KẾ HOẠCH THÁNG 11

Tháng Mười Một 6, 2017 8:25 sáng

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     / KH – H T                                   Quảng Lộc, ngày 04 tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH THÁNG 11

                                                        NĂM HỌC 2016-2017

     * Chủ đề trọng tâm của tháng: Tập trung thực hiện phong trào thi đua “ Dạy tốt – học tốt ” để nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện các nội dung trọng điểm của các cuộc vận động, và phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

 1. Đánh giá kết quả đạt được trong tháng 10.
 2. Công tác số lượng – Phổ Cập:

– Duy trì số lượng 589 / 589 = 100%. So với đầu tháng 9 tăng 11 em.

– Hoàn thành việc cập nhật, các loại hồ sơ PC. Đã được PGD kiểm tra. Cơ bản hồ sơ đạt yêu cầu. Đạt PCGD THCS mức độ 2 ( 90,09%).

 1. Họat động dạy học – giáo dục toàn diện:

+ Thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật như tiếp tục thực hiện tuyên truyền GD luật an toàn giao thông. Luật GD, Nghị định 20 về PC CMC.

+ Hoàn thành chương trình hết tuần 10. Đảm bảo chương trình học thêm đối với khối 9.

+ Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi đảm bảo kế hoạch. Tuy nhiên cần chấn chĩnh giờ giấc bồi dưỡng đảm bảo vào học cùng lúc với dạy học đại trà, đảm bảo 03 tiết/lớp.

+ Đã tổ chức thi OTE cấp trường. Tuy nhiên việc bồi dưỡng, luyện tập để học sinh dự thi cấp thị chưa được quan tâm thực hiện nhiều.

+ Bồi dưỡng thi TDTT thực hiện ít ( 01 buổi).

+  Thi sáng tạo KHKT có 31 SP dự thi có 03 SP được chọn (do Thầy Liêm, Cô trang, Thầy Hùng) hướng dẫn, nhìn chung các SP chưa được đầu tư, nghiên cứu sáng tạo, chưa có ứng dụng thực tiễn cao.

+ Thực hiện được chương trình GD hướng nghiệp theo chủ đề tháng 10 cho lớp 9, dạy nghề cho khối 8 đảm bảo thời gian.

+ Hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 10 thực hiện được.

 1. Chuyên môn:

+ Đến hết tháng 10 các loại kế hoạch được phân công cho phụ trách chuyên môn chưa có để ký duyệt. Nhiều hoạt động không thấy chỉ đạo, báo cáo chung chung.

+ Các tổ chuyên môn thực hiện được mỗi tổ 01 chuyên đề theo công văn 220 của Sở GD ĐT. Việc áp dụng chuyên đề “ Dạy học đáp ứng với các đối tượng học sinh” với yêu cầu dạy học theo hướng “ Nghiên cứu bài học” chưa có hiệu quả trong vận dụng thực tế,  đặc biệt là việc giúp đỡ học sinh yếu, kém.

+ Tổ chức đợt thao giãng, thực tập kết hợp thi GVDG cấp trường chào mừng ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam và ngày Nhà giáo Việt Nam đén hết tháng 10 đã có: Tổ TN đã thi 12/13 đạt 05 ( Thảo, Thảo, Vân, Lệ, Tâm), Tổ XH đã thi 07 đạt 05 ( không báo cáo tên GV thi và đạt cụ thể), Tổ CB đã thi 06 đạt 04 (Nhân, Hà, hạnh, Nhung).

+ Việc dự giờ của GV, TT, TP chuyên môn thực hiện nghiêm túc.

+ Thực hiện việc sử dụng ĐDDH 1175 tiết/1920 tiết đạt 61,2%, ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH  506 tiết/ 1920 tiết đạt 26,34%. Triển khai hoạt động trang Website có: Tổ TN 17 tin bài, Tổ CB 14 tin bài, Tổ XH không có báo cáo. Kế hoạch nhà trường, kế hoạch các bộ phận theo qui định được đưa lê trang Website cho đến nay không có của P.HT được đăng. ( Các số liệu báo cáo về CNTT, Sử dụng Đ ĐH của các tổ không đúng so với báo cáo của phụ trách thiết bị).

+ Đã triển khai phong trào tự làm đồ dùng dạy học. Kết quả: Tổ TN có 13, tổ XH có 11 cái, tổ CB có 07 cái.

 1. Thiết bị, Thư viện hoạt động theo chức năng, triển khai thực hiện và báo cáo “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” đúng yêu cầu. Đảm bảo việc xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần hiệu trưởng duyệt vào sáng thứ 2 hàng tuần.
 2. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL:

+ Hoàn thành đại hội liên đội.

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp trừ những ngày mưa bão.

+ Triển khai các nội dung giáo dục tuyền thống như hát Quốc ca, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa…

+ Triển khai được nội dung phát thanh măng non. Tuy nhiên chưa thường xuyên.

 1. Lao động – Xây dựng CSVC- Xây dựng trường Xanh – Sạch – Đẹp.

Trồng bổ sung  hoa ở hoa các lớp, lao động vệ sinh, làm vườn thực vật, mua và trồng chậu cãnh của các lớp được thực hiên khá thường xuyên. Tuy nhiên vẹ sinh hàng ngày vẫn còn một số lớp chưa sạch, bồn hoa ít bổ sung các loại hoa khác.

Kết quả chấm Xanh – Sạch – Đẹp: Nhất 8A, Nhì 7A, Ba 7D. Các lớp có kết quả thấp là 6C, 7B, 7C, 9A, 9B, 9C,8D, 8C.

 1. Tài chính, văn phòng:

+ Kế toán hoàn thành các công việc theo yêu cầu chuyên môn của mình, chuẩn bị đũ các loại hồ sơ theo yêu cầu thanh tra nội vụ.

+ Văn phòng hoàn chĩnh hồ sơ dạy thêm học thêm nộp PGD  đã có Quyết định.  Nộp các loại báo cáo đúng lịch PGD.

 1. YTHĐ

Kiểm tra đôn đốc vệ sinh chưa thực sự có hiệu quả. Tổ chức khám sức khỏe định kì cho HS chưa hoàn thành. Tổ chức tiêm phòng cho học sinh nữ lớp 9 đầy đũ. Việc triển khai thu BHYT còn chậm, việc lập hồ sơ còn chậm do học sinh thuộc các đối tượng miễn giảm không nộp kịp thời, việc phối hợp giữa nhân viên Yt phụ trchs với GVCN chưa tốt.

 1. Quản lý:

+ Chỉ đạo hoàn thành công việc  về PCGD-XMC.

+ Kiểm tra toàn diện đến hết tháng 10 đã kiểm tra Tổ TN 08 Tốt, Khá; Tổ XH 06, Tốt 04 ( Bình, Lan, Lương, Thanh), Khá 02( Hùng, Sáu); Tổ CB 06 đạt Tốt 04 ( Nhân Liêm, Hà, Nhung).  Kiểm tra chuyên đề Sổ điểm, sổ đầu bài, lịch báo giảng. Dự giờ khắp lượt GV chưa hoàn thành.

+ Chỉ đạo, kiểm tra các cuộc thi cấp trường như thi GVDG, sáng tạo KHKT.

+ Phát động và tổ chức thực hiện đợt thi đua chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10 và ngày Nhà giáo việt nam 20-11.

+ Dự giờ kiểm tra đột xuất thực hiện còn ít.

Việc theo dõi nề nếp chuyên môn, kiểm tra thực hiện nề nếp dạy nghề, dạy thêm BDHSG chưa được chuyên môn quan tâm thường xuyên.

 1. Công tác khác:

Phong trào thể dục thể thao thực hiện khá đều đặn song vẫn có CB,GV chưa tích cực tham gia.

 1. Các nội dung công việc cụ thể triển khai trong tháng 11.
 2. Công tác số lượng – Phổ Cập:

– Duy trì số lượng phấn đấu đạt 589 / 589 = 100%. Tích cực phối hợp HĐMV xứ Cồn Sẽ, Cha xứ để ngăn chặn học sinh bỏ học, đi trể, bỏ học không lý do hằng ngày.

– Điều chĩnh sai sót, bổ sung hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cho Tỉnh kiểm tra. Nộp lại BB , hồ sơ cho PGD từ 06-09/11.

 1. Họat động dạy học – giáo dục toàn diện:

+ Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống. Tập trung nội dung về ATGT, phòng chống đuối nước, lồng ghép GD đạo đức Bác Hồ  ( TPT + Đ/C Lan, phổ biến trong các buổi chào cờ hàng tuần, GVCN giáo dục kỹ năng sống qua các giờ sinh hoạt).

+ Hoàn thành chương trình hết tuần 15 ( Tự dạy bù trái buổi không cắt xén, dạy gộp, không lấy các tiết tự chọn  để dạy bù).

+ Bồi  bồi dưỡng HSG toàn cấp đảm bảo kế hoạch đã được PGD duyệt. GV có học sinh tham gia bồi dưỡng ở thị tích cực bồi dưỡng thêm cho học sinh để có giải tĩnh (Tổ chức bồi dưỡng tại trường ít nhất 01 buổi).

+ Đảm bảo kế hoạch dạy nghề cho khối 8.

+ Hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 11, duy trì hình thức hoạt động  chung theo khối, lồng ghép với thi trò chơi dân gian, thi hát dân ca ( xây dựng kế hoạch tổ chức cụ thể). Thi văn hóa, nghệ thuật chủ đề Nhà giáo, mái trường, ca ngợi quê, hương đất nước vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam vào chiều 18-11.

+ Tổ chức luyện thi OTE (  Tổ CB chỉ đạo các Đ/C đã được phân công thực hiện có nề nếp và có hiệu quả).

+ Hội thảo dạy Tiếng Anh vào 17/11, CM, GVTieengs anh chẩn bị tham luận để báo cáo.

+ Nộp hồ sơ thi sáng tạo KHKT cấp thị vào 10-11.( Chuyên môn, TT, TP chịu trách nhiệm chỉ đạo các sản phẩm được chọn hoàn thiện để dự thi, nộp các loại hồ sơ dự thi, hướng dẫn học sinh thi). Thi sáng tạo KHKT cấp thị vào 24/11.

+ Học sinh bồi dưỡng tại thị tham gia đũ buổi, đúng giờ, GV bộ môn nhắc nhỡ học sinh thường xuyên.

 1. Chuyên môn:

+ Hoàn thành  đợt thao giãng, thực tập chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam  20-11. Hội thao viên giỏi cấp trường ( Mỗi tổ chọn 01 tiết dạy theo hướng nghiên cứu bài học để hội thao) vào sáng 20/11.

+ Các tổ chuyên môn triển khai việc sinh hoat, tổ chức dạy học theo hướng nghiên cứu bài học và theo tiêu chuẩn đánh giá giờ dạy theo công văn 2175/SGD- GDTrH ĐT đẻ thực hiện có hiệu quả. Thực hiện chuyên đề 2 lên trường học kết nối vào tuần cuối tháng.

+ Chấm Giáo án ( KT chuyên đề) theo yêu cầu đổi mới công tác soạn giảng vào ngày 13,14/11 .

+ Thành lập ngân hàng đề, mỗi môn/ khối  ra 03 bộ đề kiểm tra học kỳ 1, mỗi bộ có 02 mã đề, có đáp án và hướng dẫn chấm gữi vào File của trường vào cuối tháng. Đề thi được chọn để thi gữi PGD duyệt trước khi thi.

+ Đảm bảo việc ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH, sử dụng ĐDDH, hoạt động trang Website, thực hiện việc tăng cường ứng dụng CNTT theo qui định của công văn 228/PGD ĐT ngày 10/10/2017.

+ Thiết bị theo dõi chính xác việc sử dụng ĐDDH, CNTT báo cáo cuối tuần, cuối tháng. Đề xuất mua sắm thiết bị phục vụ dạy học.

+ Thư viện hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ hàng tuần. Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần. Tổ chức hoạt động theo phần mềm quản lý thư viện, thiết bị.

 1.         Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL:

+ Tiếp tục thực hiện đợt thi đua giành bông hoa điểm tốt, giờ học tốt, buổi học tốt, tuần học tốt, sơ kết đợt thi đua vào cuối tháng.

+ Tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam vào chiều 18 tháng 11.

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp trừ những ngày mưa.

+ Triển khai các nội dung giáo dục tuyền thống như hát Quốc ca, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa…

+ Tổ chức phát thanh măng non đầu buổi, cuối buổi các nội dung về GD Pháp luật.

 1. Lao động – Hướng nghiệp – Xây dựng CSVC – Xây dựng trường Xanh, Sạch, Đẹp

+ Chăm sóc, bổ sung bồn hoa, lao động vệ sinh, vườn thực vật, bổ sung điện sáng( các lớp tự làm).  Chấm  Xanh – Sạch – Đẹp vào 18-11.

+ Sử dụng nguồn kinh phí tăng trưởng CSVC tự nguyện để mua sắm 04 màn hình phục vụ dạy học. Chi kinh phái thường xuyên mua loa di động phục vụ hoạt động NGLL, thiết bị PCCC.

 1. Tài chính – Văn phòng:

+ Kế toán bổ sung đủ hồ sơ cần thiết để PGD ký cho phép thu.

+Văn phòng hoàn chĩnh hồ sơ đăng bộ, chuyển đi, chuyển đến, nộp các loại báo cáo theo lịch PGD, làm báo cáo tháng…

 1. YTHĐ

+ Hoạt động theo chức năng, kiểm tra đôn đốc vệ sinh, an toàn trường học hàng ngày. Hoàn thành khám sức khỏe định kì của học sinh. Hoàn thành việc thu BHYT của học sinh.

 1. Quản lý:

+ Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, sơ kết đợt thi đua vào cuối tháng ( Đ/C Lâm tổng hợp kết quả, đánh giá sơ kết theo chỉ tiêu của KH)

+ Chỉ đạo kiểm tra chuyên đề chất lượng bài soạn 31/31 giáo viên từ sáng 13-14/11( Chuyên môn chỉ đạo, đổi chéo giáo án các tổ đẻ tổ trưởng chấm, có nhận xét cụ thể từng GV).

+ Hoàn thành kiểm tra toàn diện 100% GV.

+ Kiểm tra hoạt động của YT, TB, TV.

+ Chỉ đạo, kiểm tra các cuộc thi trong tháng đã nêu trong các phần trên.

+ Chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt và triển khai việc dạy học theo hướng “Nghiên cứu bài học”.

+ Xây dựng Kế hoạc thực hiện phong trào “ Xây dựng trường xanh, sạch, đẹp, môi trường giáo dục thân thiện” theo công văn hướng dẫn của PGD để thực hiện trong năm học và những năm tiếp theo.

+ Chuẩn bị điều kiện để kiểm tra PCCC.

 1. Công tác khác:

+ Tổ chức phong trào TDTT vào các buổi chiều, tham gia giải bóng chuyền nam cụm vào 12-11.                                                             

+ Tổ chức tọa đàm ngày 20-11 ở xã vào sáng 19/11, trường chiều 19/11.

HIỆU TRƯỞNG

(ký tên, đóng dấu)

 

 

                                                                                                  Đinh Xuân Quán