KẾ HOACH TUẦN 21/19-20

Tháng Một 13, 2020 9:59 sáng

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                    Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số     / KHT-HT                                       Quảng Lộc, ngày 13 tháng 01 năm 2020

                                                                    KẾ HOẠCH TUẦN 21

( Từ ngày 13 tháng 01  đến ngày 18 tháng 01 năm 2020)

  1. Đánh giá công tác tuần 20

 –  Số lượng học sinh tham gia 596/ 596. Học sinh vắng học trong tuần khá nhiều ( 140 lượt); đi trể 261 lượt, vẫn còn học sinh sai qui định về trang phục (7B, 7D, 8B, 9C).

– Dạy học các tiết TD không quản lý học sinh, để học sinh chạy chơi lung tung, không hàng lối trật tự, không qui trình luyện tập, một số giáo viên chấp hành giờ giấc chưa đảm bảo.

– Chuyên môn: Các tổ không tổ chức sơ kết đúng lịch.

Hoàn thành xếp loại cuối kỳ, nộp các biểu mẫu cuối kỳ đúng hạn.

  1. Kế hoạch hoạt động tuần 21                                                                                                                            Duy trì số lượng đảm bảo 596/596. Theo dõi chặt chẽ học sinh, bó biện pháp ngăn chặn HS bỏ học trước tết Nguyên đán.                                                                                                                                                     -Thực hiện các hoạt động toàn diện tuần 21. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học.  Bồi dưỡng HSG đúng kế hoạch. Học sinh thi OTE tăng cường luyện tập  chuẩn bị cho thi cấp thị.                                          – Chuyên môn: Đánh  giá sơ kết học kỳ 1                                                                                                                    – Đội duy trì nề nếp hoạt động, phát thanh tuyên truyền việc thực hiện các qui định trong dịp tết Nguyên đán. Sơ kết thi đua đợt 2, phát động thi đưa đợt 3.                                                                                    – Lao động: Làm cỏ, vun luống vườn thực vật, lau chùi các phòng học mới.                                                       – Các bộ phận thực hiện đăng KH lên Website. Làm việc theo chức năng. VP hoàn thành các biểu mẫu về HKPĐ nộp PGD theo lịch.                                                                                                                                         – Kế toán hoàn thiện dần hồ sơ quyết toán tài chính năm 2018. Lương tháng 1.                                – Quản lý: Tập trung dự giờ đột xuất,   tổ chức sơ kết học kỳ 1 trong HĐSP. Hội đồng thi đua  sơ kết đợt 1  – phát động nội dung thi đua đợt 3 “ Mừng Đảng mừng Xuân đến hết tháng 2.                                           – Công tác khác: Bóng chuyền chiều thứ 2, thứ 6.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

 

Thứ/ngày Buổi               Nội dung công việc Ghi chú
       213/01/20 Sáng Chào cờ – Dạy học.
Chiều Sơ kết HĐSP.
       214/01/20 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy thêm,BDHSG.
       215/01/20 Sáng Dạy học.
Chiều Dạy thêm, BDHSG.
       216/01/20 Sáng Dạy học.
Chiều BDHSG, dạy thêm, dạy phụ đạo.
       217/01/20 Sáng Dạy học.
Chiều BDHSG, dạy thêm, dạy phụ đạo. Giao ban.
       218/01/20 Sáng Dạy học.
Chiều BDHSG. Dạy thêm.

 

III. Những thay đổi

 

 

                                                                                                                   Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                                               Đinh Xuân Quán