KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM HỌC 2017-2018

Tháng Mười Hai 6, 2017 7:21 sáng

 

 

PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:      KH-HT                                                                     Quảng Lộc, ngày 05 tháng 12 năm  2017
                                        KẾ HOẠCH THÁNG 12

       I.  Đánh giá kết quả đạt được trong tháng 11

 1. Công tác số lượng – Phổ Cập:

– Duy trì số lượng 587 / 589, có 02 HS lớp 6D bỏ học chưa vận động được.

– Đang bổ sung hồ sơ thiếu chuẩn bị cho tỉnh kiểm tra.

 1. Họat động dạy học – giáo dục toàn diện:

+ Thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng sống nội dung về ATGT, phòng chống đuối nước, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm qua chào cờ, phát thanh măng non.

+ Hoàn thành chương trình hết tuần 15, một số bộ môn chậm chương trình 01 tiết như: Toán 7,8,9; lý 8,9; hóa 8,9; TD 6,7,9.

+ Bồi  bồi dưỡng HSG lớp 6,7,8 đảm bảo kế hoạch.

+ Đảm bảo kế hoạch dạy nghề cho khối 8.

+ Tổ chức luyện thi OTE, tổ CB chỉ đạo các Đ/C đã được phân công thực hiện được.

+ Thi sáng tạo KHKT cấp thị không có giải.

 1. Chuyên môn:

+ Hoàn thành  đợt thao giãng, thực tập chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam  20-11. Hội thao viên giỏi cấp trườn. Kết quả: 22 Đ/C xếp giỏi, 09 Đ/C xếp khá.

+ Các tổ chuyên môn triển khai việc sinh hoat. Tổ TN: Chuyên đề Thảo luận dạy học theo hướng NCBH của tháng 10, Thảo luận bài soạn 01 bài, của Đ/c Thảo L. Trao đổi tháo gỡ khó khăn về kiến thức, PPDH về Môn Toán 6,7 Cho các Đ/c GV Mới. Trao đổi góp ý giờ dạy của Đ/c Trang, Yến, Huyền. Xếp loại : Khá 03/03 Đ/c. Tổ XH: Thể hiện chuyên đề “ Dạy học bám sát đối tượng, Cô Mỹ hà xếp Giỏi, thảo luận 02 bài soạn ngữ văn. Tổ CB: Thể hiện chuyên đề “ Dạy học bám sát đối tượng, Cô Hà xếp Giỏi, thảo luận 02 bài soạn 01 Tiếng Anh, 01 TD.

Tuy nhiên việc áp dụng của giáo viên phần lớn vẫn chưa có hiệu quả.

+ Hoàn thành ngân hàng đề đúng thời gian qui định.

+ Ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH:

– Tổ TN 340 tiết.

– Tổ XH 227 tiết

– Tổ CB 93 tiết

Có một số GV thực hiện CNTT còn ít: Ninh, Nhân,

– Sử dụng ĐDDH:

– Tổ TN 524 tiết.

– Tổ XH 376 tiết.

– Tổ CB 328 tiết.

+ Dự giờ:

– Tổ TN 65 tiết. ( TT=04 tiết, TP= 04 tiết)

– Tổ XH 55 tiết. ( TT=08 tiết, TP= 06 tiết)

– Tổ CB 32 tiết. ( TT=08 tiết, TP= 04 tiết)

+ Hoạt động trang Website đảm bảo qui định.

+ Thiết bị, Thư viện hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ hàng tuần.

 1. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL:

+ Triển khai đợt thi đua giành bông hoa điểm tốt, giờ học tốt, buổi học tốt, tuần học tốt, sơ kết đợt thi đua vào cuối tháng. Kết quả: : Nhất 8A, Nhì 7A, Ba 6B. 9D. Thứ 14: 9A, Thứ 15: 6C, thứ 16: 6D.

+ Hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 11 thực hiện tốt. Thi văn hóa, văn nghệ chủ đề Nhà giáo, mái trường, ca ngợi quê, hương đất nước vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Kết quả: Nhất 6B; Nhì 7A, 9B; Ba 7B, 9A.

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp. Triển khai các nội dung giáo dục tuyền thống như hát Quốc ca, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa…

+ Tổ chức phát thanh măng non đầu buổi, cuối buổi các nội dung về GD Pháp luật.

 1. Lao động – Hướng nghiệp- Xây dựng CSVC.

+ Chăm sóc, bổ sung bồn hoa, lao động vệ sinh, vườn thực vật thực hiện tương đối tốt. Kết quả chấm  Xanh- Sạch- Đẹp: Nhất 7A, 8A; Ba: 6B; Tư 8B; Thứ 11 6C, 7B, 8C, 8D, 9B, 9C:

+ Mua sắm 04 màn hình phục vụ dạy học.

 1. Tài chính – Văn phòng:

+ Kế toán chuẩn bị đủ hồ sơ tài chính để  sở tài chính cho công tác thanh tra của Sở Tài chính.

+ Văn phòng hoàn chĩnh hồ sơ đăng bộ, chuyển đi, chuyển đến, nộp các loại báo cáo theo lịch PGD.

 1. YTHĐ:

+ Hoạt động đúng chức năng, kiểm tra đôn đốc vệ sinh, an toàn trường học hàng ngày. Hoàn thành khám sức khỏe định kì của học sinh lần 1.

 1. Quản lý:

+ Họp hội đồng sư phạm  triển khai kế hoạch tháng vào.

+ Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, sơ kết đợt thi đua vào cuối tháng.

+ Kiểm tra chuyên đề chất lượng bài soạn 31/31. Kết quả: Tốt 10, Khá 21.

+ Kiểm tra toàn diện GV 30/31. Kết quả:  Tốt = 19, Khá: 11. ( Còn  01 GV nghỉ sinh chưa kiểm tra). Kiểm tra chuyên đề soạn giáo án: Tổ TN đạt Tốt 07/13, Khá 06/13; tổ XH đạt Tốt 06/10, Khá 04/10; Tổ CB đạt Tốt 03/07, Khá 04/11.

+ Chỉ đạo hoàn thành công tác PCGD,XMC.

+ Chỉ đạo, kiểm tra các cuộc thi trong tháng.

+ Dự và chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt và triển khai việc dạy học theo hướng “Nghiên cứu bài học”.

+ Tổ chức tọa đàm ngày 20-11.

 1. Công tác khác:

+ Tổ chức phong trào TDTT vào các buổi chiều, tham gia giải bóng chuyền nam cụm. Kết quả: Không có giải                                                            

             II. Các nội dung công việc cụ thể triển khai trong tháng

*Tháng  tập trung nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện các nội dung trọng điểm của các cuộc vận động, và phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 28 năm ngày quốc phòng toàn dân và sơ kết học kỳ 1 .

 1.   Công tác số lượng – Phổ Cập:

– Duy trì số lượng 589 / 589.

– Bổ sung hoàn thiện hồ sơ sau kiểm tra của thị. Tỉnh kiểm tra PC trong tháng 12.

 1. Họat động dạy học – giáo dục toàn diện:

+ Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền phổ biến pháp luật ( Luật trẻ em 2016, Luật Tôn giáo), giáo dục kỹ năng sống ( Ban phổ biến, giáo dục PL phổ biến trong các buổi chào cờ hàng tuần). GVCN có giải pháp chống học sinh đi muộn, GVBM chống học sinh bỏ tiết. GVBM tích cực kiểm tra việc ghi bài, sách vở học sinh.

+ Hoàn thành chương trình học kỳ 1, bù chương trình đảm bảo chặt chẽ về mặt hồ sơ.

+ Đảm bảo kế hoạch bồi dưỡng HSG 6,7,8 đến hết tuần 18. Bồi dưỡng thêm cho học sinh dự bồi dưỡng ở thị để thi tỉnh.

+ Đảm bảo kế hoạch dạy nghề cho khối 8.

+ Hoạt động GD NGLL chủ đề tháng 12, tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND và 28 năm ngày QPTD, Tổ KHXH viết bài ngoại khóa, kết hợp HKPĐ cấp trường vào 22-12 ( TPT, Giáo viên thể dục lên kế hoạch tổ chức và thực hiện).

+ Khảo sát 4 môn: Văn, Toán, Tiếng Anh, Sinh  vào các ngày 26, 27, 28 theo lịch Phòng. Các môn còn lại lồng ghép vào lịch Phòng và hoàn thành chậm nhất vào 29, 30, 31 ( Có kế hoạch KS cụ thể). Hoàn thành việc chấm bài, lên điểm, sơ kết điểm, xếp loại Hk, HL xong trước ngày 04/01. bắt đầu học kỳ 2 vào 08/01/2018.

+ Tổ chức tốt việc bồi dưỡng, luyện Thi tài năng tiếng Anh chuẩn bị cho thi cấp thị.

 1. Chuyên môn:

+ Rà soát việc thực hiện chương trình đảm bảo hoàn thành chương trình HK1. Tăng cường ôn tập, phụ đạo chuẫn bị cho KSCL ( có KH phụ đạo học sinh yếu).

+ Sinh hoạt chuyên môn tổ chức việc học tập lại thông tư 58/TT-BGD ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh. Hoàn thành chế độ cho điểm trước ngày 26/12 ở sổ cái, nhập điểm vaò phần mềm VN.EDU.

+ Chuyên môn xây dựng kế hoạch  tổ chức khảo sát chất lượng học kỳ 1.

+ Hội đồng chọn đề thi chọn đề KS hoàn thành việc chọn đề, nộp bộ đề qua mail nhdtpgdthixabadon@gmail.com vào 18/12, sao in đề xong vào ngày 23/12. Lưu ý đề thi môn Tiếng anh thực hiện theo công văn 1824/SGD ĐT-GDTrH ngày 4/9/2015. Phần thi viết học sinh làm bài trên tờ đề thi.

+ Nhóm Thể dục và TPT Đội xây dựng kế hoạch và triển khai HKPĐ cấp trường.

+ Thiết bị, Thư viện hoạt động theo chức năng , nhiệm vụ hàng tuần. Tổ chức hoạt động theo phần mềm quản lý thư viện, thiết bị, nghiên cứu đề xuất hình thức tổ chức thư viện theo các mô hình, ví dụ mô hình “ Thư viện xanh”…

+ Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH ( Sử dụng hết thời lượng các tiết học), đảm bảo hoạt động trang Website theo qui định mỗi cá nhân có 01 tin bài trong tháng. Tổ chức hoạt động trường học kết nối trong GV và học sinh, kết nối sinh hoạt chuyên môn tổ với nhà trường.

+ Giáo viên dự thi GVDG cấp thị chuẩn bị đũ các điều kiện dự thi:

– Xong SKKN để HĐKH chấm và nộp PGD vào 14/12.

– Ra đề thi năng lực nộp ngân hàng đề  thi cho PGD vào 14/12.

 1. Hoạt động Đội, hoạt động GDNGLL:

+ Triển khai đợt thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND và ngày QPTD, phối hợp tổ chức kỷ niệm ngày quốc phòng toàn dân và HKPĐ cấp trường.( PHT + TPT phối hợp thực hiện).

+ Hoạt động hàng ngày có nề nếp trừ những ngày mưa.

+ Tiếp tục triển khai các nội dung giáo dục tuyền thống như hát Quốc ca, học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thể dục, ca múa…

 1.   Lao động, xây dựng CSVC, xanh hóa trường học, hướng nghiệp

+ Chăm sóc, bổ sung bồn hoa, vườn thực vật, lao động vệ sinh thường xuyên, bổ sung CSVC các phòng học, hoàn thiện mắc điện các phòng bị hư hỏng ( Các lớp tự làm, riêng phòng 9D nhà trường lắp quạt). Lao động khơi thông cống rãnh thoát nước trong khu vực trường.

 1. Tài chính: Kế toán hoàn thành chế độ, các thủ tục tài chính cuối năm. Tăng, giảm bảo hiểm xã hội. Hoàn thành thủ tục mua màn hình.
 2. Văn phòng: nộp các loại báo cáo theo lịch, làm các loại báo cáo cuối kỳ theo lịch PGD, nhận giấy thi vào 19/12, nhận đề thi tại PGD và nộp tiền giấy thi. Nộp lịch kiểm tra HK, bộ đề thi có dấu đỏ vào 20/12. nhận dề thi cùng HT vào 25/12. Nộp báo cáo kết quả KS đề chung vào 05/01, các báo cáo cuối kỳ vào 10/01. Lên danh sách phòng thi theo hướng dẫn tổ chức khảo sát chất lượng học kỳ 1 của PGD.
 3. YTHĐ : Hoạt động theo chức năng, kiểm tra đôn đốc vệ sinh, an toàn trường học hàng ngày. Nộp tiền và làm thẻ cho số học sinh đã nộp BHXH, cùng GVCN tiếp tục thu BHXH.
 4. Quản lý:

+ Họp hội đồng sư phạm tháng 12, triển khai kế hoạch tháng vào chiều 05 tháng 12 năm 2017.

+ Tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập QĐND và 26 năm ngày QPTD và HKPĐ trường.

+ Quyết định thành lập hội đồng chọn đề thi, hội đồng coi, chấm KS, kế hoạch khảo sát.

+ Kiểm tra các điều kiện chuẩn bị  khảo sát, tổ chức khảo sát chất lượng kì 1

+ Chỉ đạo lập các báo cáo cuối kỳ 1, chỉ đạo sơ kết học kì 1.

+ Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm. Kiểm tra sách vở học sinh.

+ Kiểm tra chế độ cho điểm, lên điểm phần mềm EDU.VN  xong trước ngày 26/12.

+ Phổ biến pháp luật ( Luật trẻ em 2016, Luật Tôn giáo, Luật tài sản công…) qua họp HĐSP tháng.

 

                                                                                 

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                

                                                                                                         Đinh Xuân Quán