc sơ kết tổ CM, nộp biên bản, bản sơ kết vào thứ 7 ( 11-01).
 6. Đội duy trì nề nếp hoạt động, phát thanh tuyên truyền việc thực hiện các qui định trong dịp tết Nguyên đán.
 7. Lao động: Làm cỏ, vun luống vườn thực vật, lau chùi các phòng học mới.
 8. Các bộ phận thực hiện đăng KH lên Website. Làm việc theo chức năng, VP hoàn thành giấy khen vào thứ 6.
 9. Kế toán hoàn thiện dần hồ sơ quyết toán tài chính năm 2018.
 10. Quản lý: Tập trung dự giờ,  chỉ đạo sơ kết các tổ, các lớp, tổ chức sơ kết học sinh. Hội đồng thi đua tổng hợp sơ kết đợt 2, và chuẩn bị nội dung thi đua đợt 3 “ Mừng Đảng mừng Xuân đến hết tháng 2.  Chuẩn bị nội dung sơ kết HĐSP.
 11. Công tác khác: Bóng chuyền chiều thứ 2, thứ 6.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

Thứ/ngày Buổi               Nội dung công việc Ghi chú
       206/01/20 Sáng Chào cờ – Dạy học.
Chiều Dạy thêm, BDHSG.
       207/01/20 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy thêm,BDHSG.
       208/01/20 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy thêm, BDHSG.
       209/01/20 Sáng Dạy học.
Chiều BDHSG, dạy thêm, dạy phụ đạo.
       210/01/20 Sáng Dạy học.
Chiều BDHSG, dạy thêm, dạy phụ đạo. Giao ban.
       211/01/20 Sáng Dạy học, sơ kết lớp.
Chiều BDHSG. Dạy thêm.

 

III. Những thay đổi

 

 

                                                                                                                     Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                                               Đinh Xuân Quán